Łódź dla obywateli Ukrainy – wszystko, co trzeba wiedzieć. Spotkanie informacyjne na UŁ (UA)

Miejsce wydarzenia: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Czas: 22 kwietnia 2022 (piątek) 14:00 - 18:00

Kwestie zatrudnienia na łódzkim rynku pracy, edukacja, żłobki, przedszkola w Łodzi, dodatek 500+, opieka medyczna, wynajem mieszkań i bezpieczeństwo w mieście - to główne tematy przeznaczonego dla obywateli Ukrainy, otwartego dla wszystkich spotkania informacyjnego, jakie w najbliższy piątek, 22 kwietnia o godz. 14 rozpocznie się w auli A1 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 171/173). Udział w nim może wziąć nawet do 300 osób - tyle mieści aula.

Podczas spotkania, prowadzonego przez dr Monikę Kopytowską z Wydziału Filologicznego UŁ, zaplanowano wystąpienia ekspertów-prawników UŁ, przedstawicieli NFZ, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta Łodzi i łódzkiej policji. Organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie na język ukraiński. Hasłem przewodnim spotkania jest: „Łódź otwarta i przyjazna obywatelom Ukrainy. Spotkajmy się, poznajmy się”.

Szczegółowy program:

14:00 – 14:15 Powitanie (przedstawiciel władz rektorskich - prof. dr hab. Joanna Jabłkowska - Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ, Bogdan Wysocki - Konsulat Honorowy Ukrainy w Łodzi, prof. UŁ dr hab. Marcin Gołaszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, Adam Pustelnik - wiceprezydent Łodzi, dr Monika Kopytowska - koordynator projektu „Otwarta Łódź”, UŁ)

14:15 – 14:25 - Działania Komendy Miejskiej Policji w Łodzi na rzecz bezpieczeństwa obywateli Ukrainy - insp. Dariusz Dziurka, Komendant Miejski Policji w Łodzi 

14:25 – 14:35 - Integracja społeczna cudzoziemców w Łodzi Agata Kobylińska, p.o. zastępcy dyrektora Biura Aktywności Miejskiej UMŁ, Patrycja Wilczyńska, Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ 

14:35 – 14.50 - Jak się odnaleźć na łódzkim rynku pracy? - Arkadiusz Andrzejczak - zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, Jolanta Ceret – kierownik Działu Rejestracji i Wyrejestrowań, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 

14:50 – 15:00 - Najszybciej rozwijające się branże w Łodzi: BPO i IT - Adam Brzostowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

 15:00 – 15:15 - Prawo pracy: podstawowe kwestie związane z zatrudnieniem - dr Izabela Florczak, Uniwersytet Łódzki 

15:15 – 15:35 - Edukacja: żłobki, przedszkola i szkoły - Elżbieta Płaszczyk, p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ Marcin Kopytek, z-ca dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków 

15:35 – 15:50 - Wynajem mieszkania – na co zwrócić uwagę? - przedstawiciel UŁ

15:50 – 16:05 - Sytuacja na łódzkim rynku mieszkaniowym - Adam Brzostowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

16:05 – 16:15 - Przerwa

 16:15 – 16:40 - Świadczenia dla obywateli Ukrainy: 500+, świadczenie żłobkowe oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - dr Agnieszka Kaczmarek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 16:40 – 17:00 - Służba zdrowia – gdzie szukać pomocy i jak korzystać z opieki medycznej? - Joanna Smorawska-Szewczyk, naczelnik Wydziału Obsługi Klientów Łódzkiego OW NFZ

 17:00 – 17:20 - Bezpieczeństwo w mieście - podkom. Adam Dembiński, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 

17:20 – 17:30 - Nowy kierunek na UŁ szansą na studia w Polsce - studia polskie z językiem angielskim - dr Mateusz Gaze, UŁ

17:30 – 17.45 - Wsparcie w rozwiązywaniu codziennych trudności - Sasha Yeromina, Łódzkie Centrum Wielokulturowe

 17:45 – 18:00 - WSPÓŁ-MIEJSCE - przestrzeń integracji i dialogu - dla spotkań Ukraińców i przedstawicieli innych narodowości z Polakami. Kultura, edukacja, współistnienie - dr Joanna Podolska, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Лодзь для громадян України - все, що потрібно знати. Інформаційна зустріч у Лодзькому Університеті

Питання зайнятості на ринку праці в Лодзі, освіта, ясла, дитячі садки в Лодзі, виплата 500+, медичне обслуговування, оренда квартир та безпека в місті - ось основні теми зустрічі, призначеної для громадян України, яка відбудеться у цю п’ятницю, 22 квітня о 14:00 в залі А1 на Філологічному факультеті Лодзького університету (вул. Поморська 171/173). У ньому можуть взяти участь до 300 осіб – саме стільки може вмістити аудиторія.

