PROFIL PRACOWNIKA: Michał Pabiś-Orzeszyna

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Dydaktyka (2023/24)

 • Analiza sieci społecznych w badaniach historii twórczości audiowizualnej
 • Europejskie polityki publiczne wobec przemian przemysłu audiowizualnego
 • Poetyki filmu niefikcjonalnego
 • Strategie filmu eksperymentalnego
 • Warsztat filmoznawcy
 • Seminarium licencjackie

Publikacje (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4391-2846https://orcid.org/0000-0003-4391-2846)

 • ostatnia publikacja: Keilbach, Judith; Pabiś-Orzeszyna, Michał: Green(ing) Media (Studies). In: NECSUS_European Journal of Media Studies. #Futures, Jg. 10 (2021-12-13), Nr. 2, S. 105–112. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/17278.

Praca badawcza: obecnie realizowane badania (2023/24)

 • Kierownik badań: Bezdroża AI - poradniki przetrwania - Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych (2023) (dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój Sektorów Kreatywnych"), kier. Jacek Nagłowski
 • Wykonawca: Studia animacji filmowej w Gottwaldovie i Łodzi (1945/47-1990) – porównawcza biografia zbiorowa - CEUS-UNISONO (2021-2023), kier. prof. Pavel Skopal (Uniwersytet Masaryka w Brnie) oraz dr Ewa Ciszewska (Uniwersytet Łódzki)
 • Wykonawca: Opracowanie Krajowej Strategii rozwoju szkolnictwa dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych na lata 2023-2030 - Mechanizm Finansowy EOG, kier. dr hab. Piotr Sitarski
 • Wykonawca: Nowe formy i technologie narracji - program Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna nr projektu 023/RID/2018/19)
 • Członek Advisory Board: Towards sustainable film production in the Netherlands - Netherlands Film Fund, kier. prof. Judith Keilbach (Utrecht University)
 • Członek Zespołu Badawczego ds. Archiwum Fotozoficznego im. Andrzeja Różyckiego (jednostka Uniwersytetu Łódzkiego)
 • NECS Sustainable Media Workgroup (co-leader): https://necs.org/members/workgroup/6471
 • NECS Extended Cinema Workgoup (co-leader): https://necs.org/members/workgroup/6699

BIOGRAM

Udział w projektach badawczych (od najnowszych)

 • Bezdroża AI - poradniki przetrwania - Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych (2023) (dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój Sektorów Kreatywnych"), kier. projektu Jacek Nagłowski, kier. badań dr Michał Pabiś-Orzeszyna
 • Opracowanie krajowej strategii rozwoju szkolnictwa branżowego dla przemysłów animacji filmowej i efektów specjalnych na lata 2023 – 2030 - Mechanizm Finansowy EOG, kier. dr hab. Piotr Sitarski
 • Studia animacji filmowej w Gottwaldovie i Łodzi (1945/47-1990) – porównawcza biografia zbiorowa - CEUS-UNISONO (2021-2023), kier. prof. Pavel Skopal (Uniwersytet Masaryka w Brnie) oraz dr Ewa Ciszewska (Uniwersytet Łódzki)
 • Nowe formy i technologie narracji - program Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna nr projektu 023/RID/2018/19)
 • Towards sustainable film production in the Netherlands - Netherlands Film Fund, kier. prof. Judith Keilbach (Utrecht University)
 • Kompleksowy Program Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Zakresie Upowszechniania Wiedzy o Filmie - Polski Instytut Sztuki Filmowej (Program Operacyjny „Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej”, Priorytet „Badania i rozwój”), kier. dr. Michał Pabiś-Orzeszyna
 • Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnej – NCN, kier. dr hab. Mirosław Filiciak
 • Pozasystemowe sposoby użytkowania nowych technologii medialnych w okresie schyłkowego PRL – NCN, kier. dr hab. Piotr Sitarski
 • Historia wczesnego kina na ziemiach polskich – NPRH, kier. mgr Łukasz Biskupski
 • Kino w perspektywie interkulturowej. Film zachodnioeuropejski w Polsce, film polski w Europie Zachodniej: wzajemna recepcja kultur filmowych w latach 1918-1939 – NPRH, kier. dr hab. Tomasz Kłys


Publikacje (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4391-2846)Prowadzone kursy akademickie (od najnowszych)

2023/24

 • Analiza sieci społecznych w badaniach historii twórczości audiowizualnej
 • Europejskie polityki publiczne wobec przemian przemysłu audiowizualnego
 • Poetyki filmu niefikcjonalnego
 • Strategie filmu eksperymentalnego
 • Warsztat filmoznawcy
 • Seminarium licencjackie

2022/23

 • Urlop naukowy.

