Malwina Choińska

Partner Associate w Dziale Audit & Assurance, Deloitte Polska Sp. z o.o.

Malwina Choińska w firmie Deloitte pracuje od 1998r. Posiada długoletnią praktykę w dziedzinie księgowości i rewizji finansowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskimi przepisami rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Wielkiej Brytanii (UK GAAP). Dwa lata spędziła pracując w biurze Deloitte w Londynie w Wielkiej Brytanii gdzie zdobywała doświadczenie z zakresu obsługi klientów z branży budowlanej i nieruchomości. Specjalizuje się również w obsłudze dużych Grup Kapitałowych notowanych na GPW.
W regionie śląskim rozwija również usługi doradcze z zakresu rachunkowości i księgowości, wspierając klientów w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem w obszarze finansów, a w województwie łódzkim Klub SheXO Deloitte, skupiający kobiety liderki.