Uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne - święto nauki na UŁ

Sto dwadzieścia pięć. Tyle sukcesów naukowych świętowaliśmy na Uniwersytecie Łódzkim podczas uroczystych promocji doktorskich i habilitacyjnych. Kolejny krok w karierze naszych naukowców to także wzrost potencjału naukowego całej uczelni. W tegorocznych promocjach doktorskich i habilitacyjnych wzięło udział 125 naukowców reprezentujących 3 dziedziny (nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), 18 dyscyplin, wywodzących się z 12 wydziałów. Badania każdego z nich pokazują siłę Uniwersytetu Łódzkiego, budowaną przez różnorodność, i ciekawość otaczającego nas świata. Włożony przez naukowców trud, wysiłek i zaangażowanie możemy nazwać „dobrą robotą”.

Uroczyste wręczenie promocji doktorskich i habilitacyjnych to święto nauki na Uniwersytecie Łódzkim. Jest to moment uhonorowania trudów i wysiłków członków naszej społeczności, ich zaangażowania i wieloletniej pracy oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Rozwój naszej społeczności cieszy mnie jako Rektora i jako naukowca. Serdecznie gratuluję wszystkim nowym doktorom i doktorom habilitowanym. Państwa sukces to powód do dumy dla całej uczelni. Dziękuję wszystkim z Państwa, którzy kariery rozwijają na naszej uczelni. Wasz wysiłek buduje potencjał naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i pozwala nam dążyć do doskonałości badawczej

podsumowuje prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor UŁ.

Promocje doktorskie i habilitacyjne to symboliczny moment w karierze naukowej, swoisty rytuał przejścia w karierze każdego naukowca. Tegoroczne promocje odbyły się między 25 a 31 maja w Pałacu i Ogrodach Alfreda Biedermanna. Ograniczenia związane z pandemią nie pozwoliły świętować tego wydarzenia tradycyjnie, w gronie całej społeczności akademickiej i rodzin naszych promowanych naukowców. Choć wyjątkowe w swojej formie, tegoroczne wydarzenie było jak zawsze, a może szczególnie,  świętem nauki na Uniwersytecie Łódzkim.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nowym doktorom i doktorom habilitowanym i dziękujemy za Wasz wkład w budowanie Uniwersytetu Łódzkiego, za Waszą dobrą robotę! Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z tegorocznego wydarzenia

Pasja do nauki

Tym, o czym często zapominamy w rozmowach o nauce, a jest jej podstawą, to prawdziwa pasja, kreatywna i niezależna postawa i wyobraźnia. Przymioty te pozwalają wyróżnić naukowców, dla których prowadzone badania nie są jedynie mechaniczną czynnością, wymaganą obowiązkiem sprawozdawczym. To właśnie tacy badacze kształtują naszą uczelnię, budując przy tym społeczność UŁ, czyniąc Uniwersytet doskonałym miejscem do rozwoju i debaty.

Tak o swojej pracy badawczej wypowiadają się pasjonaci nauki, bohaterowie tegorocznych uroczystych promocji doktorskich i habilitacyjnych:

W pracy naukowo-badawczej potrzebny jest nie tylko sprawny intelekt i wyobraźnia, nie tylko pracowitość, dyscyplina i cierpliwość; niezbędne jest też autentyczne zamiłowanie, pasja.

dr hab. Andrzej Dąbrowski (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: filozofia)

Jako humanistka jestem przekonana, że nie  da się oddzielić pracy naukowej oraz dydaktycznej od życia i rozwoju osobistego. Nasze badania przeplatają się z dydaktyką, a kontekstem naszej pracy jest nasz prywatny rozwój. Akceptując te związki i przenikania pozwalam tym obszarom mojego życia wzajemnie się wspierać i inspirować. Dzięki temu moja praca naukowa, osadzona w świecie, który mnie otacza i dotycząca spraw, które są dla mnie ważne, jest nie tylko pracą. Jest moją pasją i kluczowym elementem mojego życia.

dr hab. Magdalena Cieślak (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: literaturoznawstwo)

Rozwój naukowy, podobnie jak rozwój w każdej dziedzinie życia, wymaga zaangażowania, pasji i wytrwałości. Każdy początek zaczyna się od wizji, zaś młodość to czas, w którym w sposób szczególny umiemy patrzeć na świat inaczej i podważać status quo (…).

dr Justyna Sadowska (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne)

Uważam, że w swoich badaniach warto być dociekliwym, dążyć do postawionego sobie celu i przede wszystkim się nie poddawać. W pracy naukowej rozwijam swoje przyrodnicze pasje, szukam nowych metod badawczych, staram się wyjść poza utarte schematy, a także otwieram się na współpracę z naukowcami z całego świata nie zamykając się na dany obszar geograficzny.

Dzięki studiom doktoranckim na Uniwersytecie Łódzkim, w szczególności pod opieką promotora profesora Michała Grabowskiego, zaangażowałem się w prace badawcze, a dyskusje, które odbyliśmy i rady, które uzyskałem, pozwoliły mi wybrać najlepszą ścieżkę dla mojej kariery. Miałem możliwość poznania i współpracy z najbardziej doświadczonymi naukowcami z całego świata, co było dla mnie cenną lekcją i ogromnym doświadczeniem. Wyjazdy terenowe, staże krajowe i zagraniczne oraz praca w innych regionach Świata ukształtowała również mój charakter. Dzięki temu w życiu codziennym również jestem człowiekiem otwartym i dociekliwym, nie boję się podejmować nowych wyzwań. Uważam, że jeżeli czujemy, że nasza praca jest wartościowa i sprawia nam radość, to powinniśmy ją kontynuować, nawet jeśli na efekty trzeba będzie chwilę poczekać.

dr Gadawski Piotr (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: nauki biologiczne)

Promocje doktorskie i habilitacyjne w liczbach

infografika podsumowująca promocje

3 dziedziny:

 • nauk społecznych
 • nauk humanistycznych
 • nauk ścisłych i przyrodniczych

 18 dyscyplin:

 • nauki o polityce i administracji
 • ekonomia i finanse
 • nauki socjologiczne
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki prawne
 • pedagogika
 • archeologia
 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

 12 Wydziałów:

 • Biologii i Ochrony Środowiska
 • Chemii
 • Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Filologiczny
 • Filozoficzno-Historyczny
 • Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Matematyki i Informatyki
 • Nauk Geograficznych
 • Nauk o Wychowaniu
 • Prawa i Administracji
 • Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Zarządzania

125 osób:

 • 79 doktoratów
 • 46 habilitacji

 

Dziedzina nauk społecznych:

Dyscypliny (7):

 • ekonomia i finanse
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika

 Wydziały (6):

 • Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Nauk Geograficznych
 • Nauk o Wychowaniu
 • Prawa i Administracji
 • Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Zarządzania

 41 doktorów:

 • Balcerzak Mateusz
 • Beczkowska Joanna
 • Bębnowski Damian
 • Buciak Krzysztof
 • Filipczak Mateusz
 • Frenkel Marcin
 • Furmanek Tomasz
 • Gross Anna
 • Grzesiak Lena
 • Jabłonowska Agnieszka
 • Jarzyński Miłosz
 • Kopytowska Anna
 • Krajewska Aleksandra
 • Krasoń Robert
 • Kraśniewski Marcin
 • Krzeczewski Bartłomiej
 • Leszczyńska-Paczesna Agnieszka
 • Linka Jarosław
 • Makaruk Ilona
 • Malesa Wojciech
 • Małolepszy Amadeusz
 • Marciniak Katarzyna
 • Matuszak Michał
 • Nawrocki Krzysztof
 • Olczyk Adam
 • Olesiak Jarosław
 • Osiecki Mateusz
 • Pajor Łukasz
 • Pyrgiel Agnieszka
 • Radziszewski Mateusz
 • Raźniewska Marta
 • Sadowska Justyna
 • Sosnowski Piotr
 • Starzyński Wojciech
 • Sulczewska Krystyna
 • Sulczewski Wojciech
 • Szczepocki Piotr Paweł
 • Włodarczyk Przemysław       
 • Wysokińska Aleksandra
 • Zaremba Michał
 • Złoty Marcin

