ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5,
90-255 Łódź

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW – LISTA TEMATÓW

Zajęcia przeznaczone są dla uczennic i uczniów szkół średnich i mają charakter warsztatu psychoedukacyjnego z krótkim interaktywnym wykładem. Podczas zajęć zastanawiać się będziemy nad znaczeniem współczucia i empatii - zarówno samych słów, jak i znaczeniem współczucia w życiu społecznym i w naszych osobistych doświadczeniach. 

Forma zajęć: warsztaty i krótki interaktywny wykład wprowadzający
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 18 (możliwa jest organizacja zajęć dla dwóch grup)

Marketyzacja handlowa to zakrojona na szeroką skalę ekspansja sieci handlowych sklepów wielkopowierzchniowych.  Zjawisko jest przejawem koncentracji handlu i jego zmian w sferze własnościowej, organizacyjnej, ilościowej i jakościowej. Marketyzacja handlowa jest procesem, który z jednej strony wpływa na rozwój gospodarczy, gdyż powoduje napływ kapitału w postaci inwestycji oraz nowych rozwiązań i technologii. Z drugiej jednak strony, gdy przebiega w sposób chaotyczny i niekontrolowany, może stanowić zagrożenie dla lokalnych przedsiębiorców i mieć negatywny wpływ na życie społeczne mieszkańców. Co dla nas, zwykłych ludzi to oznacza? I czy możemy już mówić o biedronkizacji handlu?

Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

W większości przypadków stereotypy są trwałe i trudne do modyfikacji. Jest to związane z konformizmem zewnętrznym, czyli dostosowaniem się do pewnej części społeczeństwa. Ponadto stereotypy ułatwiają proces przetwarzania informacji i pozwalają na automatyzację. Mogą być też jednak bardzo krzywdzące, dlatego należy z nimi walczyć. Przede wszystkim stereotypów nie należy utrwalać, tylko zastanowić się nad ich słusznością i poprawnością. Ważną rolę pełni edukacja i rozmowy z młodzieżą. Znajomość członków danej społeczności także sprawia, że stereotypy mogą wygasnąć. Stereotypy są bardzo trwałe, jednak prezentowanie informacji dotyczących danej grupy, a także zwalczanie źródeł nieufności i ukierunkowanie procesu socjalizacji w szkole, mogą pomóc w walce ze stereotypami.

Forma zajęć: warsztat

Czas trwania zajęć: max 90 min.

Dopuszczalna liczba uczestników: 25

„Pustka” rzadko zjawia się nagle. Zanim się to stanie, najpierw pojawiają się pęknięcia w chroniącym nas murze. Dzieje się to powoli: porządek organizujący świat wewnętrzny kruszy się, a nasze życie coraz bardziej opanowuje chaos. Czujemy się zagubieni, smutni i zaniepokojeni. Nasze życie wydaje się pozbawione sensu. Aby temu zaradzić próbujemy „przywrócić porządek” – czasami robimy to uparcie, a nawet wbrew sobie. Innym razem, gdy górę bierze zmęczenie powodowane walką z chaosem, wycofujemy się. Szukamy „miejsca”, w którym moglibyśmy odetchnąć i zapomnieć o „pustce”… A jednak „pustka” prędzej czy później powraca. Zamiast więc uciekać, możemy się w nią wsłuchać i odkryć kryjące się za nią rozterki i pytania. Podejmując się tego, jesteśmy w stanie dużo więcej zrozumieć. Że „pustka” to nie tylko zjawisko psychologiczne – jest raczej widmem krążącym po dzisiejszym „świecie społecznym”. Że poddając się jej, ryzykujemy osunięciem się w mroczną czeluść. I wreszcie: że „pustkę” można przezwyciężyć, przewartościowując życie i odkrywając w nim sens. 

Forma zajęć: wykład dla uczniów z klas III i IV szkół średnich 
Czas trwania zajęć: 70 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

Celem warsztatu jest uwrażliwienie młodzieży na rolę zieleni miejskiej w ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatu. Chcemy zachęcić młodzież do obserwacji otoczenia, w trakcie codziennych aktywności, w szczególności ukierunkować ich na kontakt z naturą i pro-zdrowotną rolę zieleni. Podczas warsztatu skupimy się na określeniu roli jaką odgrywa zieleń miejska w trakcie drogi młodzieży z domu do szkoły i jaki ma to związek z klimatem. Zastanowimy się, czy zieleń w przestrzeni miejskiej wpływa pozytywnie na samopoczucie i zdrowie oraz w jakim stopniu młodzież świadomie odbiera jej istnieje w przestrzeni publicznej. Warsztaty będą się składać z dwóch części aktywizujących. Pierwszą z nich stanowić będzie sąd obywatelski, a drugą gra symulacyjna.  W ramach sadu obywatelskiego młodzież będzie oceniać zagospodarowanie terenów przyszkolnych, z ukierunkowaniem na rolę zieleni. Podczas gry symulacyjnej młodzież zaproponuje swoje autorskie rozwiązania w zakresie drogi z domu do szkoły na podstawie wcześniej przygotowanych materiałów.

Forma zajęć: Warsztaty z uczniami szkół podstawowych i/lub średnich
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: minimum 5 osób, maksimum 24 osób

 • Gospodarka doświadczeń - nowe trendy w rozwoju miast (24-hour city, sharing city i co-city, smart city, eko-city) [prezentacja multimedialna: słowo+obraz+dźwięk]
 • Funkcje i rodzaje przestrzeni publicznych - studia przypadków wzorowych [metoda: analiza zdjęć, map i rysunków]
 • Miejskie salony, pokoje i kuchnie - dobre praktyki tworzenia przestrzeni publicznych
 • Ekonomia dóbr wspólnych - kierunki kreowania przestrzeni miejskich

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Czy wiesz, że Twoje codzienne decyzje istotnie wpływają na środowisko naturalne? Czy wiesz, że aby wytworzyć jedną parę jeansów potrzeba nawet 11 000 litrów wody a czas rozkładu plastikowej słomki to ok. 200 lat? Matka Ziemia dostarcza nam wielu cennych zasobów, dzięki którym człowiek zaspokaja swoje potrzeby. Niestety chęć zysku i zaspokajania swoich potrzeb na jak najwyższym poziomie często prowadzi do nieracjonalnych wyborów. Negatywne efekty tych wyborów są dotkliwie odczuwalne już dziś tj. martwe strefy oceaniczne o powierzchni 60-70 tys. kilometrów kwadratowych, czy długa lista negatywnych konsekwencji zmiany klimatu. Dzięki świadomym wyborom, w prosty sposób możesz mieć pozytywny wpływ na swoje życie, jak i na faunę, florę i ekosystemy. Dzięki świadomym wyborom możesz stać się odpowiedzialnym obywatelem Ziemi!

Zajęcia przeznaczone są dla szkół podstawowych lub ponadpodstawowych.

Forma zajęć: warsztat + wykład
Czas trwania zajęć: szkoły podstawowe 45 min., szkoły średnie 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Wykład interaktywny na temat tego, jak dziś rozumiemy miłość, czego oczekujemy od partnera, jak wyobrażamy sobie udany związek. Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań m.in.: Po czym poznajemy, że jesteśmy zakochani? W kim najczęściej się zakochujemy? Jak okazujemy sobie uczucia? Dlaczego tak wielu ludzi dziś jest singlami? Dlaczego tyle związków się rozpada?Wykład bazuje na wynikach badań socjologicznych i psychologicznych. Obejmuje prezentację multimedialną, wykład, dyskusje z publicznością oraz krótkie pokazy video.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Panuje przekonanie, że osoby, które są atrakcyjne, dbają o swój wygląd łatwiej zjednują sobie przyjaciół i znajomych, szybciej znajdują partnera, łatwiej dostają pracę i awanse. Okazuje się, że słynne powiedzenie „jak cię widzą, tak cię piszą” znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych, o ile nasz wygląd to nie sama uroda, atrakcyjny strój czy dodatki, ale także bycie sympatycznym, miłym i życzliwym dla innych. Podczas wykładu spróbujemy ustalić fakty i mity dotyczące znaczenia jakie ma nasz wygląd dla nas samych i innych. Wykład bazuje na wynikach badań socjologicznych, psychologii społecznej oraz komunikacji interpersonalnej. Obejmuje prezentację multimedialną, wykład, dyskusje z publicznością.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Mowa nienawiści oraz internetowy hejting stały się znakiem naszych czasów: są coraz częściej obecne w polityce, mediach i komunikacji codziennej. Według badań społecznych 40 proc. nastolatków w Polsce przynajmniej raz w życiu był obiektem hejtingu.

Uczestnicy warsztatu nauczą się rozróżniać odmiany hejtingu i mowy nienawiści oraz poznają społeczne i psychologiczne przyczyny tych zjawisk.

Druga część zajęć poświęcona jest ćwiczeniom konstruktywnego reagowania na mowę nienawiści i hejting oraz omówieniu obywatelskich i prawnych środków przeciwdziałania tym problemom społecznym.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 osób

Cel warsztatów:

 1. Zapoznanie uczestników z problematyką rozwoju współczesnych miast.

 2. Nabycie przez uczestników umiejętności myślenia projektowego.

 3. Nabycie przez uczestników umiejętności definiowania potrzeb społeczności miejskiej oraz określania sposobów ich zaspokajania w duchu rozwoju zrównoważonego i inkluzywnego.

 4. Aktywizacja uczestników na rzecz działań przyczyniających się do rozwoju miasta.

Zakres tematyczny warsztatów:

1. Ludzie, potrzeby, przestrzeń. Dlaczego miasta istnieją i wspólnie je zamieszkujemy?

2. Potrzeby ludzi w miastach a metodyka design thinking. Dlaczego w miastach nie powinniśmy myśleć tylko o sobie i jak się tego nauczyć?

3. Design thinking w działaniu: Rozpoznawanie potrzeb mieszkańców miasta i możliwości ich zaspokajania. W jakim mieście chcielibyśmy mieszkać my, a w jakim mieście chcieliby mieszkać nasi znajomi, rodzina i sąsiedzi?

4. Wspólnie na rzecz naszego miasta. Dlaczego zaspokajanie potrzeb mieszkańców jest dziś tak ważne?

Forma zajęć: warsztaty
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Celem warsztatów jest zapoznanie licealistów z podstawowymi narzędziami Geograficznych Systemów Informacyjnych (dostępnych online i w pracowni), które dają możliwość wizualizacji zjawisk o różnym charakterze na mapach. Uczestnicy warsztatów nauczą się wykonywać mapy dla Polski i Europy w oparciu o dane środowiskowe i demograficzno-ekonomiczne. Dodatkowo, uczniowie zdobędą umiejętność interpretowania danych zaprezentowanych na mapach. Dokonają samodzielnej wizualizacji wybranych zmiennych i zaprezentują innym uczestnikom warsztatów uzyskane wyniki.


Forma zajęć: Warsztaty informatyczne
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 osób

Mathematics is considered the queen of sciences because it enables an accurate, numerical description of the surrounding reality. However, there are situations in which our intuition fails us, and the mathematical solution to the problem turns out to be contrary to our experience. We are then talking about mathematical paradoxes. The aim of the workshop is to present the basics of probability theory with illustrations and experiments, and then to face the basic paradoxes of probability theory: searching for an intuitive answer and confronting it with correct mathematical reasoning.

Matematyka jest uznawana za królową nauk, gdyż umożliwia ścisły, liczbowy opis otaczającej na rzeczywistości. Są jednak sytuacje, w których intuicja nas zawodzi, a matematyczne rozwiązanie problemu okazuje się być sprzeczne z naszym doświadczeniem. Mówimy wówczas o paradoksach matematycznych. Celem warsztatów jest przybliżenie podstaw rachunku prawdopodobieństwa wraz z ilustracjami i doświadczeniami, a następnie zmierzenie się z podstawowymi paradoksami rachunku prawdopodobieństwa: poszukiwanie intuicyjnej odpowiedzi oraz jej konfrontacja z poprawnym rozumowaniem matematycznym.

Forma zajęć: Warsztat w języku angielskim
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Celem warsztatów jest przygotowanie strategii rozwoju gminy/ miasta z wykorzystaniem metody planowania strategicznego i koncepcji tematyzacji przestrzeni. 

Scenariusz:

 1. grupa ekspertów otrzymuje zamówienie przygotowania strategii rozwoju gminy/ miasta metodą środowiskową;
 2. wykorzystanie analizy portfelowej do syntezy diagnozy miasta/ gminy;
 3. wykorzystanie drzewa celów strategicznych do planowania kierunków rozwoju miasta/ gminy.

Metoda pracy: burza mózgów i dyskusja na forum “rady miasta/ gminy”.

Forma zajęć: Warsztat w języku angielskim
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

 

Cel warsztatów:

 • Zapoznanie uczestników z problematyką rynku pracy, elastyczności i bezpieczeństwa na rynku pracy (krótki wykład).
 • Integracja grupy – praca w grupach.
 • Rozwijanie świadomości własnych wad i zalet (ćwiczenia pozwalające zanalizować własne słabe i mocne strony – w kontekście rynku pracy).
 • Poznanie dróg i metod poszukiwania pracy.
 • Zapoznanie uczestników ze źródłami informacji o rynku pracy.
 • Umiejętność analizowania ofert pracy, ogłoszeń (ćwiczenie kształtujące umiejętność analizy zawartości ogłoszeń).

Metody pracy: wykład, dyskusja, burza mózgów, praca w grupie.

Forma zajęć: Warsztat 
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 osób

Zajęcia mają na celu wprowadzenie w problematykę logistyki  uwzględniając jej interdyscyplinarny charakter. Obok istoty i znaczenia logistyki, zarówno w sferze gospodarczej, biznesowej i społecznej, omówione zostaną kierunki zmian oraz wyzwania przed jakimi stoi współczesna logistyka.

Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 35 osób

Zagadnienia omawiane w trakcie wykładu: 

 • co to jest system informacyjny 

 • co to jest system informatyczny 

 • jak powstają systemy informacyjne 

 • kluczowe elementy systemu 

 • jak uniknąć błędów w projektowaniu systemu. 

Forma zajęć: Wykład konwersatoryjny - aktywny udział uczestników w formie ćwiczeń  
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30-50 osób

Celem zajęć jest zapoznanie jego uczestników z istotą i znaczeniem bezpieczeństwa informacji. W ramach zajęć omawiane są podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym zagrożenia związane z próbami wyłudzania informacji w Internecie oraz w życiu codziennym.

Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

Poznaj świat wyceny akcji, obligacji oraz inwestycji kapitałowych!
Podczas spotkania dowiesz się:
1. Dlaczego ekonomiści finansowi kłócą się w sprawie wyceny aktywów kapitałowych?
2. Co to są finanse klasyczne i finanse behawioralne?
3. Quick learning - jak wycenić Twoją pierwszą akcję?
4. Dlaczego w inwestycjach finansowych zarabia się dużo i jaka odpowiedzialność jest z tym związana?

Poza tym - będziesz mogła (mógł) zadać wiele pytań dot. studiów na specjalności pt. "Inwestycje Kapitałowe" dostępnej na kierunku Finanse i Rachunkowość, np. jakie są oczekiwania Nauczycieli i Studentów, czy studiowanie jest łatwe, jaka ścieżka kariery może czekać na Ciebie?

Forma zajęć: Wykład / prezentacja multimedialna / quiz.
Czas trwania zajęć: 60-70  min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

Celem zajęć jest przedstawienie potencjału inwestycyjnego rynku złota i diamentów. Na zajęciach omówione zostaną możliwości inwestycji na badanych rynkach oraz sposoby nabywania surowców z uwzględnieniem rozróżniania prawdziwych wyrobów od fałszywych. 

Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 80
 

Krótkie wprowadzenie do kwestii gender i ról płciowych w naukach społecznych, od Platona do Judith Butler, zapoznanie z ciekawszymi badaniami w tym obszarze.

Forma zajęć: mini-wykład plus dyskusja
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 60

Podczas wykładu przedstawiona zostanie charakterystyka aktualnie najludniejszych krajów świata z punktu widzenia m.in. struktury płci i wieku, reprodukcji oraz migracji ludności. Zaprezentowane zostaną także wybrane prognozy demograficzne dla tych krajów. 

Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń
 

Celem wykładu jest omówienie genezy powstania gospodarki światowej w XVI–XVIII w. W ramach tzw. pierwszej fali globalizacji, w wyniku wielkich odkryć geograficznych oraz w oparciu o kolonializm i międzynarodową wymianę handlową, powstał zupełnie nowy system ekonomiczny z dominującą pozycją gospodarek europejskich. Słuchacze zostaną zapoznani z ważniejszymi etapami tego procesu, poglądami ekonomistów na powstanie kapitalizmu oraz konsekwencjami przeobrażeń nowożytnej gospodarki, odczuwanymi do dnia dzisiejszego.

Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń
 

„Przyjaźń jest najpiękniejszym ze wszystkich prezentów, jakimi możemy zostać obdarowani, aby szczęśliwie ukształtować swoje życie” (Epikur).
Wykład interaktywny bazuje na wynikach badań socjologicznych i psychologicznych dotyczących przyjaźni w życiu człowieka XXI wieku. Zastanowimy się, czym jest przyjaźń, jak ją rozumiemy i jakie mamy o niej wyobrażenia (jaki wpływ na te wyobrażenia ma kultura i sztuka, w tym zwłaszcza literatura i film). Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: po co nam przyjaciele – jakie korzyści mamy z posiadania przyjaciół, ale również jakie wiążą się z tym wyzwania i trudności? Przenalizujemy różne rodzaje przyjaźni, także zmiany w przyjaźni na przestrzeni życia. Na koniec ustalimy jak dbać o nasz „przyjaźniostan”, czyli stan nasycenia przyjaźnią naszych relacji z innymi.
 

Forma zajęć: wykład interaktywny/konwersatoryjny (prezentacja, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i w parach)
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

 

Zajęcia mają na celu zapoznanie z problematyką współczesnej ekonomii. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii. W drugiej części zajęć przedstawione zostaną wybrane badania naukowe prowadzone przez ekonomistów w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem metod rozwiązywania problemów naukowych.

Forma zajęć: Wykład konwersatoryjny
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30

Na zajęciach prowadzący przedstawi swoją relację z rocznego pobytu w Paryżu w ramach programu Erasmus. Opowiedziana historia wskaże zalety wymiany studenckiej, zarówno w wymiarze naukowym, zawodowym jak i osobistym. Udzieli również odpowiedzi na pytanie – dlaczego warto pomyśleć o wyjeździe na Erasmusa już w szkole średniej. Na spotkaniu nie zabraknie zdjęć z wyjazdu i informacji o zobowiązaniach z nim związanych, panującej na nim atmosferze i warunkach bytowych.

Forma zajęć: wykład konwersatoryjny
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30

„Mamy dla was teorię na każdą okazję” – słowa te doskonale oddają zdolność ekonomistów 
do szybkiego tworzenia nowych teorii i modeli lub modyfikowania dotychczasowych w celu rozwiązania bieżącego problemu. Co ciekawe, zmieniające się rekomendacje dla polityki gospodarczej w zależności od sytuacji rynkowej, odczytywane są jako siła, a nie słabość ekonomii. Na zajęciach przedstawione zostaną przyczyny wielkiego kryzysu gospodarczego i kryzysu finansowego z lat 2007-2009 oraz odpowiedź ekonomistów na te wydarzenia.

Forma zajęć: wykład konwersatoryjny
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30

Warsztaty dają możliwość odnalezienia i/lub właściwego zdefiniowania celu indywidualnego rozwoju, będącego podstawą budowania świadomości własnej przydatności na rynku pracy, ale też w szerszym kontekście społecznym, np. wyboru kierunku studiów lub innej drogi. Prowadzący, odnosząc się do czynników określonych przez Uczestników, wskazuje potencjalne możliwości ich praktycznego zagospodarowania w procesie rozwoju osobistego i efektywnego pozycjonowania siebie.

Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25
 

Ślad węglowy to całkowita wielkość emisji gazów cieplarnianych , które powstają na każdym etapie cyklu życia produktu. Co to jest cykl życia produktu? Po co mierzyć jego ślad węglowy? Komu na tym zależy? Jak mierzyć ślad węglowy? Jakie działania ja osobiście mogę podejmować, aby zmniejszyć ślad węglowy generowany przeze mnie? Na te pytania i szereg innych spróbujemy sobie odpowiedzieć w ramach tego warsztatu.

Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 75 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 60
 

Krach na Wall Street w październiku 1929 r. był katalizatorem, który doprowadził do recesji gospodarki amerykańskiej, a następnie rozlania się kryzysu na większość gospodarek świata. Na zajęciach przyjrzymy się środkom zaradczym podjętym przez Waszyngton; porównamy metody stosowane przez Hoovera i Roosevelta; zastanowimy się, czy New Deal uwzględniał instrumenty polityki antykryzysowej, które mogłyby być skuteczne w walce z współczesnymi kryzysami gospodarczymi.

Forma zajęć: wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 50
 

Business Model Canvas stał się synonimem opracowywania modelu biznesowego  w świecie startupów. Uznawany jest również za użyteczne narzędzie, które może pomóc w kierowaniu wprowadzaniem nowego produktu oraz procesu. Jego sukces i skuteczność wynikają z prostoty i przejrzystości. Czy faktycznie jesteśmy w stanie przełożyć naszą koncepcję biznesową na 9 podstawowych elementów wpisujących się w definicję Business Model Canvas? Czy model ten możemy odnieść do znanych nam przedsiębiorstw ? 
Warsztaty będą składać się z: dyskusji nad poszczególnymi elementami Business Model Canvas, case  study w grupach (tworzenie modelu biznesowego od podstaw).

Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30
 

Zajęcia w formie zespołowej gry ekonomicznej. Głównym celem gry będzie praktyczne pokazanie wpływu posiadanych zasobów i środowiska naturalnego na rozwój handlu międzynarodowego, którego celem jest maksymalizacja „bogactwa”. Zagadnienie to zostanie pokazane na przykładzie wybranych krajów świata. Każdy z krajów będzie charakteryzował się unikalnymi warunkami środowiskowymi oraz posiadanymi zasobami. Wyniki gry będą podstawą do przyjrzenia się współczesnym zjawiskom zachodzącym w handlu międzynarodowym.

Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30
 

Wykład interaktywny na temat przyczyn i skutków inflacji w przeszłości i teraźniejszości - zarówno w Polsce, jak i na świecie. Prezentacja multimedialna zawiera nie tylko opis teoretyczny oraz analizę danych statystycznych, ale także elementy quizu i śmieszne memy dotyczące inflacji. Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje zagrożenie, iż w przyszłości powtórzą się jeszcze czasy, w których na zakupy do piekarni trzeba było zabrać ze sobą walizkę pieniędzy :). Ponadto zastanowimy się, kto wywołał podwyższoną inflację w Polsce w ostatnich latach.

Forma zajęć: wykład z elementami dyskusji
Czas trwania zajęć: min. 60 min, max. 90 min
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

Cel warsztatów i poruszane zagadnienia:
- wprowadzenie do biometrii i zapoznanie z podstawowymi definicjami i rodzajami biometrii
- zbieranie wzorców biometrycznych - przykłady
- omówienie najważniejszych rozwiązań biometrycznych: biometria odcisku palca, biometria naczyń krwionośnych palca, biometria twarzy, biometria głosu, biometria oka
- bezpieczeństwo w obszarze biometrii
- zastosowanie rozwiązań biometrycznych w bankach oraz różnego rodzaju aplikacjach 
- dyskusja nad wadami i zaletami biometrycznych form uwierzytelniania w bankowości.

Forma zajęć: warsztat + wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 50

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:
- definicja i rodzaje konkurencji w bankowości
- cena, promocja, dystrybucja i produkt, czyli marketing mix w bankowości
- innowacyjne oddziały bankowe 
- rola technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem bankowy - banki jako współczesne giganty technologiczne
- cyberbezpieczeństwo.

Forma zajęć: warsztat + wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 50

Jak może wyglądać nasza praca zawodowa w najbliższej przyszłości? Które zawody przejmą roboty, a które nadal będą wykonywać ludzie? Czego pracownicy będą oczekiwać od pracodawców, a czego pracodawcy od pracowników? Na te i inne pytania odpowiemy podczas warsztatów „Czy roboty zabiorą nam pracę? O przyszłości rynku pracy.” Powiemy także o tym, z czego wynikają zmiany zachodzące na rynku pracy i jak możemy się do nich przygotować.

Forma zajęć: warsztaty
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30

Wykład w połączeniu z dyskusją z uczestnikami m.in. o tym: czym jest pieniądz?, jaką pełni rolę?, skąd czerpiemy dochody i na co je przeznaczamy?, jak rozsądnie zarządzać naszym domowym budżetem?, jak ograniczać nasze wydatki (np. w kontekście dbałości o nasze środowisko)?, jak mądrze oszczędzać?

Forma zajęć: wykład/ dyskusja/ warsztat
Czas trwania zajęć: 60-90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: bez ograniczeń

Warsztaty mają na celu pokazanie, jak można wykorzystać gry w finansach i bankowości.

Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20

Celem zajęć jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • czym jest rachunkowość i co stanowi jej istotę? 
 • kto jest podmiotem, a co jest przedmiotem rachunkowości?
 • o czym informuje sprawozdanie finansowe?
 • kto i w jakim celu korzysta z informacji generowanych przez system rachunkowości?

 Ponadto słów kilka powiemy o:

 • etyce i polityce rachunkowości oraz
 • aktualnych wyzwaniach stawianych przed tą dyscypliną.

 

Forma zajęć: wykład konwersatoryjny, wykład interaktywny
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 40