PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Lipińska-Grobelny

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 1. prowadzę i uczestniczę w badaniach naukowych i w pracach rozwojowych,
 2. rozpowszechniam wyniki badań naukowych przez ich publikowanie,
 3. aktywnie uczestniczę w konferencjach i w seminariach naukowych,
 4. kształcę kadrę naukową i sprawuję opiekę nad jej rozwojem,
 5. doskonalę własne kwalifikacje zawodowe,
 6. prowadzę zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wykład z Psychologii organizacji i zarządzania, wykład specjalizacyjny z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, ćwiczenia z Zarządzania Rozwojem Zawodowym Pracowników, wykład dla studentów programu Erasmus+ Work and Organizational Psychology, seminarium magisterskie),
 7. przeprowadzam egzaminy i zaliczenia, w tym egzaminy dyplomowe,
 8. prowadzę i recenzuję prace dyplomowe,
 9. dbam o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

Dodatkowe funkcje: członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ, członek Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, członek Komisji ds. Stopni na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ.

BIOGRAM

Jestem doktorem habilitowanym, profesorem uczelni w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz absolwentką Podyplomowych Studiów Mini MBA. W latach 2016-2020 pełniłam funkcję wicedyrektora ds. nauki w Instytucie Psychologii UŁ.

Specjalizuję się w zagadnieniach psychologii pracy i organizacji. Jestem autorką ponad 80 publikacji naukowych w wysoko punktowanych czasopismach (w tym trzech monografii naukowych). Moja książka zatytułowana „Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje” (2014) wydana w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego była nominowana do prestiżowej Nagrody Teofrasta na najlepszą książkę psychologiczną.

Kształcę studentów na kierunku psychologia. Prowadzę wykłady, ćwiczenia i seminaria magisterskie, również wykłady dla studentów programu ERASMUS+.

Jestem członkiem zespołu kierowanego przez prof. UŁ dr hab. Dorotę Merecz-Kot w projekcie NCN Chanse Call (2022-2025) pt. Nowe wyzwania dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy w czasach transformacji w Europie: rola cyfrowych platform pracy (GIG-OSH UMO-2021/03/Y/HS6/00267) oraz członkiem Interdyscyplinarnego Grantu Badawczego pt. Wybrane czynniki procesu przedsiębiorczego u osób ponownie otwierających działalność gospodarczą (kierownik, dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ), (12/IGB/2024, 2024-2025).

ZAINTERESOWANIA

 1. Podmiotowe uwarunkowania funkcjonowania pracownika w środowisku pracy (w tym płeć psychologiczna).
 2. Sytuacyjne uwarunkowania funkcjonowania pracownika w środowisku pracy (w tym klimat organizacyjny).
 3. Zarządzanie czynnikiem ludzkim – teoria i praktyka.
 4. Wielopraca - uwarunkowania i konsekwencje.
 5. Wielopraca - wewnątrzgrupowa analiza zjawiska.
 6. Narzędzia psychologiczne w zarządzaniu personelem.
 7. Atrakcyjność fizyczna miejsca pracy a zadowolenie z pracy.
 8. Postawy wobec pracy i zachowania w pracy.
 9. Uwarunkowania i konsekwencje funkcjonowania w środowisku pracy różnych grup zawodowych (np. nauczycieli, pracowników IT).
 10. Kapitał psychologiczny w miejscu pracy.
 11. NCN Chanse Call (2022-2025) pt. Nowe wyzwania dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy w czasach transformacji w Europie: rola cyfrowych platform pracy (GIG-OSH UMO-2021/03/Y/HS6/00267).
 12. Interdyscyplinarny Grant Badawczy (2024-2025) pt. Wybrane czynniki procesu przedsiębiorczego u osób ponownie otwierających działalność gospodarczą (12/IGB/2024)

OSIĄGNIECIA

 1. Nagroda za cykl artykułów z Psychologii zarządzania (2004),
 2. Nagroda za cykl artykułów z Psychologii pracy i organizacji (2009),
 3. Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy plakat naukowy (Konferencja „Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń” 26-28.11.2009),
 4. Nagroda za cykl artykułów z Psychologii płci (2014),
 5. Nagroda za monografię "Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje" (2015),
 6. Nagroda za działalność organizacyjną (2016),
 7. Nagroda Dziekana WNoW za osiągnięcia w pracy badawczej, które stanowiły znaczący wkład w punktację będącą podstawą oceny parametrycznej Wydziału za lata 2013-2016,
 8. Nagroda za cykl publikacji Psychologiczny kontekst funkcjonowania w pracy i w domu (2019),
 9. Złota odznaka UŁ (2021),
 10. Nagroda za cykl publikacji Podmiotowe i sytuacyjneuwarunkowania funkcjonowania pracownika w środowisku pracy (2022).

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-66-31

Dyżury

wtorek: 10:00-11:00 25.06.; 02.07. (dyżur będzie realizowany do 12.00) sala 4.2
czwartek: 15:30-16:30 20.06. sala 4.2
sobota: 15:00-16:00 29.06. sala 4.2