OZZ INICJATYWA PRACOWNICZA

Godło Polski
OZZ INICJATYWA PRACOWNICZA

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW OZZ INICJATYWA PRACOWNICZA PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

Chcielibyśmy zaprosić Was na walne zgromadzenie członków OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Łódzkim, które odbędzie się 16.04.2024 w sali 222 w budynku Rektoratu UŁ przy ul. Narutowicza 68 o godzinie 15.00
 
Podczas spotkania przeprowadzimy wybór składu Komisji Zakładowej OZZIP UŁ na okres dwuletniej kadencji.

KIM JESTEŚMY: OZZ INICJATYWA PRACOWNICZA

Akcja bezpośrednia | Równość | Pomoc wzajemna | Bezkompromisowość | Samorządność | Związek bez szefów i biurokratów | Aktywność społeczna

OZZ Inicjatywa Pracownicza to oddolny, samorządny związek zawodowy, założony z inicjatywy pracowników zakładów Cegielskiego w Poznaniu i lokalnych ruchów społecznych. Podejmujemy działania na rzecz budowy silnego, niezależnego ruchu pracowniczego. Naszym celem jest przezwyciężenie dominacji szefów i właścicieli nad pracownikami oraz kształtowanie równego i sprawiedliwego społeczeństwa.

Inicjatywa Pracownicza jest organizacją dobrowolną, gdzie los członka związku zależy od zaangażowania innych i odwrotnie. Żadne przepisy prawa nie są bardziej skuteczne od międzyludzkiej solidarności i wzajemnych koleżeńskich relacji, zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Cenimy własną inicjatywę, umiejętność komunikacji, współpracy, pomocy jak i wypowiedzianej wprost krytyki.
 

OZZ Inicjatywa Pracownicza na UŁ

22.01.2024 na Uniwersytecie Łódzkim została powołana Komisja Tymczasowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.

 

Niepoddawanie się trendom i naciskom politycznym, szacunek do drugiego człowieka, jego poglądów i działań, wolność i rzetelność w zakresie realizacji swoich obowiązków, badań i inicjatyw, prawda, zarówno ta wyrażana bezpośrednio, jak i tak płynąca z naszych zachowań i decyzji są dla nas wartościami nadrzędnymi. Bronimy praw pracowników, poruszamy „niewygodne” tematy, działamy na rzecz naszej społeczności!

Dekonstrukcja motta Uniwersytetu Łódzkiego „Veritas et Libertas” pozwala na wyodrębnienie dwóch haseł, pozostających w ciągłej współzależności, określających i warunkujących zakres działań naszej uniwersyteckiej społeczności: „prawda” definiująca ich cel oraz „wolność” umożliwiająca jego realizację.

To właśnie one, uzupełnione przez wartości Uniwersytetu Łódzkiego stały się motywatorem do powołania Komisji Tymczasowej OZZ Inicjatywa Pracownicza na naszej uczelni. 

  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

  • 22 stycznia br. została powołana Komisja Tymczasowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.
  • Najpóźniej do 10 marca wszystkie osoby, które przystąpią do związku, otrzymają informację o walnym zebraniu członków, na którym wybierzemy władze – prezydium i komisję rewizyjną. 
  • Do 20 kwietnia przeprowadzimy walne zebranie członków, podczas którego wybierzemy (na dwuletnią kadencję) prezydium i komisję rewizyjną.

  Osobą, która reprezentuje tymczasowo komisję zakładową w kontakcie z władzami UŁ, jest Maciej Andrzejewski

  System premii motywacyjnych, kwestie związane z nadgodzinami, dostęp do infrastruktury, brak jasno wytyczonych ścieżek zawodowych i patologie z tym związane, relacje zawodowe noszące znamiona mobbingu i dyskryminacji – to tylko kilka zagadnień, które otwierają listę problemów, o których chcemy rozmawiać w otwarty sposób. Broniąc interesów każdej i każdego z nas zamierzamy walczyć także o jawność w dostępie do informacji – warunek możliwości oceny wspomnianych problemów w szerokim kontekście funkcjonowania Uczelni. Przykład idzie z góry, ale to oddolne działanie staje się napędem zmian. 

  Zachęcamy do przyłączenia się do związku i podjęcia wraz z nami dyskusji na tematy dla Was ważne. Unaocznijmy problemy, z jakimi spotykamy się w trakcie pracy dla i na rzecz naszej Uczelni; szukajmy wspólnie rozwiązań, rozmawiajmy o wyzwaniach, negocjujmy poprzez dialog cele i wartości Akademii, którą wszyscy razem tworzymy.

  JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?

  Zapraszamy wszystkich chętnych pracowników, w tym:

  • pracowników naukowo-technicznych
  • pracowników badawczo-dydaktycznych
  • pracowników dydaktycznych
  • pracowników badawczych
  • pracowników administracyjnych
  • pracowników obsługi
  • robotników
  • pracowników działalności wydawniczej    

  naszej uczelni do aktywnego udziału w budowaniu struktur Związku. W Inicjatywie Pracowniczej wszyscy jesteśmy równi, bez względu na funkcje jakie pełnimy, wykształcenie i wysokość zarobków. Wypełnij, podpisz i odeślij skan deklaracji na adres: ipul@uni.lodz.pl; oryginał ( 2 egzemplarze ) przekaż przedstawicielowi związku. 

  Obecnie OZZIP UŁ działa poprzez powołaną Komisje Tymczasową, której reprezentantem jest Maciej Andrzejewski z CKiPR UŁ. Zgodnie z przepisami, do 20 kwietnia zwołane zostanie walne zgromadzenie członków związku, w trakcie którego wyłonione zostaną na dwuletnią kadencję władze właściwe związku tj. Prezydium Komisji Zakładowej OZZIP UŁ oraz Komisja Rewizyjna. Do tego momentu naszym celem będzie jak najszersze dotarcie do wszystkich osób zainteresowanych czynnym udziałem w zmianach warunków pracy na naszym uniwersytecie.  

  Pragniemy zaprosić do dyskusji na temat potrzebnych zmian w organizacji pracy na uczelni takich jak: sprawy przejrzystego i sprawiedliwego systemu premiowania, zapewnienia systemowego wsparcia dla pracownika w drodze zawodowej, kwestii nadgodzin, rozliczania delegacji, dostosowania infrastruktury dla potrzeb osób korzystających z niej na co dzień, problemu braku rozwiązań i wsparcia dla wolontariatu pracowniczego i wielu innych problemów z którymi każdy z nas spotyka się podczas wykonywania swojej pracy. Jesteśmy otwarci na dialog, zmiany na lepsze będą możliwe, jeśli zaangażujemy się w działanie w możliwie najszerszym gronie.  

  Pamiętaj, jeżeli chcesz pozostać anonimowy – zagwarantujemy Ci to. Przynależność do związku nie wymaga od Ciebie publicznej deklaracji, a Twoje dane nie będą w żaden sposób ujawniane pracodawcy. Składki członkowskie nie będą odprowadzane z Twojej pensji – przelewasz je sam na wskazany numer konta - unikamy biurokracji i zatrudnienia „etatowych działaczy” – samodzielnie zbieramy składki, nie korzystamy z biura, etatów czy telefonów zapewnianych przez pracodawcę.

  KONTAKT

  Komisja Tymczasowa OZZIP UŁ