Під час цієї інформаційної зустрічі, яку буде проводити д-р Моніка Копитовська з Філологічного факультету Лодзького університету, заплановані виступи експертів-юристів з Лодзького університету, представників Національного фонду охорони здоров’я, управління зайнятості, Управління міста Лодзь, а також лодзької поліції. Організатори забезпечують синхронний переклад українською мовою. Девіз зустрічі: «Лодзь відкритий і дружній для громадян України. Зустрінемось, познайомимось».

Детальний порядок денний засідання:

14:00 – 14:15 - Привітання! Представник ректорату проф., д-р наук Йоанна Яблковська – декан Філологічного факультету Лодзького університету Богдан Висоцький – почесний консул України в Лодзі проф. Лодзького університету , д-р наук Марчін Голашевський – Голова Лодзької Міської Ради д-р Моніка Копитовська – координатор проекту «Відкрита Лодзь», Лодзький університет

14:15 – 14:25 - Діяльність Головного управління міської поліції у м. Лодзь для безпеки громадян України інсп. Даріуш Дзюрка - начальник міської поліції в Лодзі

 14:25 – 14:35 - Соціальна інтеграція іноземців у Лодзі Агата Кобилинська - в.о. заступника директора Управління міської діяльності Лодзької міської ради Патриція Вільчинська - Управління міської діяльності Лодзької міської ради 

14:35 – 14.50 - Як знайти себе на ринку праці в Лодзі? Аркадіуш Анджейчак - заступник директора повітового управління зайнятості в Лодзі Йоланта Церет – начальник Відділу реєстрації та зняття з обліку повітового бюро праці в Лодзі 

14:50 – 15:00 - Галузі, які найшвидше розвиваються в Лодзі: Аутсорсинг бізнес-процесів та IT Адам Бжостовський - директор Управління економічного розвитку та міжнародної співпраці

 15:00 – 15:15 - Трудове право: основні питання, пов'язані з працевлаштуванням д-р Ізабела Флорчак, Лодзький університет 

15:15 – 15:35 - Освіта: ясла, садочки та школи Ельжбета Плащик – в.о. заступника начальника Відділу освіти Лодзької міської ради Марцін Копитек, заступник директора Міського Комплексу Ясел 

15:35 – 15:50 - Оренда квартири - на що звернути увагу? Представник Лодзького університету 15:50 – 16:05 - Ситуація на ринку житла в Лодзі Адам Бжостовський - директор Управління економічного розвитку та міжнародної співпраці 

16:05 – 16:15 - Перерва

 16:15 – 16:40 - Виплати для громадян України: 500+, допомога на ясла та Cімейний Капітал Опіки д-р Агнешка Качмарек, Управління соціального страхування

 16:40 – 17:00 - Охорона здоров’я – де шукати допомогу та як скористатися медичною допомогою? Йоанна Сморавська-Шевчик, керівник відділу обслуговування клієнтів Національного фонду охорони здоров’я в Лодзі 

17:00 – 17:20 - Безпека в місті підкомісар Адам Дембінський, Головне управління воєводської поліції в Лодзі 

17:20 – 17:30 - Новий напрям навчання в Лодзькому університеті як можливість навчатися в Польщі – полоністика з англійською мовою д-р Матеуш Газе, Лодзький університет

 17:30 – 17.45 Підтримка у вирішенні повсякденних труднощів Саша Єроміна, Лодзький Багатокультурний Центр

 17:45 – 18:00 WSPÓŁ-MIEJSCE – простір інтеграції та діалогу – для зустрічей українців та представників інших національностей з поляками. Культура, освіта, співіснування д-р Йоанна Подольська, Центр Діалогу ім. Марка Едельмана

Redakcja: Centrum Promocji UŁ
 

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 22 kwietnia 2022 (piątek) 14:00 - 18:00

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB