Dariusz Doman

Główny specjalista oddziału ds. zarządzania i organizacji w PGE GiEK S.A.

Studia wyższe ukończył w 1989 roku w zakresie ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. 

Całe życie zawodowe związany jest z energetyką: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów (1990-1997), Elektrownia Bełchatów (1997-2005), BOT Górnictwo i Energetyka S.A. w Łodzi (2005-2009) oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Bełchatowie (do chwili obecnej). Aktualnie główny specjalista oddziału ds. zarządzania i organizacji w PGE GiEK S.A.

Jest członkiem lub przewodniczącym Rad Nadzorczych wielu spółek: Elektrownia Opole S.A., Elektrownia Turów S.A., Energo-Inwest-Broker S.A. w Toruniu, MegaMed sp. z o.o. w Bełchatowie. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PEC Zgierz sp. z o.o. oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Energoserwis Kleszczów sp. z o.o.

W 2002 roku ukończył dwuletni podyplomowy Program MBA w Warszawskiej Szkole Biznesu. W 1998 roku był stypendystą Carl Duisberg Gesellschaft e.V. Staż obejmował program szkoleniowy dla młodej kadry zarządzającej oraz praktyki w RWE Energie A.G. w Bergheim-Niederauem oraz Essen.