ul. Pomorska 171/173,
91-404 Łódź

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW – LISTA TEMATÓW

Zajęcia będą poświęcone przybliżeniu literackiego sposobu przedstawiania miasta; słuchacze dowiedzą się o różnych literackich strategiach i narracjach opisujących Łódź; będziemy mówić o klasycznych utworach („Ziemia obiecana”, „Kwiaty polskie”), ale także o piosenkach rockowych i hip-hopowych; spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o trafność metafor opisujących miasto.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Warsztat ma na celu przybliżenie dźwięku i rytmu języka niemieckiego, a tym samym doskonalenie poprawności fonetycznej. Zajęcia mają charakter komunikatywny, odrobina dawka teorii nie powinna popsuć zabawy.

 


Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Fałszywi przyjaciele tłumacza w językach: polskim, serbskim, bułgarskim, słoweńskim i czeskim. Zajęcia w formie prezentacji.

 


Forma zajęć: Prezentacja
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Sporo się dzisiaj pisze o różnych technikach tzw. „mindfulness”, które można tłumaczyć jako uważność albo pełnię bycia. Prowadzący przedstawi zalety „twórczego pisania” jako techniki osiągania takiej pełni bycia.

 


Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Zajęcia w formie prezentacji poświęconej wynalazkom i wynalazcom.

 


Forma zajęć: Prezentacja
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Warsztaty poświęcone relacjonowaniu podróży. Prowadzący przedstawią dobre literackie wzorce oraz opowiedzą o sztuce pisania blogów.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Masz pomysł na wydarzenie, ale nie wiesz, jak je zrealizować? Na zajęciach dowiesz się jak planować wydarzenie, skąd pozyskać środki na realizację twoich pomysłów, jak wypełnić wniosek, w jaki sposób promować event, żeby zainteresował innych i przyciągnął odbiorców.

 


Forma zajęć: Wykład / Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: .

Na spotkaniu zostaną poruszone następujące problemy dotyczące komunikacji niewerbalnej: rola mimiki w całokształcie procesu komunikowania, spojrzenia i kontakt wzrokowy, twarz jako główny środek ekspresji emocjonalnej, stereotypy mimiczne związane z płcią.

 


Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Zajęcia, podczas których uczestnicy w formie warsztatów poznają zasady tworzenia głównego bohatera, oraz typy konstrukcji filmów fabularnych.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Zajęcia w formie wykładu. Ich celem będzie omówienie podstawowych zagadnień z obszaru grzeczności językowej i pozajęzykowej dotyczących, między innymi, sposobu pozdrawiania się, użycia systemu adresatywnego, kwestii wyrażania wdzięczności, przepraszania etc. Wystąpienie będzie miało charakter popularnonaukowy i pojawią się w nim nawiązania do polskiej grzeczności, które mają na celu pomóc
w zrozumieniu tematu, a także w zarysowaniu różnic kulturowych między Hiszpanami a Polakami.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Celem zajęć będzie omówienie i charakterystyka wybranych teatrów szkolnych, obecnych w Polsce już od XVI w. Wskazane zostaną główne zadania, jakie stawiano przed scenami kolegialnymi, rys dydaktyczno-wychowawczy, miejsce i zadania aktorów-studentów. Zaprezentowane zostaną przykłady dawnych tekstów (drukowanych i rękopiśmiennych) i programów teatralnych. Na ich przykładzie podjęta zostanie próba "odtworzenia" teatralnego kształtu dawnych widowisk.

 


Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Problematyka tego wykładu jest w pewnym stopniu podobna do proponowanej w wykładzie na temat Język jako zwierciadło życia narodu (na przykładzie historycznego i współczesnego nazewnictwa miejskiego Łodzi). Obejmuje jednak wybrane nazwy Łodzi od czasów najdawniejszych po współczesne, wykład zaś koncentruje się na historii miasta ukazywanej poprzez odwołania do historycznego

i współczesnego nazewnictwa miejskiego.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z technikami opanowania tremy oraz najważniejszymi elementami sztuki wygłaszania tekstów: ustawieniem głosu, artykulacją, tempem, akcentowaniem. Proponowane ćwiczenia mają na celu zwrócić uwagę na kwestię komunikacji niewerbalnej oraz dobrego kontaktu

z odbiorcą.

Zajęcia łączące elementy wykładu i warsztatu.

 


Forma zajęć: Wykład / Warsztat
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z technikami argumentacyjnymi (rodzajami argumentów, funkcjami emocji w perswazji), ale także uczą się odróżniania argumentacji rzeczowej od manipulacji. Wiedza i umiejętności praktyczne wyniesione z warsztatów mają pomóc w kształtowaniu istotnych kompetencji społecznych: umiejętności krytycznego myślenia, przekonywania, dyskutowania i negocjowania.

 


Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do kontynuacji nauki języka francuskiego oraz podjęcia studiów na Wydziale Filologicznym UŁ; przedstawienie współczesnych wariantów języka francuskiego przez pryzmat języka non-standard na przykładzie piosenek/filmów francuskich.

 


Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do kontynuacji nauki języka francuskiego oraz podjęcia studiów na Wydziale Filologicznym UŁ; przedstawienie współczesnych wariantów języka francuskiego przez pryzmat języka non-standard na przykładzie komiksów.

 


Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z językiem niderlandzkim – jego brzmieniem, podstawowymi formami oraz zwrotami. Zajęcia mają charakter interaktywny, prowadzone są w formie klasycznej lekcji pokazowej.

