Jarosław Sobczyk

Dyrektor personalny i członek zarządu Jeronimo Martins Polska SA, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego