PROFIL PRACOWNIKA: Michał Zawidzki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Wykonywanie prac badawczych w obszarze związanym z profilem naukowym Katedry (logika, metodologia nauk, teoretyczne podstawy informatyki).

2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z profilem dydaktycznym Katedry (logika, teoria argumentacji, metodologia nauk, filozofia polityki)

3. Pełnienie obowiązków zastępcy redaktora naczelnego czasopisma "Bulletin of the Section of Logic". Obsługa i administrowanie internetową platformą edytorską czasopisma.

4. Sprawowanie funkcji wykonawcy w finansowanym przez Europejską Radę Badań Naukowych (ERC) projekcie "Coming to Terms: Proof Theory Extended to Definite Descriptions and other Terms” (ExtenDD), realizowanym w Centrum Filozofii Przyrody UŁ i kierowanym przez prof. Andrzeja Indrzejczaka.

BIOGRAM

Magister stosunków międzynarodowych, specjalność: nauki polityczne (2008), magister matematyki, specjalność: matematyka teoretyczna (2018), doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalność: logika filozoficzna (2013). Na stanowisku adiunkta w wymiarze 1/4 etatu zatrudniony od października 2014 roku, zaś w pełnym wymiarze - od października 2015 r.

Od 20 czerwca 2020 r. do 19 czerwca 2023 r. przebywałem na urlopie bezpłatnym związanym z zatrudnieniem na stanowisku badawczym na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Oksfordzkiego.


ZAINTERESOWANIA

W swojej pracy badawczej zajmuję się szeroko rozumianą logiką matematyczną i filozoficzną, ze szczególnym uwzględnieniem logik modalnych i nieklasycznych, złożonością obliczeniową, automatycznym dowodzeniem twierdzeń, reprezentacją wiedzy i rozumowań, metodologią nauk.

Zainteresowania pozazawodowe obejmują muzykę jazzową i klasyczną, literaturę piękną i gatunkową, piłkę siatkową w wydaniu zawodniczym i kibicowskim.

OSIĄGNIECIA

Jestem laureatem Stypendium Ministra dla Najlepszych Studentów (2009) oraz Stypendium Ministra dla Najlepszych Doktorantów (2013).

Kierowałem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki Projektem "Systemy dedukcyjne i problem rozstrzygalności dla logik hybrydowych".

Byłem lub jestem wykonawcą w czterech projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Od czerwca 2020 r. do czerwca 2023 r. byłem zatrudniony jako senior research associate na Wydziale Informatyki (Department of Computer Science) Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Byłem promotorem pomocniczym obronionej z wyróżnieniem w lutym 2021 r. rozprawy doktorskiej "Sub-propositional Fragments of Halpern-Shoham Logic: Between Expressiveness and Complexity" dr. Przemysława Wałęgi (Uniwersytet Warszawski / Uniwersytet Oksfordzki).

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-61-33

e-mail: michal.zawidzki@filhist.uni.lodz.pl

Dyżury

czwartek: 17:00-18:30 Jeśli mają Państwo potrzebę porozmawiać ze mną, a nie odpowiada im termin dyżuru, proszę o kontakt mailowy lub za pośrednictwem platformy Teams.