KIERUNEK: FILOLOGIA ROSYJSKA

Opis studiów

Studia na kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA drugiego stopnia łączą tradycję z nowoczesnością i potrzebami współczesnego rynku pracy. Na zajęciach studenci uzyskują pogłębioną wiedzę o języku, literaturze i kulturze rosyjskiego obszaru językowego, przydatną do rozpoczęcia kariery zawodowej wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji w języku rosyjskim.

Studia pozwalają na uzyskanie szczegółowej i pogłębionej wiedzy w zakresie oferowanej na drugim stopniu specjalności Przekładoznawstwo i języki specjalistyczne, na uzyskanie bardzo dobrych umiejętności interkulturowych oraz kompetencji językowych. Specjalność ta obejmuje również przedmioty z bloku biznesowego. Na zajęciach z przekładoznawstwa studenci uzyskują wiedzę na temat m.in.: różnych rodzajów przekładu (ustnego i pisemnego), poglądów najważniejszych szkół i badaczy przekładu. Po ukończeniu zajęć z tego bloku studenci potrafią zastosować zdobytą wiedzę przy analizie przekładoznawczej, potrafią wybrać strategię tłumaczenia oraz metody przekładu.  W ramach zajęć studenci otrzymują wiedzę z zakresu skutecznego porozumiewania się w kontaktach indywidualnych, zbiorowych w różnorodnych sytuacjach społecznych, a także w interakcjach personalnych. Ponadto student ma możliwość wyboru płatnego bloku kształcenia nauczycielskiego, który daje uprawnienia do nauczania języka rosyjskiego na wszystkich poziomach nauczania. Pozwala to na optymalne kształtowanie własnej ścieżki rozwoju, w zależności od zainteresowań naukowych i planów zawodowych studenta.

Specjalności

Przekładoznawstwo i języki specjalistyczne

 • Wykształcenie umiejętności językowych do poziomu C1 znajomości języka rosyjskiego;
 • Przekazanie pogłębionej wiedzy rosyjskiej o literaturze i kulturze;
 • Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka rosyjskiego;
 • Wykształcenie pogłębionych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
 • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji
 • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu przekładoznawstwa;
 • Rozwinięcie pogłębionych umiejętności translatorskich;
 • Wykształcenie umiejętności krytycznej oceny przekładu;
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu języków specjalistycznych (przede wszystkim rosyjski język biznesu, język prawniczy, dokumentacja handlowa, komunikacja biznesowa).

Główne przedmioty

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • RJS (język biznesu) 1-3
 • Dokumentacja handlowa w języku rosyjskim
 • Rozmowy handlowe w jęz. rosyjskim
 • Korespondencja biznesowa
 • Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki przekładu
 • Tłumaczenie ustne 1-2
 • Przekład tekstów literackich
 • Przekład tekstów nieliterackich
 • Przekład tekstów prawniczych
 • Przekład tekstów specjalistycznych

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA mogą pracować nie tylko jako tłumacze lub nauczyciele, lecz również w różnych instytucjach: przede wszystkim instytucjach kultury, a po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, także w instytucjach gospodarczych, administracyjnych lub politycznych. Mogą również znaleźć zatrudnienie jako wykwalifikowani pracownicy szeroko pojętego sektora kultury i mediów.

Zasady przyjęć

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest złożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz potwierdzona znajomość języka rosyjskiego (ukończone studia licencjackie na kierunku Filologia rosyjska lub z językiem rosyjskim, certyfikat potwierdzający znajomość języka rosyjskiego na poziomie min. B2).

W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż Filologia rosyjska oprócz udokumentowania znajomości języka rosyjskiego będzie wymagane przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku rosyjskim sprawdzającej kompetencje językowe kandydata, podstawową wiedzę o strukturze języka rosyjskiego, literaturze i kulturze.

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filolog@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 665 51 06

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności