PROFIL PRACOWNIKA: Magdalena Zięba

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Koordynacja prac Komisji Dydaktycznej i Komisji Regulaminowej w tym praca nad regulaminem studiów,
  • Ewidencja kierunków i specjalności prowadzonych w danym roku akademickim,
  • Określanie wytycznych dotyczących dokumentacji przebiegu studiów i interpretacja przepisów związanych z tokiem studiów,
  • Opracowywanie zarządzenia Rektora o podziale roku akademickiego,
  • Interpretacja przepisów i przygotowywanie zarządzeń w sprawie odpłatności za studia.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-40-80

Uniwersytecka 3 pokój: 305 90-136 Łódź