PROFIL PRACOWNIKA: Mateusz Grabowski

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • koordynuję konkursami Studenckie Granty Badawcze i Doktoranckie Granty Badawcze
 • odpowiadam za komunikację wewnętrzną z doktorantami
 • administruję stroną covid19.uni.lodz.pl

BIOGRAM

Absolwent Wydziału Filologicznego UŁ, doktor nauk humanistycznych, edytor literatury XIX wieku. Współpracowałem m.in. z Teatrem Nowym im. K. Dejmka w Łodzi i Uniwersytetem Łódzkim. Koordynator konkursów grantowych, współwydawca czasopism naukowych, magazynu kulturalnego oraz monografii pokonferencyjnych.

ZAINTERESOWANIA

 • ewaluacja nauki
 • językoznawstwo kognitywne
 • edytorstwo naukowe
 • literatura XIX w.
 • joga

OSIĄGNIĘCIA

 • przygotowanie wydania krytycznego Vade-mecum. Transliteracja autografu
 • uzyskanie finansowania dla kilkunastu czasopism UŁ w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”
 • KONTAKT I DYŻURY

  Patrice Lumumby 1/3 (Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów Sprawy Bytowe) 91-613 Łódź