Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim polecana przez Komitet Psychologii PAN

Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk dokonał ewaluacji uczelni prowadzących kształcenie na kierunku psychologia. Na podstawie wyników tej oceny Komitet zarekomendował studia w zaledwie 16 polskich uczelniach. W tym wąskim gronie znalazł się Uniwersytet Łódzki kształcący przyszłych psychologów.

Według danych zawartych w systemie POLON wynika, że aż 102 jednostki posiadają akredytację do kształcenia na tym kierunku. Wachlarz uczelni mających w ofercie kierunek psychologia jest więc bardzo szeroki. Członkowie Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk postanowili pomóc osobom zamierzającym podjąć studia psychologiczne, rekomendując najlepsze do tego uczelnie.

Na tej liście znalazł się Uniwersytet Łódzki kształcący przyszłych psychologów w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ na najwyższym poziomie w Polsce.

W ocenie jakości kierunku psychologia Zespół Oceniający PAN przywiązał najwyższą wagę do kompetencji kadry naukowej. Jednostki spełniające wysokie standardy w tym zakresie (m.in. uprawnienia do nadawania stopnia doktora) uzyskały automatycznie pozytywną ocenę. Ponadto pod uwagę brano:

 • szczegółowy program studiów (czy zawiera kluczowe przedmioty niezbędne do osiągnięcia kompetencji psychologicznych),
 • kompetencje kadry dydaktycznej (osiągnięcia praktyczne, publikacje),
 • profil studiów (akademicki czy praktyczny),
 • typ studiów (jednolite magisterskie, pierwszego lub drugiego stopnia),
 • dostępność informacji dla kandydatów na stronach internetowych uczelni.

Na podstawie przesłanych przez jednostki informacji Komitet Psychologii PAN przygotował listę 16 uczelni, które dokładają najwyższych starań w kształceniu przyszłych psychologów. 
Oprócz Uniwersytetu Łódzkiego, pozostałymi uczelniami w kolejność alfabetycznej są:

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Ateneum – Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • SWPS Uniwersytet Humanistyczny
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski

Autorzy raportu zastrzegają jednocześnie, że brak danej jednostki na liście może wynikać albo z tego, że odmówiła ona poddania się ewaluacji, albo po prostu nie została oceniona pozytywnie przez Komitet Psychologii PAN (nie było podstaw do potwierdzenia, że studia te są prowadzone właściwie od strony merytorycznej). Nie jest to zatem równoznaczne z tym, że jednostka nie ma formalnego prawa do realizowania studiów psychologicznych, gdyż o tym rozstrzyga Polska Komisja Akredytacyjna.

Komitet Psychologii PAN tworzy 40 wybitnych psychologów reprezentujących różne uczelnie. Jest samorządną, ogólnokrajową reprezentacją środowiska naukowego psychologów, działającą w ramach PAN. W skład Komitetu wchodzą psychologowie, którzy są członkami Polskiej Akademii Nauk, samodzielni pracownicy naukowi wyłonieni w wyniku wyborów, a także specjaliści zaproszeni do udziału w pracach Komitetu. Działania Komitetu służącą integrowaniu uczonych całego kraju oraz promowaniu wysokiej jakości badań naukowych, publikacji, nauczania psychologii. Dla realizacji tych zadań Komitet powołuje Komisje i Zespoły robocze.

Materiał źródłowy: Forum Akademickie, Komitet Psychologii PAN; redakcja: Centrum Promocji UŁ