ul. Pomorska 171/173,
91-404 Łódź

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW – LISTA TEMATÓW

Zajęcia będą poświęcone przybliżeniu literackiego sposobu przedstawiania miasta; słuchacze dowiedzą się o różnych literackich strategiach i narracjach opisujących Łódź; będziemy mówić o klasycznych utworach („Ziemia obiecana”, „Kwiaty polskie”), ale także o piosenkach rockowych i hip-hopowych; spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o trafność metafor opisujących miasto.

 


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

Warsztat ma na celu przybliżenie dźwięku i rytmu języka niemieckiego, a tym samym doskonalenie poprawności fonetycznej. Zajęcia mają charakter komunikatywny, odrobina dawka teorii nie powinna popsuć zabawy.

 


Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Fałszywi przyjaciele tłumacza w językach: polskim, serbskim, bułgarskim, słoweńskim i czeskim. Zajęcia w formie prezentacji.

 


Forma zajęć: Prezentacja
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Sporo się dzisiaj pisze o różnych technikach tzw. „mindfulness”, które można tłumaczyć jako uważność albo pełnię bycia. Prowadzący przedstawi zalety „twórczego pisania” jako techniki osiągania takiej pełni bycia.

 


Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Zajęcia w formie prezentacji poświęconej wynalazkom i wynalazcom.

 


Forma zajęć: Prezentacja
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Zajęcia w formie wykładu. Ich celem będzie omówienie podstawowych zagadnień z obszaru grzeczności językowej i pozajęzykowej dotyczących, między innymi, sposobu pozdrawiania się, użycia systemu adresatywnego, kwestii wyrażania wdzięczności, przepraszania etc. Wystąpienie będzie miało charakter popularnonaukowy i pojawią się w nim nawiązania do polskiej grzeczności, które mają na celu pomóc
w zrozumieniu tematu, a także w zarysowaniu różnic kulturowych między Hiszpanami a Polakami.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z językiem niderlandzkim – jego brzmieniem, podstawowymi formami oraz zwrotami. Zajęcia mają charakter interaktywny, prowadzone są w formie klasycznej lekcji pokazowej.

 


Forma zajęć: Lekcja pokazowa
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Celem zajęć będzie omówienie specyfiki literatury dla czytelnika niedorosłego. Na przykładach pokazana zostanie różnorodność tematyczna i gatunkowa literatury dla dzieci oraz jej funkcje i zadania. Omówione zostaną współczesne przykłady przekształceń tradycyjnych wątków baśniowych, a także inne formy istnienia literatury dziecięcej (audiobooki, słuchowiska itd.).

Zajęcia w formie wykładu z elementami warsztatowymi, przeznaczone dla wszystkich poziomów nauczania.

 


Forma zajęć: Wykład / Warsztat
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Czy każde morderstwo nadaje się do prasy lub – jako kanwa kryminału?

Wykład z elementami konwersatorium - łączy odwołania do kultury popularnej (gatunek kryminału
w realizacjach literackich i filmowych, gatunki dziennikarskie) z akademickim literaturoznawstwem.

 


Forma zajęć: Wykład / konwersatorium
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Zajęcia mają charakter warsztatu w którym uczestnicy uczą się dostrzegać komunikaty przekazywane za pośrednictwem architektury, reklamy czy szeroko rozumianego otoczenia. Warsztaty rozpoczynają się w przestrzeni miasta a jego uczestnicy mają za zadanie zidentyfikować widoczne w niej komunikaty oraz ocenić ich skuteczność i estetykę.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień z zakresu językoznawstwa kognitywnego (np. metafory, metonimii, personifikacji): w jaki sposób postrzeganie świata jest odzwierciedlane w formie językowej.

 


Forma zajęć: Wykład / Warsztat
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Zajęcia mają na celu ukazanie, czym jest retoryka i jakie pożytki płyną z jej znajomości w życiu codziennym, jak również zwłaszcza stosowania w procesie przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych. W trakcie spotkania prowadzący określi, czym jest retoryka, przybliży główne rodzaje wymowy, etapy przygotowania wypowiedzi pisemnej i ustnej, omówi budowę mowy, wybrane figury słów i myśli, scharakteryzuje retoryczną amplifikację, przybliży zespół argumentów odnoszących się do osoby oraz przeprowadzi ćwiczenia praktyczne, czerpiąc z zasobu zadań szkolnych, jakie praktykowano w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku, jak też stosując przedstawione schematy do omawianych lektur.

 


Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Celem zajęć jest omówienie i pokazanie uczniom reklam prasowych tradycyjnych oraz nietypowych, które mogą być odbierane wszystkimi zmysłami. Zajęcia będą składały się z dwóch części. Podczas pierwszej, prowadząca omówi historię reklamy prasowej pokaże na przykładach (prezentacja multimedialna), jak reklama prasowa zmieniała się na przełomie lat. Ponadto przedstawi różne rodzaje reklam, technikę ich tworzenia oraz mechanizmy, które sprzyjają zapamiętywaniu przekazów reklamowych. Druga część zajęć przeznaczona będzie na zaprezentowanie przykładów nietypowych reklamach prasowych (zwanych niestandardowymi). Charakteryzuje je niezwykła kolorystyka, mają zaskakujące kształty, wykonane są z różnych materiałów, odbierane są zmysłem węchu i mają nawet wgraną ścieżkę dźwiękową. Co ciekawe, polskie pomysły na reklamy niestandardowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem i zdobyły popularność na całym świecie.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 30 osób

Na zajęciach prowadząca opowie, jak wygląda dzień pracy dziennikarzy prasowych i internetowych. Zaprezentuje podział pracy w redakcji, omówi działy redakcyjne, harmonogram pracy dziennikarza i przybliży proces powstawania prasy codziennej i czasopism.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: do 30 osób

Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

"Dlaczego Hiszpanie boją się kokosa, czyli o historiach ukrytych w hiszpańskich wyrażeniach" to fascynująca podróż przez kulturowe tajniki języka hiszpańskiego. Uczestnicy poznają ciekawe i bardzo zaskakujące historie, które dały początek niektórym hiszpańskim zwrotom i wyrażeniom idiomatycznym.


Forma zajęć: Wykład interaktywny
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób

.


Forma zajęć: Wykład z elementami konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: od 24 do 30 osób