PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Wolańska-Kamińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Prowadzenie zajęć na kierunkach: Ochrona Środowiska, Biomonitoring i Biotechnologie Ekologiczne, Ekomiasto, Biologia - głównie z zakresu ochrony przyrody

2. Pełnienie funkcji Przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

3. Pełnienie funkcji Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia

KONTAKT I DYŻURY