PROFIL PRACOWNIKA: Piotr Minias

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Badania naukowe, zajęcia dydaktyczne, obowiązki administracyjne.

ZAINTERESOWANIA

Tematyka badań:

  • Immunogenetyka ptaków: zróżnicowanie i ewolucja genów kodujących kluczowe cząsteczki i receptory układu odpornościowego (MHC, TLR) - rybitwa rzeczna, śmieszka, łyska, bielik, ptaki wróblowe.
  • Ewolucja cech fizjologicznych, ekologicznych i historii życiowych ptaków – badania porównawcze w układzie wielogatunkowym.
  • Genetyczne i ekologiczne podstawy procesu synurbizacji ptaków - łyska.
  • Ekologia socjalności i migracji ptaków.

Prowadzone projekty naukowe (od 2010 r.):

  • Grant NCN SONATA BIS (2020/38/E/NZ8/00143) - Mikroewolucja życia w miastach - genetyczne mechanizmy procesów urbanizacji zwierząt (lata 2021-2026).
  • Grant NCN OPUS (2016/23/B/NZ8/02374) - Uwarunkowania immunologiczne i immunogenetyczne socjalności ptaków (lata 2017 -2020).
  • Grant NCN SONATA (2015/19/D/NZ8/01310) - Rola duplikacji w ewolucji kompleksu genów MHC u ptaków (lata 2016-2019).
  • Grant NCN PRELUDIUM (2012/05/N/NZ8/00889) - Schemat kolonizacji terenów zurbanizowanych oraz korzyści płynące z gniazdowania w obrębie miast u pospolitego ptaka wodnego, łyski Fulica atra (lata 2013-2016).
  • Grant MNiSW w programie Iuventus Plus (IP2011 036171) - Kojarzenia pozapartnerskie i wewnątrzgatunkowe pasożytnictwo lęgowe w obrębie kolonii rozrodczej rybitwy białowąsej (lata 2012-2013).

KONTAKT I DYŻURY

Stefana Banacha 1/3 90-232 Łódź

tel: 42-635-47-83

Stefana Banacha 1/3 90-232 Łódź