PROFIL PRACOWNIKA: Łukasz Ziarko

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

W roku akademickim 2023/2024 prowadzę zajęcia z Wizualizacji danych w Tableau, Wizualizacji danych i storytellingu, Konkurencji i kooperacji w biznesie, Metod statystycznych w psychologii oraz Technik informatycznych.

BIOGRAM

Jestem absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiowałem na kierunku Ekonomia, specjalizacja: Integracja Europejska. Ukończyłem również studia podyplomowe z rachunkowości zarządczej (2012, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydział Zarządzania UŁ) oraz analizy danych (2014, Analiza danych i Data Mining, Wydział Matematyki i Informatyki UŁ). W roku 2009 byłem słuchaczem szkoły letniej europejskiego prawa ochrony konkurencji, zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze.

W 2022 roku ukończyłem studia doktoranckie w zakresie Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. W rozprawie doktorskiej badałem możliwość zastosowania metod statystycznych do ujawniania zmów przetargowych.

Od października 2018 jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

ZAINTERESOWANIA

W latach 2007-2019 byłem zatrudniony w spółce doradczej, specjalizującej się w zagadnieniach ochrony konkurencji oraz pomocy publicznej. Do moich głównych obowiązków zawodowych należało prowadzenie analiz ekonomicznych związanych ze stosowaniem prawa ochrony konkurencji (praktyki monopolistyczne, zmowy antykonkurencyjne, fuzje i przejęcia kapitałowe).

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomicznych aspektów stosowania prawa antymonopolowego. DO obszarów interesujących mnie w szczególności zaliczają się praktyka definiowania rynków właściwych, ocena praktyk rynkowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa ochrony konkurencji oraz prewencja antymonopolowa (audyty i programy zgodności).

OSIĄGNIECIA

Byłem członkiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej MASEP 2018 oraz 2020.

Od lutego 2021 prowadzę projekt badawczy pt. „Porozumienia przetargowe w perspektywie instytucji zamawiających w polskim systemie zamówień publicznych", finansowany ze środków Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego ramach programu dofinansowania badań dla młodych naukowców.

KONTAKT I DYŻURY

pokój A36: 42-635-50-11

Rewolucji 1905r 41/43 pokój: A36 90-214 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 15:00-16:30 Teams: tiny.pl/dxrp8