KIERUNEK: FILOLOGIA ROMAŃSKA

Opis studiów

Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA trwają 6 semestrów i prowadzone są wyłącznie w trybie dziennym. Cykl kształcenia obejmuje nie mniej niż 2000 godzin dydaktycznych. Kształcenie obejmuje obowiązkowo język francuski oraz, w zależności od wyboru specjalności: angielski, włoski lub hiszpański. W trakcie nauki studenci mogą nauczyć się biegle języka francuskiego i drugiego wybranego języka, jednocześnie zaś uzyskać rzetelną wiedzę o języku, literaturze i kulturze odpowiednich obszarów językowych. Zapewnia to znaczną elastyczność w dopasowaniu się do oferty rynku pracy. Większość zajęć dydaktycznych odbywa się w przedmiotowych językach obcych. Studenci kierunku mogą wyjeżdżać za granicę w ramach programu Erasmus+. Stypendia te trwają jeden lub dwa semestry i są bardzo dobrą okazją do pogłębienia wiedzy językowej zdobytej w ramach studiów w kraju. 

Specjalności

Kierunek oferuje dwie specjalności. Każda z nich daje możliwość nauki języka francuskiego zarówno od podstaw, jak i na poziomie średniozaawansowanym. W przypadku grupy średniozaawansowanej wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie B1.  

Specjalności różnią się drugim oferowanym językiem: 

Specjalność: język francuski z językiem angielskim. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1. 

Specjalność: język francuski z drugim językiem romańskim (włoskim lub hiszpańskim).  Nie jest wymagana znajomość tych języków.

SPECJALIZACJE KIERUNKOWE (do wyboru na 3 roku studiów): LITERATUROZNAWSTWO; JĘZYKOZNAWSTWO 

 • JĘZYKOZNAWSTWO

Oferowanych jest kilka seminariów językoznawczych. W ich ramach, w oparciu o podaną bibliografię, studenci pogłębiają swoją wiedzę na temat struktury języka francuskiego i jego historii, zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu leksykologii i lingwistyki kulturowej, mają też możliwość poznania wybranych problemów współczesnej francuszczyzny mówionej i pisanej.  

 • LITERATUROZNAWSTWO

Oferowane są dwa seminaria literaturoznawcze oraz dwa literacko-kulturowe. Dwa pierwsze skupiają się na literaturze pięknej, przede wszystkim z francuskiego obszaru językowego, dzieląc materiał pod względem epoki: literatura dawna i literatura nowsza (XVIII-XXI wiek). Praca polega na dogłębnej analizie tekstu i umieszczeniu go na tle historyczno-literackim danej epoki. Dwa pozostałe seminaria dotyczą: 1) kultury dawnej 2) literatury faktu, również związanych z francuskim obszarem językowym.

W ramach wybranego seminarium student pisze pracę dyplomową (w niektórych wypadkach może ona przybrać formę projektu), która, w połączeniu z egzaminem licencjackim, wieńczy trzyletnie studia na kierunku.

Główne przedmioty

 • praktyczna nauka języka francuskiego
 • historia Francji
 • wstęp do literaturoznawstwa
 • historia literatury francuskiej
 • kultura francuskiego obszaru językowego
 • wstęp do językoznawstwa
 • gramatyka opisowa języka francuskiego
 • historia języka francuskiego z elementami gramatyki historycznej
 • praktyczna nauka drugiego języka obcego
 • elementy gramatyki opisowej drugiego języka obcego
 • elementy historii literatury drugiego obszaru językowego
 • elementy kultury i historii drugiego obszaru językowego.
   

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz bardzo dobrą znajomością drugiego języka (angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego). Posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów francuskiego i dodatkowego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent jest przygotowany do studiów II stopnia. 

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

Język francuski od podstaw lub zaawansowany, drugi język obcy od podstaw lub zaawansowany.

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka i poziomu języka w momencie składania dokumentów.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filolog@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 665 51 06

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności