PROFIL PRACOWNIKA: Piotr Zieliński

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zawodowo zajmuję się ekologią kręgowców i ochroną przyrody.

Moje obowiązki:

w obszarze obowiązków badawczych:

· prowadzenie badań naukowych;

· rozpowszechnianie wyników badań naukowych poprzez ich publikowanie w prestiżowych międzynarodowych czasopismach;

· pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

· aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,

· udział w komercjalizacji wyników badań;

· kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem.

w obszarze obowiązków dydaktycznych:

· prowadzenie zajęć dydaktycznych;

· udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;

· przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

· opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

· prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

w obszarze obowiązków organizacyjnych:

· praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich;

· praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;

· organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;

· organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej.

BIOGRAM

Główne obszary moich zainteresowań badawczych to ekologia, zoologia kręgowców i ochrona przyrody. Zajmuję się przede wszystkim ekologią rozrodu bociana czarnego, bogatki i modraszki.

ZAINTERESOWANIA

Mój ulubiony sport to tenis. W roku 2011 zdobyłem puchar JM Rektora prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela w Mistrzostwach Łodzi w Tenisie dla biznesu i nauczycieli akademickich oraz puchar za zajęcie I miejsca w Turnieju Tenisa Ziemnego w ramach I Juwenaliów Sportowych pracowników Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej o moich zainteresowaniach przyrodniczych na stronie: https://www.facebook.com/piotr.zielinski.9277/

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-44-33

Banacha 12/16 90-237 Łodź