PROFIL PRACOWNIKA: Piotr Gabrysiak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- Dbanie o sprawność techniczną budynku i prawidłowe funkcjonowanie sprzętu sportowego,

- zapewnienie jednostce materiałów eksploatacyjnych,

- organizacja zajęć sportowych komercyjnych,

- sprzedaż karnetów na zajęcia sportowe,

- obsługa kas fiskalnych i prowadzenie dokumentacji związanej z ich obsługą ,

- nadzór nad imprezami rekreacyjno – sportowymi na terenie CWFIS.

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat: 42-665-51-75