PROFIL PRACOWNIKA: Piotr Pęzik

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Dr hab. Piotr Pęzik jest profesorem UŁ w Instytucie Anglistyki, autorem prac naukowych i rozwiązań informatycznych z dziedziny językoznawstwa korpusowego i komputerowego. Był wykonawcą i kierownik krajowych i europejskich projektów badawczo-rozwojowych, m. in. NKJP, CESAR, PLEC, BootStrep. Odbył kilkuletni staż naukowy w grupie Ekstrakcji Informacji Europejskiego Instytutu Bioinformatyki w Cambridge, był konsultantem Institut für Deutsche Sprache w Mannheim w zakresie wielkoskalowych narzędzi korpusowych, członkiem Aston Institute for Forensic Linguistics. Członek konsorcjum Narodowego Korpusu Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz stowarzyszenia META-TRUST. Konsultant naukowy sektora prywatnego (np. Pfizer UK, Transition Technologies, Advertine) w zakresie systemów ekstrakcji informacji z danych językowych. Autor wyszukiwarki frazeo.pl, monitorcorpus.com, słowników frazeologicznych HASK EN i HASK PL, Spokes. Koordynator projektu CLARIN-PL w Uniwersytecie Łódzkim. Główny autor i opiekun specjalnego urządzenia badawczego — Wyszukiwarki PELCRA dla NKJP.

KONTAKT I DYŻURY