27 doktorów habilitowanych:

 • Błasiak Anna
 • Dobroszek Justyna
 • Drzazga Dominik
 • Dymarczyk Waldemar
 • Głodek Paweł
 • Golik-Górecka Grazyna
 • Górski Marcin
 • Kalińska-Kula Magdalena
 • Kapera Izabela – była obecna
 • Kamiński Jacek
 • Kaźmierska-Patrzyczna Aneta
 • Korporowicz Łukasz
 • Kubala Konrad
 • Łaszkiewicz Anna
 • Majchrowska Aleksandra
 • Malaczewski Maciej
 • Maliszewski Tomasz
 • Nowak Tomasz
 • Paluszkiewicz Magdalena
 • Roszko-Wójtowicz Elżbieta
 • Roszkowska Sylwia
 • Serafin Katarzyna
 • Skrzywanek-Jaworska Dagmara
 • Szplit Agnieszka
 • Wiśniewska Dorota
 • Wyporska-Frankiewicz Joanna
 • Żołyński Janusz

 

Dziedzina nauk humanistycznych:

Dyscypliny (6):

 • archeologia
 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • nauki o kulturze i religii

 Wydziały (2):

 • Filologiczny
 • Filozoficzno-Historyczny

 16 doktorów:

 • Barczyk Alina
 • Chabińska Monika
 • Dynkowska Julia
 • Feder Karolina
 • Fornal Marzena
 • Kłosek Sebastian
 • Kobak Andrzej
 • Kołodziejczyk Artur
 • Leszczyński Marcin
 • Makowska Aleksandra
 • Piotrkowski Maciej
 • Płóciennik Michał
 • Schatt-Babińska Katarzyna
 • Staszenko-Chojnacka Dominika
 • Śmiechowicz Anna
 • Zatora Anna

 15 doktorów habilitowanych:

 • Budzowska Małgorzata
 • Ciuciura Janusz
 • Dakowicz Przemysław
 • Dąbrowski Andrzej
 • Deckert Mikołaj
 • Gralińska-Toborek Agnieszka
 • Lemann Natalia
 • Łukaszewicz Alcaraz Aleksandra
 • Marinow Kirił
 • Myk Małgorzata
 • Sadziński Witold
 • Sidoruk Elżbieta
 • Szymański Leszek
 • Wierzbicka Agnieszka
 • Woch Agnieszka

 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych:

 Dyscypliny (5):

 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki chemiczne
 • nauki fizyczne
 • nauki o Ziemi i środowisku

 Wydziały (5):

 • Biologii i Ochrony Środowiska
 • Chemii
 • Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Matematyki i Informatyki
 • Nauk Geograficznych

 22 doktorów:

 • Zakrzewska Aleksandra
 • Frydrych Małgorzata
 • Radziun Wojciech
 • Knysak Piotr
 • Kopczewski Tomasz
 • Nykiel-Szymańska Justyna
 • Pruszkowska-Przybylska Paulina
 • Sarnik Joanna
 • Wigner Paulina
 • Zaczek Agnieszka
 • Gadawski Piotr
 • Gorzkiewicz Michał
 • Jakiel Aleksandra
 • Marcinkowska Monika
 • Michlewska Sylwia
 • Soboń Adrian
 • Jamroz Daria Milena
 • Kosińska Aneta
 • Adamiak Marta
 • Głodek Marta
 • Kapuściński Szymon
 • Molenda Andrzej

 4 doktorów habilitowanych:

 • Niedziałomski Kamil
 • Jażdżewska Anna
 • Domagała Małgorzata
 • Matczak Piotr

 


 

Dołącz do grupy DOBRA NAUKA na Facebooku i dziel się wiedzą!
Redakcja: Centrum Promocji UŁ