Niewidzialne bohaterki nauki - startuje kampania projektu RESET

Nauka to również osoby pozostające często „w drugim planie”, a których wkład w jej rozwój jest ogromny. Przypominać ma o tym kampania „Twarze Kampusu” oraz organizowana w jej ramach wystawa fotografii „Za Kulisami” („Behind the Scenes”). Wszystkie działania organizowane są dzięki projektowi RESET, który na Uniwersytecie Łódzkim prowadzony jest od kilku lat.

"RESET - Redesigning Equality and Scientific Excellence Together – to duży projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020 (szerszy opis projektu na dole artykułu).

Celem kampanii „Twarze Kampusu” jest zwrócenie uwagi na rolę osób wspierających doskonałość naukową uczelni, które bardzo często są mniej widoczne w procesach badawczych, jak bibliotekarki, administratorki projektów, księgowe. Podejmowane będą również tematy związane ze wsparciem naukowców w procesach badawczych oraz równowagą między życiem prywatnym i zawodowym. Wszystkie te są niezwykle bliskie projektowi RESET. 

W pierwszym roku tematem wiodącym są kobiety zajmujące stanowiska wspierające prace naukowe i badawcze. W ramach kampanii zorganizowana zostanie wirtualna wystawa fotografii „Za kulisami’ dostępna na stronie internetowej projektu RESET oraz w mediach społecznościowych. 

Na stanowiskach wspierających naukę i badania dominują kobiety. Wystawa ma na celu pokazanie i podkreślenie ważnej roli kobiet zatrudnionych na stanowiskach: kierowniczek, asystentek laboratoryjnych, konsultantek czy sekretarek oraz ich wkładu w naukę. Galerię portretów oraz wywiady przeprowadzone z kobietami we wszystkich uczelniach partnerskich można znaleźć na stronie internetowej projektu.

RESET koncentruje się na działaniach umożliwiających realne wyrównanie szans kobiet i mężczyzn w instytucjach badawczych. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni, w ramach której badaczki i badacze będą mogli w pełni realizować swój potencjał naukowy i organizacyjny. RESET wykorzystuje intersekcjonalne (krzyżowe) podejście do koncepcji (nie)równości i zmierza do wypracowania Planów na rzecz Równości Płci (GEP – Gender Equality Plan), które zostaną wcielone w instytucjach partnerskich projektu, w oparciu o analizę potrzeb i doświadczeń każdej z nich. W inicjatywie tej - finansowanej w ramach prestiżowego programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 - udział bierze siedem uczelni europejskich: Uniwersytet w Bordeaux (Francja; koordynator projektu), Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (Grecja), Uniwersytet Łódzki (Polska), Uniwersytet w Porto (Portugalia), Uniwersytet Ruhry w Bochum (Niemcy), Uniwersytet w Oulu (Finlandia) oraz Instytut Nauk Politycznych w Paryżu (Francja).

Projekt będzie trwał przez cztery lata (rozpoczął się w styczniu 2021 roku) i zakłada realizację różnorodnych warsztatów edukacyjnych, szkoleń i innych działań widocznych w przestrzeni publicznej, mających na celu popularyzację idei równości i jej związku z podnoszeniem jakości badań naukowych. 

Media i social media projektu RESET

Please share also the information on RESET’s media accounts in your communication outputs:

Website

Twitter

Linked-In

Facebook

Źródło: RESET, dr Agata Rudnicka 
Redakcja: Paweł Śpiechowicz, Centrum Promocji UŁ