PROFIL PRACOWNIKA: Szymon Marcińczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

nauczyciel akademicki

ZAINTERESOWANIA

Geografia społeczna miasta: wzory i procesy segregacji społecznej oraz rasowo-etnicznej, a zwłaszcza związek pomiędzy rozwojem nierówności dochodowych a zmianami w intensywności zjawiska segregacji przestrzennej, Marcińczak i inni 2016, relacje pomiędzy podziałami społecznymi i rasowo/etnicznymi w różnych domenach życia codziennego (miejsce zamieszkania, praca, czy rekreacja)(Marcińczak i inni 2015) nowy trend w studiach miejskich, jakim jest vertical urbanism (Marcińczak i Hess 2020). Geografia ekonomiczna i geografia transportu: problematyka dojazdów do pracy, a przede wszystkim wpływ struktury miejskiej na wzory w dojazdach do pracy (Marcińczak i Bartosiewicz 2018), a także na koszty środowiskowe związane z tą działalnością (np. emisja dwutlenku węgla), ewolucja form miejskich (struktury przestrzennej miasta) i rozwój zjawiska policentryczności.

OSIĄGNIECIA

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 31 90-142 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 10:00-12:00
piątek: 08:30-10:00