2021/22

 • Film animowany i animacja komputerowa (wraz z dr Katarzyną Prajzner)
 • Narracje audiowizualne - Główne problemy narracji filmowej (wraz z mgr Patrycją Chuszcz)
 • Poetyki filmu niefikcjonalnego
 • Prawne i ekonomiczne aspekty kultury filmowej
 • Współczesny polski film animowany: produkcja, dystrybucja, edukacja (wraz z prof. Piotrem Sitarskim)
 • Strategie filmu eksperymentalnego
 • Sztuczne tła w twórczości filmowej i telewizyjnej
 • Warsztat filmoznawcy

2020/21

 • Film animowany i animacja komputerowa (wraz z dr Katarzyną Prajzner)
 • Green filming. Zrównoważony rozwój w produkcji filmowej
 • Prawne i ekonomiczne aspekty kultury filmowej
 • Poetyki filmu niefikcjonalnego
 • Seminarium licencjackie
 • Strategie filmu eksperymentalnego
 • Warsztat filmoznawcy

2019/20

 • Historia filmu światowego I - do 1930 roku
 • Cinematic VR. Historia, teoria i praktyka filmu sferycznego
 • Poetyki filmu niefikcjonalnego
 • Polski film animowany
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie
 • Strategie filmu eksperymentalnego
 • Warsztat filmoznawcy

2018/19

 • Modele filmu animowanego
 • Organizacja i animacja kultury filmowej
 • Poetyki filmu niefikcjonalnego
 • Polski film animowany
 • Prawo autorskie
 • Programowanie wydarzeń filmowych
 • Strategie filmu eksperymentalnego

2017/18

 • Historia filmu światowego do 1930 roku
 • Historia myśli filmowej
 • Modele filmu animowanego
 • Organizacja i animacja kultury filmowej
 • Poetyki filmu niefikcjonalnego
 • Seminarium licencjackie
 • Strategie filmu eksperymentalnego
 • Współczesne kino na świecie

2016/17

 • Archiwistyka i muzealnictwo w kulturze filmowej
 • Dystrybucja i promocja filmu
 • Modele filmu dokumentalnego
 • Poetyki filmu niefikcjonalnego
 • Strategie filmu eksperymentalnego
 • Współczesne kinematografie pozaueropejskie
 • Współczesne kino europejskie

2015/16

 • Mobilny pop. Amerykańska kultura popularna w Polsce po 1989 r.Socjologia kultury
 • Modele filmu dokumentalnego
 • Solidarność, kapitalizm, piractwo. Kultura wideo w Polsce przed i po 1989 roku
 • Strategie filmu eksperymentalnego
 • The Wire. Produkcja, poetyka, recepcja
 • Współczesne kinematografie pozaueropejskie
 • Współczesne kino europejskie

2014/15

 • Gatunki telewizyjne (wraz z dr Ewą Ciszewską)
 • Historia kultury
 • Kulturowa historia nowoczesności
 • Reklama w kulturze audiowizualnej
 • Socjologia kultury
 • Teoria kultury

2013/14

 • Filozofia kultury
 • Historia kultury
 • Socjologia kultury
 • Teoria kultury

2012/13

 • Filozofia kultury
 • Historia kultury
 • Socjologia kultury
 • Split-screen: od Napoleona do Hulka (wraz z mgr. Bartoszem Zającem)
 • Teoria kultury

2011/12

 • Filozofia kultury
 • Historia kultury
 • Socjologia kultury
 • Teoria kultury
 • Martwe media. Wątki porzucone i znalezione w historii audiowizualności

2010/11

 • Filozofia kultury
 • Historia kultury
 • Teoria kultury

2009/10

 • Filozofia kultury
 • Historia atrakcji w kinie (wraz z prof. Piotrem Sitarskim)
 • Historia kultury
 • Od dioramy do cineoramy. Historia i prehistoria kina sprzed okresu narracyjnej integralności

2008/09

 • Historia kultury
 • Telewizja

2007/08

 • Historia kultury
 • Made in UE. Kino europejskie: konteksty instytucjonalne i polityka tożsamości


Edukacja i historia zatrudnienia

 • 1998-2002 – XIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi im. Marii Piotrowiczowej
 • 2002-2007 – studia na UŁ (kierunek: kulturoznawstwo, specjalność: filmoznawstwo) ukończone najlepszą na filmoznawstwie pracą pt. „Kino europejskie: konteksty instytucjonalne i polityka tożsamości”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Tomasza Majewkiego, zrecenzowaną przez dr hab. Tomasza Kłysa
 • 2005 – program Socrates-Erasmus i semestr na Uniwersytecie Sztokholmskim, w Svenska Filminstitutet
 • 2007-2012 – studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UŁ
 • 2010-2016 – etat naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, w Zakładzie Teorii Kultury kierowanym przez dr hab. Bogdana Banasiaka.
 • 2013-2016 – dydaktyka na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, na Wydziale Sztuk Wizualnych
 • 2014 – obrona pracy doktorskiej pt. „Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych” napisanej pod kierunkiej dr hab. Tomasza Kłysa (recenzenci: dr. hab. Jacek Ostaszewski, dr hab. Piotr Sitarski)
 • 2016-2019 - kierownik Działu Edukacji Filmowej w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi
 • 2014-2016 – asystent w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ, w Zakładzie Historii i Teorii Filmu
 • 2016-2020- adiunkt w Katedrze Mediow i Kultury Audiowizualnej UŁ
 • 2016-2022- członek zarządu European Network for Cinema and Media Studies
 • 2020-teraz - adiunkt w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ

KONTAKT I DYŻURY

tel: 665-104-321

e-mail: michal.pabis@uni.lodz.pl

Pomorska 171/173 pokój: 3.05 90-236 Łódź

Dyżury

wtorek: 12:00-13:00 Warto wcześniej umówić się mailowo: michal.pabis@uni.lodz.pl. Pokój 3.05, piętro trzecie, Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173.
środa: 12:00-13:00 Warto wcześniej umówić się mailowo: michal.pabis@uni.lodz.pl. Pokój 3.05, piętro trzecie, Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173.