ul. Kamińskiego 27,
90-219 Łódź

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW – LISTA TEMATÓW

Warsztaty, w czasie których na podstawie fragmentów dzienników i tekstów literackich pisanych w getcie łódzkim, uczniowie będą poznawać postawy młodzieży w czasie wojny, jak również sposoby radzenia sobie z doświadczeniem głodu, choroby czy śmierci, oraz brakiem możliwości nauki i koniecznością szybkiego wejścia w świat dorosłych.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład dotyczy najważniejszych odkryć, wiązanych z górnym paleolitem. Omawia wybrane stanowiska archeologiczne na terenie tak zwanego „mamuciego stepu” w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Wykład urozmaicony jest ciekawą prezentacją multimedialną, zawierającą fotografie wykonane osobiście przez prowadzącego.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Przez ponad pięć wieków w państwie Piastów i Jagiellonów zachodziły przemiany, które dotykały ustrój, gospodarkę i kulturę. Zmiany nie ominęły sił zbrojnych państwa polskiego. Podczas wykładu prowadzący spróbuje wyjaśnić dlaczego doszło do zaniku „drużyny”, jak zmieniała się rola pospolitego ruszenia, dlaczego trzeba było angażować najemników, przed kim chronić miała „obrona potoczna”?

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Trwająca ponad sto lat wojna między Francją i Anglią to czas epokowych przemian ówczesnej wojskowości. Dlaczego francuska konnica ponosiła seryjne porażki? Czym wytłumaczyć sukcesy angielskich łuczników? Na czym polegał fenomen Joanny d’Arc? W jaki sposób wojna stuletnia wpłynęła na sztukę wojenną? To tylko część z zagadnień, które omówione zostaną na wykładzie.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Landsknechci to niemiecka piechota wyróżniająca się swymi niezwykłymi, barwnymi strojami. Walcząca od Paryża po Moskwę i od Półwyspu Apenińskiego po Skandynawię. Zapraszamy na wykład, w trakcie którego poznacie organizację i życie codzienne landsknechtów, dowiecie się o ich największych bitwach i zbrodniach. Po tym wykładzie ta najsłynniejsza formacja wojskowa XVI wieku nie będzie miała przed Wami żadnych tajemnic.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Kultura szlachecka inaczej określana jest sarmacką. Mit o sarmackim pochodzeniu szlachty wpłynął nie tylko na geografię państwa polsko-litewskiego (Sarmacja), lecz także na główne cechy ustroju społeczno-politycznego (m.in. tradycja wolnej elekcji, liberum veto), wartości istotnych dla szlachty (Sarmatów), a nawet kulturę materialną czy strój. Kult przeszłości wpływał również na tworzenie legend herbowych, życie codzienne szlachty oraz na jej religijność.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Podczas spotkania zebrani poznają zmiany w niemieckim systemie szkolnym dokonane przez nazistów, jak i elementy kontynuacji polityki edukacyjnej z czasów Republiki Weimarskiej. Wspomniane zagadnienie zostanie przedstawione przez pryzmat nauki w szkołach podstawowych i średnich. Ważne okaże się wyjaśnienie istoty indoktrynacji młodzieży w III Rzeszy, w oparciu o zmiany w programach szkolnych, nowe przedmioty i podręczniki. W wykładzie omówiona zostanie także specyfika elitarnych szkół nazistowskich, wzorowanych wprawdzie na brytyjskich „public schools”, ale w oparciu o całkowicie odmienną wizję człowieka i świata.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Podczas spotkania zebrani poznają teoretyczne założenia i praktyczną realizację nazistowskiej eugeniki i selekcji rasowej w III Rzeszy. W pierwszej części prowadząca przedstawi źródła i specyfikę nazistowskiej wizji człowieka i zbiorowości ludzkich. Następnie omówione zostaną główne komponenty polityki „zdrowia biologicznego niemieckiej wspólnoty narodowej”. W drugiej części wykładu uczniowie zapoznają się z założeniami i skutkami nazistowskiego rasizmu, zarówno w odniesieniu do ludności słowiańskiej (przede wszystkim Polaków), jak i do Żydów.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Prezentujący przedstawia główne idee, głoszone przez masonerię i Kościół rzymskokatolicki. Wyjaśnione zostaną główne pojęcia i symbolika. Zarysowany zostanie również konflikt, który od XVIII w. ma miejsce pomiędzy obiema stronami. Ważne będzie przyjrzenie się dzisiejszym stanowiskom wolnomularzy wobec Kościoła, jak i Kościoła wobec wolnomularzy. W efekcie powinniśmy otrzymać odpowiedź na pytanie zadane w temacie.

 


Forma zajęć: Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Z pomocą wykładowcy uczestnicy będą tworzyli na dużej planszy mapę Europy przełomu wieku XIX i XX. W zabawie będzie chodziło nie tyle o dokładne odwzorowanie konturów granic, lecz o zobaczenie, co te kraje łączyło, a co dzieliło. W efekcie otrzymamy obraz konfliktów dzielących istniejące ówcześnie mocarstwa, a także czynników skłaniających, a niekiedy zmuszających, do współpracy. Przyczyny I wojny światowej powinny stać się jasne – w polityce zawsze chodzi o interesy i zyski. Znając te uwarunkowania możemy nie dziwić się, że wystarczyła iskra na beczkę prochu i ... doszło do wybuchu.

 


Forma zajęć: Konwersatorium połączone z tworzeniem mapy Europy z roku 1914.
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Jedna z największych bitew średniowiecza, której echa obiegły całą Europę, starcie opisane zostało przez wielu kronikarzy, wzmiankowane w wielu dokumentach. Starcie pod Grunwaldem to z jednej strony bitwa dobrze znana, z drugiej jednak naukowcy wciąż nie są w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące jej przebiegu. Którędy dotarły wojska na pole bitwy? Jakie zajęły pozycje? Jaka była liczebność armii? Czy wojska litewskie zbiegły z pola bitwy? Jakie były straty walczących stron? Spróbujmy wyjaśnić grunwaldzkie zagadki!

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Zaglądamy do kuchni i jadalni dworu małżonki króla Zygmunta Augusta. Poznamy otoczenie królowej, obsadę kuchni, organizację posiłków oraz codzienny jadłospis dworu królowej Polski. Zapraszamy na smakowity wykład!

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wywodzący się ze Skandynawii Wikingowie od VIII do XI w. w poszukiwaniu łupów docierali w najbardziej odległe zakątki kontynentu. Wszędzie gdzie się pojawiali siali zniszczenie i śmierć. Co popychało ich do tak dalekich wypraw? Jakie były przyczyny sukcesów Wikingów? W jaki sposób zdołano zahamować ich ekspansję? Odpowiedzi na te i inne pytania zostaną udzielone.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład poświęcony jest antycznej koncepcji zachowania zdrowia dzięki odpowiedniej diecie, definiując pojęcie diety (a zwłaszcza zawracając uwagę na rolę w niej jedzenia, aktywności fizycznej oraz zawodowej), przedstawiając twórców teorii dietetycznej (Hipokrates z Kos i Galen z Pergamonu), wprowadzając podstawowe pojęcia wypracowane przez medycynę grecką (skupiając się na koncepcji 4 humorów – flegma, krew, żółć i czarna żółć) i przedstawiając sposób życia odpowiedni dla ludzi na poszczególnych etapach życia (dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały i starość).

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład poświęcony jest roli napojów w diecie Bizancjum. Wystąpienie oparte jest na informacjach zaczerpniętych z literatury medycznej Bizancjum. Skupia się na przestawieniu dorobku medycyny Bizancjum (do polowy VII w.), a zwłaszcza twórczości Orybazjusza z Pergamonu, Aecjusza z Amidy i Pawła z Eginy, a następnie omawia najważniejsze dane dotyczące czterech najistotniejszych napojów Bizancjum, a mianowicie wody, wina, piwa oraz napoju zwanego fouska (φοῦσκα – woda z octem). Celem wykładu jest wskazanie na znaczenie każdego w nich w diecie, omówienie przypisywanej im funkcji terapeutycznej oraz wskazanie ich roli jako wyznacznika pozycji społecznej.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład poświęcony jest roli chleba w diecie antycznej Grecji i został oparty przede wszystkim na danych zawartych w literaturze medycznej. Prezentuje on najistotniejsze źródła naszej wiedzy o chlebie w okresie starożytności (skupiając się zwłaszcza na roli Galena z Pergamonu w medycynie antycznej), omawia najważniejsze rodzaje zbóż chlebowych uprawianych w basenie Morza Śródziemnego, przedstawia tajemnice wyrobu pieczywa, wprowadza informacje o najważniejszych jego rodzajach (uwypuklając analogie i różnice w porównaniu z dniem dzisiejszym) oraz omawia rolę terapeutyczną pieczywa (czyli działanie na organizm człowieka poszczególnych rodzajów chleba oraz ich użycie w lekarstwach).

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład poświęcony jest roli mirry i kadzidła w medycynie i kosmetologii antyku i wczesnego Bizancjum, przedstawiając, zakres informacji, jakie posiadali starożytni na temat pochodzenia obu żywic, najważniejszych pisarzy starożytności mówiących o mirrze i kadzidle (Teofrast z Eressos, Pliniusz Starszy i Dioskurides z Anazarbos), właściwości lecznicze przypisywane obu substancjom przez medycynę antyku i Bizancjum, ich zastosowania w lekarstwach (ze wskazanie na receptury oraz choroby nimi leczone) oraz kosmetykach (z omówieniem przykładowych preparatów z użyciem obu substancji). Wykład zawiera także refleksje na temat roli społecznej lekarza w okresie antyku i wczesnego Bizancjum (do VII w.).

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład poświęcony jest roli mleka i produktów mlecznych w diecie i terapeutyce okresu starożytności i wczesnego Bizancjum. Przedstawia on najważniejsze źródła naszej wiedzy na ten temat (dorobek Dioskuridesa z Anazarbos i Galena z Pergamonu), omawia rodzaje pitego mleka (kozie, owcze i krowie), stara się ustalić dzienne spożycie mleka, pokazuje technologie używane w procesie przerobu mleka oraz rodzaje produktów mlecznych z niego otrzymywanych (a mianowicie sery i masło), wskazuje na cechy mleka i jego przetworów przypisywane im przez starożytną i bizantyńska medycynę, a w końcu zastosowanie ich w leczeniu chorób, które trapiły społeczeństwo antyczne i bizantyńskie.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład poświęcony jest roli wina w diecie i lecznictwie antyku oraz wczesnego Bizancjum (do VII w.). Prezentacja przedstawia źródła naszej wiedzy o winie (Pliniusz Starszy, Dioskurides z Anazarbos, Galen z Pergamonu i Atenajos z Naukratis), ukazuje metody produkcji wina, rodzaje wytwarzanych win, wymienia najważniejsze markowe trunki starożytności, przedstawia ich charakterystykę oraz stara się ustalić rolę w diecie poszczególnych grup społecznych w obszarze Morza Śródziemnego. Nadto wykład mówi o roli leczniczej wina przepisywanej mu przez dietetykę i farmakologię starożytności oraz prezentuje przykłady win leczniczych, zwracając uwagę na technologię ich produkcji.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Bizancjum - Konstantynopol - Stambuł. Wielka, tętniąca życiem metropolia, wcześniej stolica sułtanatu tureckiego, a przez tysiąclecie bijące serce Nowego Rzymu, cesarstwa wschodniorzymskiego/bizantyńskiego. Ślady cesarskiej przeszłości miasta, które zachwycało przybyszów z całego świata są nadal widoczne - a przecież mniej znane niż pamiątki Rzymu - Wiecznego Miasta. Wykład prezentuje w popularny sposób owoce poszukiwań starożytności i średniowiecza w dzisiejszym Stambule, efekt grantu łódzkich bizantynistów.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

We współczesnych dyskusjach niczym bumerang powraca kwestia upadku cesarstwa rzymskiego. Politycy i publicyści snują uproszczone porównania, ale czy słusznie? Co oznaczał upadek cesarstwa, dlaczego do niego doszło, i czy aby Rzym na pewno upadł? Kiedy ówcześnie żyjący zdali sobie sprawę, że w ich świecie zaszła ważna i nieodwracalna zmiana?

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Opowieści o średniowiecznych pielgrzymkach towarzyszą ilustracje (drzeworyty, miniatury z epoki, współczesne zdjęcia miejsc świętych, fragmenty filmów) i teksty źródłowe. Wykład przedstawia m.in. motywy ludzi podejmujących trudy wędrówki i warunki podróżowania w średniowieczu.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład przedstawia najczęściej powtarzające się nadnaturalne zjawiska w hagiografii polskiej i obcej okresu średniowiecza (w tym anioły i diabły, uzdrowienia, przeczucia, objawienia).

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład przedstawia ogólny przebieg kryzysów, z dodaniem bardzo skrótowych informacji o sytuacji w Łodzi w 1956, 1968, 1970 i 1980 r. Prezentujący wskazuje na przyczyny „polskich miesięcy”, wyjaśnia podobieństwa i różnice. Zwraca uwagę na zmiany w działaniu komunistycznych władz w związku z kolejnymi kryzysami. Ukazuje reakcje zewnętrzne na wydarzenia w Polsce – w Moskwie i krajach zachodnich. Wylicza skutki analizowanych wydarzeń kryzysowych – z punktu widzenia ówczesnej sytuacji oraz współczesne miejsce w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Celem jest zaprezentowanie, na wybranych przykładach, różnorodnych postaw Polaków wobec zaborców w latach 1795-1918. Z postawami tymi wiązały się takie pojęcia jak: apostazja, kolaboracja, lojalizm, legalizm, ugoda, irredenta. Każda z tych postaw wyrażała stanowisko wobec sprawujących nad narodem polskim państw i systemów politycznych. Każda z tych postaw wpływała na formułowanie programów politycznych dla narodu bez państwa i dla budowania jego przyszłości. Pojęcia te odnosiły się zarówno do środowisk aktywnych politycznie jak i tych, które pozostawały bierne. Każda z tych postaw była wyrazem aktualnych poglądów i postaw politycznych oraz decydowała o podejmowaniu działań praktycznych ich konsekwencjach.

