PROFIL PRACOWNIKA: Andrzej Wołodkiewicz

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Wykonuję działania z zakresu obsługi budynku oraz zapewnienia obsługi i wsparcia technicznego kadry dydaktycznej w związku z zajęciami na uczelni.

Zajmuję się również:

- obsługą spraw związanych z użytkowaniem służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Wydziału Zarządzania

- obsługą techniczną RW i wydarzeń

- recyklingiem (organizowanie i gromadzenie odpadów, wywóz, rejestracja w BDO)

- współpracą z firmami odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemów klimatyzacyjnych

- zakupami, inwentaryzacją oraz likwidacją sprzętu technicznego

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-62-41

tel: 518-521-458

Matejki 22/26 pokój: 108A 90-237 Łódź