KIERUNEK: EKONOMIA

Opis studiów

W trakcie trwających 3 lata studiów licencjackich na kierunku EKONOMIA na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego studenci uczą się opisywać i analizować rzeczywistość gospodarczą i społeczną. Osoby, które kiedykolwiek zastanawiały się nad następującymi problemami:

 • Czy ubezpieczenia zdrowotne powinny być obowiązkowe?
 • Które fundusze emerytalne są bardziej wiarygodne: państwowe czy prywatne?
 • Czy za dostęp do Spotify i Apple Music będzie można już niedługo płacić bitcoinami?
 • Dlaczego niektóre markowe ubrania są w Polsce kilkukrotnie droższe niż w USA?
 • Czy umorzenie długów najbiedniejszym krajom afrykańskim na pewno pomoże im wyjść z pułapki ubóstwa?
 • Dlaczego Wenezuela, która posiada jedne z największych zasobów ropy naftowej na świecie jest jednocześnie jednym z najbiedniejszych obecnie krajów świata?
 • Czy szybki postęp techniczny i automatyzacja produkcji doprowadzi wkrótce do sytuacji, w której większość ludzi obecnie pracujących nie będzie mogła znaleźć zatrudnienia?
 • Czy jeśli po studiach będę prowadzić własną firmę, to powinienem inwestować w reklamę, czy raczej skupić się nad pracami nad wprowadzaniem nowych produktów?

powinny wybrać Studia na kierunku EKONOMIA na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Studenci kierunku EKONOMIA nie uczą się wypełniania formularzy do urzędu skarbowego ani druków do ZUS-u. Ekonomia jest nauką, która pozwala zrozumieć zachowania i wybory zarówno w skali makro jak i mikro. W trakcie studiów studenci nauczą się odpowiadać na pytania o przyczyny i konsekwencje działań podejmowanych przez nich samych, przedsiębiorców i polityków. Uczą się abstrakcyjnego i krytycznego myślenia, tak aby samodzielnie potrafili rozwiązywać problemy i poszukiwać odpowiedzi na powyższe pytania. Studia na kierunku EKONOMIA umożliwią zdobycie odpowiedniego przygotowania do aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym. Absolwenci znają najnowsze trendy oraz mechanizmy gospodarki światowej i są przygotowani, aby sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy.

Program studiów na kierunku EKONOMIA składa się z modułów przedmiotów ekonomicznych, a także z przedmiotów pozaekonomicznych, niezbędnych do zrozumienia zagadnień z zakresu ekonomii. W ramach kierunku przewidziano również moduły przedmiotów do wyboru oraz moduły specjalnościowe.

Kierunek otrzymał:

 • ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kategorii Umiędzynarodowienie;
 • certyfikat akredytacyjny International Accreditation Council for Business Education (Ekonomia - studia w języku angielskim);
 • certyfikat akredytacyjny i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC;
 • certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia Studia z Przyszłością” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC.

Specjalności

​​​​​EKOBIZNES

Wybór tej specjalności umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności związanych ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym oraz ekologią, jak również przygotowuje ich do pracy w organizacjach zajmujących się tematyką ochrony środowiska.

KIEROWANIE MAŁĄ I ŚREDNIĄ FIRMĄ

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy na temat formalno-prawnych i ekonomicznych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej oraz nabycie umiejętności związanych z założeniem i prowadzeniem firmy, a także badaniem rynku i podejmowaniem decyzji związanych z rozwojem małego lub średniego przedsiębiorstwa.

KREOWANIE KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności związane z pełnieniem funkcji kierowniczo-menadżerskich, kierowaniem zespołem ludzi, analizowaniem rynku i finansów przedsiębiorstwa oraz podejmowaniem decyzji biznesowych.

METODY ILOŚCIOWE W BIZNESIE I EKONOMII

Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę i umiejętności konieczne dla prowadzenia prac analitycznych i badawczych, poznają procesy zachodzące na różnego typu rynkach oraz uczą się dobierać i wykorzystywać właściwe narzędzia dla analizy tych procesów.

NOWOCZESNA EKONOMIA

Celem specjalności jest zainteresowanie studentów współczesną ekonomią - zarówno od strony teoretycznej, jak praktycznej. Pokazuje najnowsze osiągnięcia teorii ekonomii, zapoznaje studentów z nowymi narzędziami badawczymi i omawia ich zastosowanie we współczesnych badaniach naukowych z ekonomii i polityki gospodarczej. Absolwent specjalności zdobędzie wiedzę, dzięki której będzie w stanie włączyć się w bieżące dyskusje dotyczące gospodarki, np. podatków, inflacji czy systemu emerytalnego.

Główne przedmioty

Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in:

 • mikroekonomię,
 • makroekonomię,
 • matematykę,
 • statystykę,
 • ekonometrię,
 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw,
 • podstawy ekonomii międzynarodowej,
 • ekonomię środowiska
 • główne nurty współczesnej ekonomii.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku EKONOMIA może podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach,
 • bankach,
 • instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • administracji centralnej i lokalnej,
 • organizacjach non-profit, głównie na stanowiskach operacyjnych i pomocniczych, zarówno w kraju jak i za granicą.

Przygotowany jest również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2 maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutes@uni.lodz.pl
Telefon: (42) 635 51 32
Strona: www.eksoc.uni.lodz.pl
Strona: http://www.ekonomia.uni.lodz.pl/

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

POW 3/5 90-255 Łódź