Zdolni Uczniowie zostają Świetnymi Studentami UŁ

Liczby nie kłamią – program Uniwersytetu Łódzkiego „Zdolny Uczeń – Świetny Student” dla szkół średnich cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Rośnie nie tylko liczba uczestników projektu, ale i jego absolwentów, decydujących się na studia na UŁ. Z tym większą przyjemnością rozpoczynamy nabór do VI edycji programu.

Pandemia tylko na chwilę wstrzymała realizację niektórych projektów. Nie zgasiła jednak pasji młodych naukowców i badaczy z liceów i techników, którzy pod czujnym okiem mentorów UŁ zgłębiali tajemnice świata – na każdym wydziale inne, ale niezmiennie: intrygujące, poszerzające horyzonty, dotykające życia „tu i teraz”. Spektrum zainteresowań jest szerokie. 

Coraz więcej chętnych na studia w UŁ 
Dzięki programowi „Zdolny Uczeń – Świetny Student” Uniwersytet Łódzki już po pierwszej edycji zdobył nowych studentów.  W roku akademickim 2017/18 na studia w UŁ zdecydowało się 7 absolwentów, ale już po IV edycji, czyli w roku akademickim 2021/2022 – 28. Obiecująco wygląda rekrutacja na nowy rok akademicki - choć rekrutacja jeszcze trwa, wiemy już, że na tę chwilę studia podejmie 22 absolwentów programu. 

Szczególnie cieszy, że studia na UŁ wybierają, uczestnicy biorący udział w kilku edycjach – ci, którzy zaczęli swoją przygodę z UŁ jako pierwszo- czy drugoklasiści. Można powiedzieć, że dorastali wraz z programem, kończyli kolejne klasy, precyzowali lub zmieniali swoje zainteresowania naukowe. Nie zawsze bowiem uczestnicy programu decydowali się na kontynuację kształcenia na tym samym wydziale, na którym realizowali program. 

Uczestnicy programu Zdolny Uczeń - Świetny Student, przyjęcia na 1 rok studiów na UŁ. Rok akademicki 2019/19 - 8%. Rok akademicki 2019/20 - 14%. Rok akademicki 2020/21 - 21%. Rok akademicki 2021/22 - 32 %.
Wykres nie obejmuje danych z rekrutacji na rok akademicki 2022/23, która jeszcze trwa.

Wsparcie z UŁ 
Absolwenci programu, którzy podejmują studia w Uniwersytecie Łódzkim, mogą skorzystać z różnego rodzaju wsparcia, np. doradztwa tutora w sprawach formalnych (związanych z tokiem studiów lub ze środkami pomocy materialnej) albo w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju naukowo-badawczego, indywidualnego planu i programu studiów (IPS) już od 2 semestru I roku studiów, zniżki w opłatach za zamieszkanie w Domach Studenckich UŁ. 

Jak skorzystać ze wsparcia dla absolwentów programu? - informacje znajdują się na stronie projektu.

Rekrutacja do VI edycji programu „Zdolny Uczeń - Świetny Student” 
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich - młodych pasjonatów, wykazujących się sprecyzowanymi zainteresowaniami naukowo-badawczymi, uczestników olimpiad przedmiotowych, uczniów uzyskujących świetne wyniki w nauce, a przede wszystkim uczniów ciekawych otaczającego świata!  
Jak się zgłosić? - informacje znajdują się na stronie projektu
Można także pisać na adres: zdolnyuczen@uni.lodz.pl.  

O programie  
Zdolny Uczeń – Świetny Student to innowacyjny program Uniwersytetu Łódzkiego skierowany do uczniów szkół średnich, głównie z Łodzi i województwa łódzkiego. Realizowany jest od 2017 roku. Jego celem jest poszerzanie pasji i zainteresowań uczniów szkół średnich poprzez ich indywidualne, cykliczne konsultacje z nauczycielami akademickimi UŁ oraz udział w wybranych zajęciach, badaniach i seminariach dla młodych badaczy, prowadzonych na uczelni. Program umożliwia uczniom korzystanie z wiedzy i doświadczenia pracowników naukowych, którzy inspirują i zachęcają ich do bardziej kreatywnego działania.  
 
Wcześniejsze wpisy dotyczące projektu:  
Podsumowanie V edycji programu „Zdolny uczeń – świetny student”
Zdolny uczeń - świetny student – podsumowanie IV edycji programu i nabór do kolejnej

Materiał: Agnieszka Piestrzeniewicz (ACW
Redakcja: Centrum Promocji UŁ