Jarosław Sobczyk

Dyrektor personalny i członek zarządu Jeronimo Martins Polska SA

Dyrektor personalny i członek zarządu Jeronimo Martins Polska SA. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego.