Prestiżowy grant ERC - European Research Council dla naukowca UŁ

Prof. Andrzej Indrzejczak, kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, otrzymał na swój projekt badawczy prestiżowy Advanced Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) w wysokości ponad 1,6 mln euro. To pierwsze w historii tego typu dofinansowanie dla naukowca Uniwersytetu Łódzkiego i jednocześnie pierwszy grant ERC dla łódzkich uczelni. Po raz pierwszy także polski naukowiec zdobył Advanced Grant ERC w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (dotychczas otrzymywali je reprezentanci nauk fizycznych i inżynieryjnych).

prof. Indrzejczak

Prof. Andrzej Indrzejczak, kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk UŁ, otrzyma Advanced Grant ERC w wysokości 1,6 mln euro (fot. Bartosz Kałużny)

Projekt prof. Indrzejczaka - „Coming to Terms: Proof Theory Extended to Definite Descriptions and other Terms” - poświęcony jest teorii dowodu i programów dedukcji automatycznej dla formalnych teorii wykorzystujących złożone wyrażenia nazwowe (takim jest np. wyrażenie: „ostatni film Wajdy”) jako nośniki informacji. Celem projektu jest dostosowanie narzędzi logiki formalnej do struktury języków naturalnych, w których złożone wyrażenia nazwowe odgrywają bardzo ważną rolę. 

- Problematyka analizy tego typu wyrażeń i ich rola we wnioskowaniach była podejmowana przez wielu znanych logików i filozofów takich jak Gottlob Frege, Bertrand Russell czy Stanisław Leśniewski w pierwszej połowie XX w. – opowiada prof. Andrzej Indrzejczak. - Późniejszy rozwój logiki oraz badań nad programami automatycznego wnioskowania zredukował rolę wyrażeń nazwowych w przetwarzaniu informacji.  

Rezultaty badań prowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat przez prof. Indrzejczaka pokazują jednak, że narzędzia współczesnej teorii dowodu można skutecznie stosować do przetwarzania rozmaitych rodzajów złożonych wyrażeń nazwowych. Osiągnięte wyniki mogą okazać się bardzo przydatne w badaniach z zakresu sztucznej inteligencji (AI)

Projekt łódzkiego naukowca będzie realizowany w sześcioosobowym zespole badawczym, do którego prof. Indrzejczak, jako szef projektu i teraz już dysponent grantu, włączył m.in. pracowników Instytutu Filozofii UŁ: dra Nilsa Kurbisa, dra Michała Zawidzkiego i mgr. Yaroslava Petrukhina (doktorant). Budżet projektu w całości finansowanego z grantu ERC wyniesie dokładnie 1.629.775 euro, a prace nad nim potrwają 5 lat i będą realizowane w Centrum Filozofii Przyrody UŁ - interdyscyplinarnym centrum badawczym, prowadzonym przez prof. Elżbietę Jung

- Serdecznie gratulując panu profesorowi Indrzejczakowi uzyskania grantu w tak prestiżowym konkursie i życząc jego zespołowi owocnych badań, chciałabym podkreślić, że kwestia zdobywania funduszy to jedno z najważniejszych wyzwań naukowców na całym świecie. Tylko najlepsze pomysły i najlepiej opracowane wnioski o finansowanie mają szanse je otrzymać – mówi prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ.  – Aplikacja pana profesora Indrzejczaka o Advanced Grant ERC zakończyła się sukcesem, ale każdy naukowiec musi mieć świadomość, że odrzucenie, nawet wielokrotne, wniosku o finansowanie to nie koniec świata. Należy szukać innego rozwiązania - bardziej adekwatnego konkursu, innej instytucji finansującej, wprowadzać zmiany w projekcie czy w zespole badawczym. Rozwiązań jest wiele, ale by po nie sięgnąć, należy zachować otwartość i odwagę mierzenia się z problemami i trudnymi emocjami, które pojawiają się w obliczu niepowodzenia. Po to by iść dalej i z zaangażowaniem wykonywać swoją pracę badacza. 

Granty przyznawane przez European Research Council służą finansowaniu wyłącznie bardzo ambitnych, często kosztownych badań, których efektem mogą być przełomowe odkrycia. Istotną cechą grantów ERC jest to, że w większości przypadków fundusze są przyznawane konkretnej osobie, czyli głównemu wykonawcy, który następnie dobiera sobie odpowiedni zespół badaczy.  

„Grant ERC to rozpoznawalny w skali światowej znak najwyższej jakości uczonego. Gdy kilka miesięcy temu rozmawiałem z przewodniczącym Fundacji Noblowskiej Carlem-Henrikiem Heldinem, wspomniał, że prestiż grantów przyznawanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych można porównać jedynie z prestiżem Nagrody Nobla. Było w tej wypowiedzi zapewne sporo kurtuazji, ale warto pamiętać, że podobnie jak nagroda ufundowana przez szwedzkiego przemysłowca, granty ERC są doskonale rozpoznawalne przez naukowców całego świata i otwierają ich wykonawcom drzwi do cennych międzynarodowych kontaktów z elitą światowej nauki, ułatwiają współpracę z najlepszymi zespołami, pozwalają na globalne propagowanie uzyskanych wyników, a także ułatwiają pozyskiwanie środków na dalsze badania”

- prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, członek Rady Naukowej ERC w swym artykule na łamach „Forum Akademickiego”

W rozstrzygniętej w kwietniu edycji grantów ERC za rok 2021 spośród ponad 1700 zgłoszonych wniosków wyłoniono 253 laureatów, którzy na badania otrzymali łącznie ponad 624 mln euro. Dotychczas (od 2007 roku, od kiedy są przyznawane) granty ERC różnego typu otrzymało 59 naukowców z 21 polskich jednostek naukowo-badawczych. Tylko siedmiu z nich (w tym prof. Andrzej Indrzejczak z UŁ) otrzymało Advanced Grant. 

Redakcja: Centrum Promocji UŁ