PROFIL PRACOWNIKA: Zofia Rzeźnicka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzę badania nad historią pożywienia i medycyny okresu późnego antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w. n.e.).

BIOGRAM

W 2011 r. ukończyłam studia historyczne na wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ oraz oraz studia licencjackie z filologii klasycznej na wydziale Filologicznym tej samej uczelni. W 2017 r. uzyskałam stopień doktora (tytuł rozprawy doktorskiej: Mięso i produkty zwierzęce w dietetyce, procedurach terapeutycznych i gastronomii antyku i wczesnego Bizancjum na podstawie wybranych źródeł medycznych). Od 2016 r. jestem zatrudniona Centrum Ceraneum UŁ.


ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii medycyny i pożywienia czasów późnego antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w. n.e.). Główny materiał badawczy stanowią traktaty medyczne Galena, Orybazjusza, Aecjusza z Amidy i Pawła z Eginy.

OSIĄGNIECIA

Wybrane publikacje:

  • Z. Rzeźnicka, Rola mięsa w okresie pomiędzy II a VII w. w świetle źródeł medycznych, [w:] Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.), część II, Pokarm dla ciała i ducha, red. M. Kokoszko, Łódź 2014, s. 213–447.
  • Z. Rzeźnicka, M. Kokoszko, Milk and Dairy Products in the Medicine and Culinary Art of Antiquity and Early Byzantium (1st–7th Centuries AD), Łódź–Kraków 2020.

Wybrane nagrody i stypendia:

  • 2016 r. Nagroda Naukowa Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 2014-2015 w obszarze Nauk Humanistycznych w grupie uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Łódzkiego.
  • 2017 r. Stypendium dla wybitnych młodych naukowców.
  • 2018 r. Stypendium naukowe Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-64-88

Jana Matejki 32/38 pokój: 319 90-237 Łódź