 


Forma zajęć: Wykład połączony z aktywnym udziałem słuchaczy.
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Celem jest uzmysłowienie, iż w odniesieniu do oceny przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości, na świadomość jednostkową i społeczną, wpływ mają takie kategorie jak stereotyp i mit. Wyjaśnienie pojęć: mit, stereotyp, charakter narodowy. W jaki sposób historia wpływa na wyobrażenie charakteru narodowego. Odniesienia do historii i literatury. Forma wykładu połączonego z aktywnym udziałem słuchaczy.

 


Forma zajęć: Wykład połączony z aktywnym udziałem słuchaczy.
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Warsztaty, na których uczniowie poznają podstawowe informacje na temat rytuału pogrzebowego w tradycji żydowskiej, symboliki stosowanej na tablicach nagrobnych oraz języków hebrajskiego i żydowskiego. Poznamy także najważniejszych łodzian pochowanych na łódzkim cmentarzu, ich historię i rolę, jaką odgrywali w społeczności, a także poświęcone im mauzolea stanowiące dziś wyjątkowe dzieła małej architektury.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Historia to nie tylko nazwiska, daty, fakty. Wymaga głębszego namysłu, gotowości do jej zrozumienia. Na naszych oczach zmienia się miejsce historii w intelektualnym instrumentarium współczesnego człowieka. Jest to efektem zarówno przemian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości, jak i przeobrażeń obejmujących samą historię jako naukę. W takich okolicznościach warto zastanowić się nad tym po co nam historia ? Przyjrzeć się bliżej temu jakie funkcje pełni w życiu społecznym ? Czy jeszcze jest nam potrzebna ? Czy w dalszym ciągu pozostaje ważnym przewodnikiem duchowym w coraz bardziej zmaterializowanym świecie ? Wierzę, że czas historii jeszcze się nie skończył, że ciągle ma nam ona do zaoferowania nie tylko czystą zabawę, ale także wiele innych, poza komercyjnych, wartości.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

W wykładzie zostanie zaprezentowana geneza i przebieg rozpadu bloku tzw. państw demokracji ludowej oraz najważniejszego w nim kraju – Związku Radzieckiego. Jaka była sytuacja społeczno-ekonomiczna w obozie kontrolowanym przez Moskwę pod koniec lat 80. XX w. i jaką rolę odegrały reformy Michaiła Gorbaczowa na tle wygaszania zimnowojennej rywalizacji USA–ZSRR? Przedstawione zostaną najważniejsze wydarzenia Jesieni Narodów, specyfika przemian w poszczególnych państwach bloku wschodniego i upadek „imperium zła” w 1991 r.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Podczas wykładu zostanie zaprezentowany proces pogłębiania się kryzysu społecznego, gospodarczego i narodowościowego w Jugosławii po śmierci Josipa Broz-Tity w 1980 r. Istotną rolę w tych wydarzeniach odegrała tzw. kwestia kosowska oraz postać Slobodana Miloševicia. Ukazane będzie międzynarodowe tło rozpadu federacji jugosłowiańskiej, a także poszczególne etapy dezintegracji państwa: rozkład systemu władzy, wybory w 1990 r., „wojna dziesięciodniowa” w Słowenii (1991), konflikt serbsko-chorwacki (1991–1995), wojna w Bośni i Hercegowinie (1992–1995) oraz interwencja NATO w Kosowie (1999).

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład poświęcony będzie historii największego z utworzonych przez Niemców gett. Słuchacze poprzez prezentację materiałów archiwalnych poznają najważniejsze postacie związane z historią getta (m.in. Emanuel Ringelblum, Janusz Korczak, Adam Czerniaków), a także koleje etapy zagłady. Ważnym elementem wykładu będzie pokazanie całego spektrum form oporu wobec eksterminacyjnej polityki niemieckiej. Szczególny nacisk położony zostanie na opór cywilny (gromadzenie dokumentacji archiwalnej) oraz opór zbrojny, którego kulminacją było powstanie z 19 kwietnia 1943 r.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

W podręcznikach historii w polskich szkołach wiedza nt. dziejów Stanów Zjednoczonych w latach 20. XX w. często ogranicza się jedynie do kilku zjawisk życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Uczniowie dowiadują się o staraniach prezydenta W. Wilsona o ratyfikowanie traktatu pokojowego i paktu Ligii Narodów, czy też o krachu na giełdzie nowojorskiej i wybuchu wielkiego kryzysu gospodarczego. Wykład nt. ery jazzu uzupełnia te zagadnienia o inne, istotne wydarzenia trzeciej dekady XX w. Prowadzący prezentuje, w jaki sposób zmiany gospodarcze i kulturalne wpływały na postawy i obraz społeczeństwa amerykańskiego. Odpowie na pytanie, jak w tym czasie zmieniła się rola kobiety. Zebrani dowiedzą się również, co spowodowało upowszechnienie się wśród Amerykanów radia. I w końcu – dlaczego Stany Zjednoczone wprowadziły prohibicję?