 


Forma zajęć: Lekcja pokazowa
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Analizując teksty wybranych autorów polskiego baroku, spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Utwory osadzimy na szerszym tle historyczno-kulturowym epoki. Przyjrzymy się przykładom poezji miłosnej, metafizycznej i ziemiańskiej.

Zajęcia w formie wykładu z elementami warsztatowymi, przeznaczone dla wszystkich poziomów nauczania.

 


Forma zajęć: Wykład / Warsztat
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Celem zajęć będzie omówienie specyfiki literatury dla czytelnika niedorosłego. Na przykładach pokazana zostanie różnorodność tematyczna i gatunkowa literatury dla dzieci oraz jej funkcje i zadania. Omówione zostaną współczesne przykłady przekształceń tradycyjnych wątków baśniowych, a także inne formy istnienia literatury dziecięcej (audiobooki, słuchowiska itd.).

Zajęcia w formie wykładu z elementami warsztatowymi, przeznaczone dla wszystkich poziomów nauczania.

 


Forma zajęć: Wykład / Warsztat
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Celem zajęć będzie omówienie i charakterystyka wybranych teatrów szkolnych, obecnych w Polsce już od XVI w. Wskazane zostaną główne zadania, jakie stawiano przed scenami kolegialnymi, rys dydaktyczno-wychowawczy, miejsce i zadania aktorów-studentów. Zaprezentowane zostaną przykłady dawnych tekstów (drukowanych i rękopiśmiennych) i programów teatralnych. Na ich przykładzie podjęta zostanie próba "odtworzenia" teatralnego kształtu dawnych widowisk.

Zajęcia w formie wykładu z elementami warsztatowymi, przeznaczone dla wszystkich poziomów nauczania.

 


Forma zajęć: Wykład / Warsztat
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Prezentacja multimedialna wraz z opowieścią na temat symboli rosyjskiej państwowości, regaliów Prezydenta FR oraz przedmiotów, miejsc i pojęć stereotypowo i nierozerwalnie wiążących się z Rosją i Rosjanami.

Zajęcia prowadzone w języku rosyjskim (z elementami języka polskiego).

 


Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Podczas warsztatów sprawdzimy, jakie włoskie słowa znane są Polakom oraz spróbujemy zrozumiećużywane w tym języku frazeologizmy. Wspólnie rozwiążemy językowe zagadki i quizy związane z kulturą włoską.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Współcześnie większość z nas korzysta z urządzeń cyfrowych, niestety mało kto zdaje sobie sprawę

z konsekwencji, które wynikają z faktu zbierania i analizowania danych o naszym postępowaniu
w cyberprzestrzeni. Uczestnicy zajęć dowiedzą się jakie informacje o nich krążą w cyberprzestrzeni, dowiedzą się również jak dbać o bezpieczeństwo danych w sieci.

Zajęcia w formie wykładu.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Czy każde morderstwo nadaje się do prasy lub – jako kanwa kryminału?

Wykład z elementami konwersatorium - łączy odwołania do kultury popularnej (gatunek kryminału
w realizacjach literackich i filmowych, gatunki dziennikarskie) z akademickim literaturoznawstwem.

 


Forma zajęć: Wykład / konwersatorium
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Uczestnicy poznają kulisy pracy przy współczesnych serialach premium. W części warsztatowej zajęć podejmują próbę stworzenia koncepcji „startera” własnego serialu.

 


Forma zajęć: Wykład / Warsztat
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Zajęcia mają charakter warsztatu w którym uczestnicy uczą się dostrzegać komunikaty przekazywane za pośrednictwem architektury, reklamy czy szeroko rozumianego otoczenia. Warsztaty rozpoczynają się w przestrzeni miasta a jego uczestnicy mają za zadanie zidentyfikować widoczne w niej komunikaty oraz ocenić ich skuteczność i estetykę.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Pomyśl o wszystkich pomysłach, które przychodzą do głowy artystom i animatorom kultury! Zadaniem specjalisty od public relations jest sprawienie, by te pomysły spotkały się ze społecznym zrozumieniem i akceptacją. PR-owiec to edukator, który ma za zadanie tłumaczyć niewytłumaczalne, budować społeczność wśród publiczności. Z zajęć dowiecie się o dobrych praktykach w sektorze kultury i przekonacie się, że praca w kulturze rozwija kreatywność.

 


Forma zajęć: Wykład / Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: .

Zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień z zakresu językoznawstwa kognitywnego (np. metafory, metonimii, personifikacji): w jaki sposób postrzeganie świata jest odzwierciedlane w formie językowej.

 


Forma zajęć: Wykład / Warsztat
Czas trwania zajęć: Brak danych
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Zajęcia mają na celu ukazanie, czym jest retoryka i jakie pożytki płyną z jej znajomości w życiu codziennym, jak również zwłaszcza stosowania w procesie przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych. W trakcie spotkania prowadzący określi, czym jest retoryka, przybliży główne rodzaje wymowy, etapy przygotowania wypowiedzi pisemnej i ustnej, omówi budowę mowy, wybrane figury słów i myśli, scharakteryzuje retoryczną amplifikację, przybliży zespół argumentów odnoszących się do osoby oraz przeprowadzi ćwiczenia praktyczne, czerpiąc z zasobu zadań szkolnych, jakie praktykowano w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku, jak też stosując przedstawione schematy do omawianych lektur.

 


Forma zajęć: Brak danych
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych