OKCYDENTALISTYKA

Godło narodowe
OKCYDENTALISTYKA

O OKCYDENTALISTYCE

W SKRÓCIE O PROGRAMIE STUDIÓW I ICH NAZWIE

Okcydentalistyka to innowacyjny kierunek studiów I stopnia istniejący na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego od 2012 roku. Prowadzony jest przez Instytuf Filozofii.

Uczymy się wspólnie o tym, co niezbędne dla zrozumienia współczesności – czyli o cywilizacji zachodniej, inaczej Okcydencie; przygotowujemy interdyscyplinarnie do świadomego wyboru studiów humanistycznych II stopnia. Pełen opis programu kształcenia znajduje się na stronach Instytutu Filozofii UŁ w zakładce Studia → Okcydentalistyka.

Okcydentalistyka to nowa jakość studiowania, nastawionego na praktykowanie humanistyki, nasz program wyróżniają następujące cechy:

 • połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką (trzon programu stanowią konwersatoria, warsztaty i projekty realizowane przez studentów)
 • bogaty zestaw przedmiotów kształcących umiejętności analizy wszelkich przejawów kultury: źródeł historycznych, tekstów filozoficznych, kanonicznych dzieł sztuki, obyczajów, rytuałów, zabaw, kultury popularnej, performansów kulturowych i zjawisk społecznych
 • realnie interdyscyplinarne kształcenie w trakcie całych studiów (omawiamy poszczególne zagadnienia w trójdzielnych modułach filozofia-historia-kultura)
 • współpraca z instytucjami kultury i organizacjami społecznymi
 • oryginalna propozycja uporządkowania wiedzy o świecie – Cywilizacja Zachodu: jej osiągnięcia, krytyka i konfrontacja z innymi kulturami
 • pluralistyczne ujęcie kultury w perspektywie interdyscyplinarnej

O BLOGU

I JEGO WSPÓŁAUTOR(K)ACH

Witamy na blogu dydaktycznym interdyscyplinarnego kierunku studiów I stopnia okcydentalistyki. Tutaj:

 • wyjaśniamy szczegółowo cele i nazwę tych studiów (OKCYDENTALISTYKA)
 • omawiamy program i poszczególne przedmioty (PROGRAM)
 • wskazujemy i komentujemy wybrane problemy cywilizacji zachodniej, stanowiące tematykę zajęć (DYLEMATY ZACHODU)
 • proponujemy kluczowe dla rozumienia Zachodu lektury (LEKTURY OKCYDENTALISTY)
 • publikujemy realcje studentów oraz wykładowców ze zrealizowanych zajęć (OPINIE I KOMENTARZE)
 • prezentujemy studenckie projekty i dyskutujemy nad nimi (PRAKTYKOWANIE HUMANISTYKI)

Na blogu teksty publikują studenci, doktoroanci oraz pracownicy Wydziału Filozoficzno-Historycznego prowadzący zajęcia na okcydentalistyce, a pracami koordynują współzałożyciele kierunku: dr Krzysztof Kędziora (pomysłodawca bloga) i dr hab. prof. UŁ Wioletta Kazimierska-Jerzyk  z Katedry Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące programu kształcenia i organizacji studiów. Prosimy kierować je na adresy Sekretariatu Instytutu Filozofii lub koordynatorów bloga.


PISZĄ, POLEMIZUJĄ, OPINIUJĄ DLA NAS:

Marcin M. Bogusławski

Marek Gensler

Agnieszka Gralińska-Toborek

Corentin Heusghem

Andrzej Indrzejczak

Dariusz Jeziorny

Andrzej M. Kaniowski

Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Małgorzata Kwietniewska

Krzysztof Kędziora

Tomasz Michałowski

Joanna Miksa

Jowita Mróz

Bartosz Pokorski

Agnieszka Rejniak-Majewska

Artur Starnowski

Krzysztof Paweł Woźniak

Rafał Wroński

REKRUTACJA

NIEZBĘDNE INFORMACJE