PROFIL PRACOWNIKA: Oliwia Nadarzycka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Realizacja badań poświęconych obiegowi i eksploatacji polskiego filmu animowanego w okresie socjalistycznym.

BIOGRAM

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych. Absolwentka studiów filmoznawczych I i II stopnia na Uniwersytecie Łódzkim. Członkini Uczelnianej Rady Samorządu UŁ i Rady Samorządu SDNH UŁ. Przewodnicząca Koła Naukowego Filmoznawców UŁ (2020/2021, 2022/2023) oraz członkini Grupy Badawczej Polska Animacja UŁ. Inicjatorka i organizatorka "ANIMOWANE, nieANONIMOWE. Konferencja O! Polskiej Animacji" (2021, 2023). Organizatorka wydarzeń kulturalnych związanych z animacją. Współpracuje z festiwalami filmowymi (StopTrik, Rising of Lusitania, Festiwal Kamera Akcja).

ZAINTERESOWANIA

Entuzjastka kina krótkometrażowego: animowanego i żywego planu. Główne pola zainteresowań to produkcja i dystrybucja filmu.

OSIĄGNIECIA

Publikacje:

- Zrób to sam! – o edukacji z zakresu animacji filmowej wśród uczniów szkół średnich, w: "Pleograf", 4/2023, https://pleograf.pl/index.php/film-animowany/ (wraz z Patrycja Chuszcz);

- Metody organizacji festiwali filmu animowanego w Polsce. Studium przypadku Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA, w: „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, 2021 (17), https://doi.org/10.31648/mkks.6416;

- A Brief History of Polish Animation Festivals (1957-2005), wpis na blogu „animationstudies 2.0” https://blog.animationstudies.org/?p=4115;

- Festiwal na wynos, studio w domu. Rozmowa z Piotrem Kardasem, w: „Kalejdoskop. Magazyn Kulturalny Łodzi i Województwa Łódzkiego”, 2020 (11/20);

Konferencje:

- Sprzedajemy stare filmy rysunkowe i lalkowe”. Zagraniczna obecność polskiej animacji ze Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi w kinie i telewizji w latach 1975-1985, publikacja referatu podczas konferencji naukowej "Polski film wyrusza w świat! Praktyki eksportu i zagraniczna recepcja rodzimej produkcji audiowizualnej", organizator: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny (Warszawa, 13.10.2023);

- Czy poza Polską był miejsce dla Bolka i Lolka? O obiegu polskiego filmu animowanego w latach 1975-1986, publikacja referatu podczas IV Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców „Narracje - teorie, strategie, konteksty”, organizator: Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami (Warszawa, 30.06.2023);

- Między samokształceniem a edukacją formalną sposoby nabywania kompetencji przez twórców animacji filmowych, publikacja referatu podczas konferencji branżowej „Kształcenie kadr w przemyśle filmu animowanego i efektów specjalnych”, organizator: Instytut Kultury Współczesnej UŁ, Momakin (Łódź, 19.05.2023), wraz z Patrycja Chuszcz;

- Zrób to sam! o edukacji z zakresu animacji wśród uczniów szkół średnich, publikacja referatu podczas ogólnopolskiej konferencji „ANIMOWANE, nieANONIMOWE. Konferencja O! Polskiej Animacji vol.2”, organizator: Koło Naukowe Filmoznawców UŁ i Grupa Badawcza Polska Animacja (18.05.2023), wraz z Patrycja Chuszcz;

- What do archives say about the export and exploitation of Polish animation? A brief introduction to the research on distribution paths of Polish animated film, publikacja referatu podczas międzynarodowej konferencji naukowej: „Society for Animation Studies Annual Conference”, organizator: Society for Animation Studies (Teesside University, 27.06.2022);

- Archives as a source of information about beginnings of Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For in Łódź, Poland, publikacja referatu podczas międzynarodowej konferencji naukowej: „NECS 2022 Conference Epistemic Media: Atlas, Archive, Network”, organizator: NECS–European Network for Cinema and Media Studies (Bukareszt, 23.06.2022);

- What is Filemon cat doing in Czechoslovakia and why is Tango popular there? The export of animation from the Small Film Forms Studio Se-Ma-For to the Czechoslovakian market, publikacja referatu podczas polsko-czeskiej konferencji naukowej „Studying Animated Film Studios in East-Central Europe: Tools and Methods”, organizator: Masaryk University, Uniwersytet Łódzki, Grupa Badawcza Polska Animacja (Zlin, 06.05.2022);

- Przemiany profilu produkcji filmowej w Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For w latach 1960-1968, publikacja referatu podczas ogólnopolskiej konferencji „ANIMOWANE, nieANONIMOWE. Konferencja O! Polskiej Animacji”, organizator: Koło Naukowe Filmoznawców UŁ/Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ (17.09.2021);

- Działalność Koła Naukowego Filmoznawców — możliwości, praktyki, wyzwania, publikacja referatu podczas ogólnopolskiej konferencji „Edukacyjne projekty filmowe i artystyczne jako narzędzia promocji dziedzictwa kulturowego”, organizator: BWA Krosno (17.06.2021);

Inne osiągnięcia w nauce:

- Laureatka głównej nagrody w II edycji konkursu Talking Science organizowanego w ramach Dni Doktoranta na Uniwersytecie Łódzkim (2022);

- Laureatka głównej nagrody w kategorii „Poszukiwacz Roku 2020” w projekcie Popularyzacja nie boli, organizowanym przez Krajową Reprezentacje Doktorantów (2022);

- Stypendystka w międzynarodowym projekcie CEUS-UNISONO Studia animacji filmowej w Gottwaldovie i Łodzi (1945/47-1990) - porównawcza biografia zbiorowa (2021);

- Laureatka Studenckiego Grantu Badawczego, w ramach którego powstał projekt i praca magisterska Przemiany produkcji filmowej w Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi w latach 1960-1968 (2021);

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 pokój: 3.12 90-236 Łódź