KIERUNEK: Zarządzanie zasobami ludzkimi

O studiach

Współczesne założenia i programy ZZL (Employer Branding, Work Life Balance Standard, Diversity Management, Corporate Wellness, Program Sabbatical, zarządzanie talentami, wirtualizacja ZZL), strategiczne ZZL, międzynarodowe ZZL, planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja, adaptacja pracownicza, wynagradzanie i motywowanie, ocenianie, rozwój i szkolenie, derekrutacja, prawo i stosunki pracy, warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy, organizacja i funkcjonowania działu ZZL, controlling personalny, administracja kadrowo-płacowa, socjo-psychologiczne problemy ZZL, kierowanie zespołami, rozwój umiejętności interpersonalnych, seminarium dyplomowe.

Czas trwania

2 semestry

Kierownik studiów

dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ

Sylwetka kandydata

Menedżerowie i pracownicy działów ZZL każdego typu instytucji; doradcy i konsultanci w zakresie ZZL; menedżerowi pragnący wzbogacić wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania ludźmi; osoby zainteresowane problematyką ZZL oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dodatkowe informacje

Więcej o UŁ

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Zarządzania UŁ

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ul. J. Matejki 22/26

III piętro, pokój 337

tel.: (42) 635 52 34

e-mail: kzzl.wz@uni.lodz.pl