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Spotkanie będzie poświęcone ukazaniu przyczyn, kulisów i przebiegu zbrojnych i dyplomatycznych zabiegów o kształt terytorialny Polski międzywojennej – od wojny z Rosją Sowiecką i Ukraińcami, przez konflikt z Czechosłowacja, aż po powstanie wielkopolskie i powstania śląskie oraz negocjacje na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Czy Polska z wojny z Rosją mogła wyjść jako federacyjne „Stany Zjednoczone Europy Wschodniej”? Kto był autorem Cudu nad Wisłą? Czy kształt terytorialny Drugiej Rzeczypospolitej skazywał ją na kolejną wojnę i klęskę? Spróbujemy odpowiedzieć na te i inne pytania.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Dlaczego „ojciec niepodległości”, architekt demokratycznej Rzeczypospolitej z 1918 r. , Naczelnik Państwa, a w istocie dyktator, który dobrowolnie oddał władze Sejmowi Ustawodawczemu, zdecydował się kilka lat później na zbrojny zamach stanu? Dlaczego Piłsudski po przewrocie majowym zrezygnował z prezydentury na rzecz skupienia się na wojsku i polityce zagranicznej? Na czym polegał fenomen polskiego autorytaryzmu po 1926 r.? To tylko część z pytań, na które spróbuje odpowiedzieć prowadzący.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Kolejnym rocznicom wybuchu II wojny światowej towarzyszą te same pytania: co można było zrobić by uniknąć Września, sześcioletniej okupacji, wielkich ofiar ludzkich i zniszczeń materialnych, a w ostatecznej konsekwencji – 45-letniej komunistycznej dyktatury i uzależnienia od Związku Sowieckiego? Czy Polska była skazana na sojusze z Anglią i Francją? Dlaczego nie doszło do koalicji z komunistyczną Moskwą? Czy wojnę mogliśmy wygrać, lub zatrzymać rok wcześniej, popierając Czechosłowację? A może należało przyłączyć się do Państw Osi? „Mądrzejsi o 80 lat” spróbujemy na nie odpowiedzieć.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Celem wykładu jest omówienie stosunków polsko-niemieckich w czasach panowania Mieszka I, a tym samym próbą odpowiedzi na postawione w tytule wykładu pytanie. Czy faktycznie można wierzyć stereotypowym opiniom, jakoby relacje polsko-niemieckie od początku kształtowały się negatywnie? A może należy przyznać rację sformułowanej wyżej opinii o napiętych i skomplikowanych stosunkach?

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Proces polsko-krzyżacki z 1339 r. zawiera ciekawą dokumentacją świadków składających swoje zeznania, dzięki czemu stanowi cenne źródło wiedzy do poznania rozmiarów i skali napadu krzyżackiego na Królestwo Polskie w czasach panowania Władysława Łokietka. Spisane relacje prezentują różną wartość poznawczą, ale zgodnie podkreślają zniszczenia dokonane przez rycerzy zakonnych. Jakich informacji na temat tamtych wydarzeń dostarczyli nam świadkowie? Czy możemy im wierzyć? W jaki sposób świadkowie zachowywali się w czasie najazdu? Jakie szczegóły udało im się zapamiętać? Celem wykładu jest przybliżenie wybranych zeznań odnoszących się do obszaru Polski Centralnej i ukazanie tym samym przebiegu agresji krzyżackiej na wspomnianych terenach.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Stany Zjednoczone narodziły się jako państwo w VIII w. Tocząc wojnę o niepodległość z byłą metropolią Amerykanie potrzebowali symboli, aby zjednoczyć się w walce. Symbole były potrzebne jako łatwy i zrozumiały środek przekazu. Po wojnie, tworząc nowe demokratyczne państwo, były Amerykanom także potrzebne. Niektóre z nich przetrwały do dziś, o innych zapomniano. Symbole są jednak do dziś idealnym sposobem przekazu myśli, poglądów czy idei, a Ameryka z nich chętnie korzysta.

 


Forma zajęć: Wykład + prezentacja multimedialna.
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Mityczne opowieści o początkach państw koncentrują się na założycielu danego kraju. Ponowna popularność Lecha jako fundatora Polski każe zwrócić uwagę na modę wymyślania takich postaci już w czasach średniowiecznych i nowożytnych. W dobie nowożytnej Litwini stworzyli postać Rzymianina Palemona jako fundatora swego kraju. Przy konstruowaniu mitu lechickiego, jak i palemońskiego kronikarze brali przykład ze średniowiecznych państw zachodnich – m.in. Anglii i Francji szukających swych początków w wojnie trojańskiej.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Synowie szlachty polsko-litewskiej uczyli się przede wszystkim w kolegiach prowadzonych przez zakony, zwłaszcza jezuitów. Program nauczania był ujednolicony i obejmował przede wszystkim przedmioty humanistyczne. Od XVII wieku coraz popularniejsze stawały się podróże edukacyjne do Europy Zachodniej, zgodne z instrukcjami rodzicielskimi wyznaczającymi kierunki nauki. W XVIII wieku następowały powolne zmiany w edukacji – zarówno w programach nauczania, jak i w obrębie podróży zagranicznych. Zwieńczeniem zmian było ustanowienie Komisji Edukacji Narodowej.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Przyczyny podejmowania podróży od czasów starożytnych do końca XIX wieku częściowo pozostawały niezmienne (religia, ciekawość świata, zainteresowania historyczne). Zmiany kierunków wojaży, nowe instytucje (jak uniwersytety), nowo odkryte ziemie, nowe powody odbywania podróży wpływały na ich przemiany, aż wreszcie doprowadziły do masowej turystyki w XIX wieku. Zagadnienia te zostaną uzupełnione różnorodnymi źródłami (przewodniki, itineraria, dzienniki podróży itd.).

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład ma na celu uruchomienie wyobraźni historycznej. W oparciu o rozmaite informacje zastanowimy się wspólnie jak potoczyłby się rozwój miasta, gdyby jego uprzemysłowienie potoczyło się inaczej lub w ogóle do niego nie doszło. Poznamy przykłady upadłych miast w województwie łódzkim oraz ośrodki przemysłowe, których rozwój zatrzymał się jeszcze w XIX stuleciu. Dowiemy się też jakie czynniki przesądziły o sukcesie Łodzi. Rozważając „co by było gdyby” uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć meandry rozwoju Łodzi i następstwa, jakie wywołał rozwój miasta dla obszaru Polski środkowej.

 


Forma zajęć: Wykład + metody aktywizujące (praca w grupach)
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład ma na celu zwrócenie uwagi na problem opinii publicznej i jej znaczenia w rozwoju społeczeństw na przykładzie przemysłowej Łodzi. W trakcie poznamy skrótowe dzieje prasy w Łodzi. Dowiemy się o jej najważniejszych tytułach, takich jak „Lodzer Zeintung” czy „Kurier Łódzki”. Zobaczymy jak wyglądały dawne gazety i o czym informowały swoich czytelników. Zgłębimy też świat ogłoszeń, reklam i przeróżnych sensacji, z jakimi spotykali się czytelnicy łódzkiej prasy codziennej. Widząc czym żyła Łódź przed 100 laty, uczestnicy będą mogli ocenić jak zmieniła się prasa i opinia publiczna w tym okresie czasu.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Zawód historyka kojarzy się ze starszym, statecznym człowiekiem, który przegląda zakurzone książki w bibliotece. Spróbujemy wytłumaczyć, jak bardzo ten obraz odbiega od rzeczywistości, komu tak naprawdę potrzebni są historycy i dlaczego studia humanistyczne są świetnym wyborem w XXI wieku.

 


Forma zajęć: Wykład z elementami dyskusji.
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Dla wielu osób historia to nauka, polegająca na czytaniu książek. Ktoś jednak musi je pisać i to od niego zależy, czego się dowiemy. Dlatego historia wciąż się rozwija, jest pełna dyskusji i kontrowersji, a na każdą sprawę istnieje kilka spojrzeń. Do podręczników szkolnych trafia tylko wąski wycinek efektów pracy historyka. Opowiemy o trudnych tematach z XX wieku, o które spory trwają po dziś dzień.

 


Forma zajęć: Wykład z elementami dyskusji.
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Nasza tożsamość opiera na w dużym stopniu na świadomości kształtowanej przez bliskich w tym najczęściej rodzinę. Zajęci bieżącymi sprawami często nie zwracamy uwagi na oddziałujące na nas tu i teraz wydarzenia oraz na wpływ osób z przeszłości. To, co o nich wiemy zależy od nas samych. Czy zechcemy odkryć zagadki poprzednich generacji, by móc się pochwalić i być dumni z wiedzy na ich temat? A w końcu i z naszych, nieraz zaskakujących ustaleń? Od czego zacząć i na co warto zwrócić uwagę?

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Jednym z filarów bezpieczeństwa każdego państwa są sprawnie funkcjonujące służby specjalne. O skuteczność działania służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych decyduje w dużej mierze ich tajność, co często jest źródłem narastających wokół nich legend, a także stanowi inspirację dla pisarzy i twórców filmowych. Znane są nam wszystkim historie szpiegowskie z czasów II wojny światowej oraz okresu zimnej wojny – warto jednak pamiętać, iż historia służb specjalnych jest znacznie dłuższa. Celem wykładu jest przybliżenie historii powstania, ewolucji oraz zasad działania służb specjalnych w Polsce i na świecie.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Hasło „Polak, Węgier, dwa bratanki” jest powszechnie znane, niewiele jednak osób potrafiłoby wypełnić je konkretną treścią. Stosunki polsko-węgierskie na przestrzeni wieków są fenomenem w historii Europy. Trudno w niej odnaleźć zbyt wiele przykładów przyjaznego współistnienia dwóch narodów, wypełnionego tak licznymi gestami solidarności. Celem wykładu jest przybliżenie historii polsko-węgierskiej przyjaźni, a także dostarczenie uczniom podstawowych informacji i ciekawostek dotyczących naszego „bratanka”. Wśród nich nie może zabraknąć krótkiej lekcji języka węgierskiego - uznawanego za jeden z najtrudniejszych języków na świecie, który stanowi często istotną barierę w poznaniu naszych naddunajskich przyjaciół.

 


Forma zajęć: Wykład z elementami ćwiczeń.
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

„Dyplomata to człowiek, który dwa razy się zastanowi, zanim nic nie powie” – to zdanie wypowiedziane przez jednego z najbardziej znanych polityków wszech czasów, brytyjskiego premiera Winstona Churchilla. W trakcie wykładu uczniowie dowiedzą się, czym jest dyplomacja, jakie jest jej znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa, w jaki sposób kształtował się protokół dyplomatyczny oraz jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry dyplomata. Jest to zagadnienie istotne nie tylko dla przyszłych pracowników służby dyplomatycznej – warto pamiętać, iż pewne zasady zachowania się oraz informacje z zakresu protokołu dyplomatycznego mogą być przydatne w życiu zawodowym, a także społecznym każdego z nas.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

W interesie każdego państwa jest dysponowanie dobrze zorganizowaną służbą wywiadowczą. Skuteczny szpieg jest w stanie zdobyć informacje o źródłach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, dzięki czemu decydenci polityczni i wojskowi mogą podjąć odpowiednie kroki prewencyjne. Tylko w jaki sposób przygotować operację, która przyniesie sukces i pozostanie w ścisłej tajemnicy?

Zajęcia łączą elementy wykładu oraz warsztatów. Wykład stanowi krótki zarys historii polskich służb wywiadowczych w XX wieku. W trakcie warsztatów uczniowie dowiadują się, iż mają za zadanie przygotowanie operacji wywiadowczej. Wyposażeni w niewielką, ale wystarczającą ilość informacji muszą ustalić, jaki jest cel operacji, kto powinien zostać wybrany do jej wykonania, w jaki sposób musi się do niej przygotować i jak ją zrealizować. Grupa zastanawia się również, z jakich innych źródeł informacji należałoby skorzystać, aby poznać prawdę o zbliżającym się zagrożeniu i móc mu przeciwdziałać.

 


Forma zajęć: Wykład/Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wystąpienie będzie dotyczyło tragicznych i skomplikowanych losów obywateli polskich, którzy w wyniku m.in. deportacji lub aresztowań trafili w głąb ZSRR w latach 1939-1945. Słuchacze poznają codzienność radzieckiej okupacji Polski, kategorie represjonowanych, warunki życia w stalinowskim łagrze, więzieniu i na zsyłce. Podczas wykładu (przewidzianego na ok. 1,5 godziny) zostaną przybliżone kolejne etapy życia Polaków w Związku Radzieckim: deportacja, amnestia, przesiedlenia, ewakuacja, aż wreszcie repatriacja.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład przedstawia doświadczenia wojenne nastolatków w obozach i gettach w oparciu o dzienniki lub twórczość literacką. Celem spotkania będzie przede wszystkim ukazanie wachlarza postaw w obliczu zagrożenia i głodu, a więc aktywności wśród rówieśników, samokształcenia, odpowiedzialności (lub jej braku) w środowisku rodzinnym.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Warsztat ma na celu wyjaśnienie integralności procesu komunikacji w działaniach realizowanych w zarządzaniu kryzysowym i omówienie 4 faz zarządzania kryzysowego wraz z historią komunikacji w zarządzaniu kryzysowym w Polsce. W czasie zajęć uczniowie zdobędą podstawy warsztatu dziennikarskiego, dowiedzą się, w jaki sposób zredagować komunikat prasowy w czasie pokoju i zagrożenia, jak przygotowuje się proces komunikacji na wypadek zaistnienia zagrożenia, jakie metody i narzędzia komunikacji można wykorzystać w celu edukacji na temat unikania zagrożeń, a jakie w sytuacji zagrożenia, gdy komunikacja i informacja musi być precyzyjna. Jednym z elementów zajęć będzie także tzw. burza mózgów na temat alternatywnych metod komunikacji, gdy elektronika przestanie działać.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład zostanie poświęcony wojnie nowej generacji tzw. wojnie hybrydowej, w której metody walki konwencjonalnej zastępowane są wojną informacyjną. Elementem tej wojny są narzędzia sterowania takie, jak propaganda, dezinformacja, manipulacja. Wojna nowej generacji toczy się w cyberprzestrzeni i mediach. Powszechnie znane zjawisko „trollingu”, to jeden z elementów prowadzenia takiej wojny. W trakcie wykładu omówione zostaną m.in. typy internetowych trolli oraz zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego, zarówno

w tradycyjnych mediach i w cyberprzestrzeni, a także zaprezentowane metody szpiegowania użytkowników nowoczesnych technologii.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Na wykładzie omawiane będą zagadnienia związane z narodzinami psychologii jako nauki, pierwszymi jej badaczami i propagatorami, klimatu ówczesnej epoki historycznej. Przybliżone zostaną pierwsze metody badań ludzkiej psychiki oraz jej sfery, które najbardziej interesowały psychologów pod koniec XIX i na początku XX wieku.

 


Forma zajęć: Wykład z elementami dyskusji.
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

 


Forma zajęć:
Czas trwania zajęć:
Dopuszczalna liczba uczestników:


Forma zajęć:
Czas trwania zajęć:
Dopuszczalna liczba uczestników:

Wykład będzie dotyczył głównych relacji pomiędzy filozofią a nauką: 1. definicji nauki, 2. problemów filozoficznych w nauce (klasyfikacji w zależności od dyscypliny, ogólności, przedmiotu, funkcji społecznej), 3. definicji (roli) filozofii, 4. nauki w filozofii (naturalizacja czy autonomia filozofii, czy coś jeszcze innego?).

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład przedstawia dokonania nieco dziś zapomnianego wybitnego filozofa greckiego, który jeszcze za swego życia stał się legendą i wzorem dla wszystkich Greków. I wcale nie chodziło o jego wiedzę matematyczną: Pitagoras był podziwiany głównie za swoją wojowniczość oraz uzdolnienia przywódcze.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład opowiada o przedstawicielach wczesnej kultury indoeuropejskiej, przypominając głównie stosowaną przez nich symbolikę kolorystyczną. Symbolika ta tak mocno wrosła w mitologię, literaturę, sztukę i inne przejawy kultury indoeuropejskiej, że pomimo wszelkich przemian w naszych dziejach, pozostaje ona wciąż w dużym stopniu obecna we współczesnym świecie.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład prezentuje zjawisko etnodesignu i rękodzieła w kulturze współczesnej, będące nawiązaniem do dawnych tradycji rękodzielniczych i rzemieślniczych, a obecnie przeżywające swój renesans i pełniące nowe, ważne funkcje społeczne, szczególnie w kulturze miasta.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wielu spośród filozofów greckich żyjących w czasach nazywanych przez nas Antykiem znajdowało szczególne upodobanie w formułowaniu twierdzeń brzmiących niejasno, zagadkowo czy paradoksalnie. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że formułowanie czy rozwiązywanie paradoksów stało się formą intelektualnej rywalizacji między pierwszymi filozofami, wpisując się tym samym w charakterystyczny dla kultury starożytnej Grecji, obecny już w mitologii, rys współzawodnictwa. Niewątpliwie ci, którzy „podejmowali rękawicę” przyczyniali się tym samym do rozwoju tej dziedziny ówczesnej i późniejszej kultury intelektualnej, często proponując nowe, interesujące koncepcje i rozwiązania. Podczas wykładu przedstawiam najważniejsze i najsłynniejsze paradoksy sformułowane przez filozofów starożytnych, m.in. Zenona z Elei czy Eubulidesa oraz kilka późniejszych: paradoks Wszechmogącego Boga, paradoks Russela, proponując publiczności podjęcie próby samodzielnego ich „rozwikłania”. Omawiam również pokrótce wpływ tych paradoksów na rozwój nauki europejskiej.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Słynne słowa greckiego myśliciela mogą wydawać się paradoksalne, ale streszczają postawę filozoficzną ich autora: odnoszą się do problemu zdobywania wiedzy pewnej i umiejętności krytycznej oceny tego, co się wie. Okazuje się też, że w przypadku Sokratesa sfera wiedzy i etyka są ze sobą ściśle powiązane.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Olbrzymia część zabudowy Łodzi w okresie najbardziej dynamicznego rozwoju miasta, do wybuchu pierwszej wojny światowej, wzniesiona została dzięki inwestorom reprezentującym stosunkowo wąską i zawodowo jednorodną grupę ludzi – łódzkich fabrykantów. Ich rezydencje, dzięki niezwykłemu bogactwu i różnorodności form architektonicznych oraz wartościowemu wystrojowi wnętrz, niezwykle cenny, unikatowy w skali europejskiej zespół zabytkowy.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć:
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład przybliża koncepcje pisarzy oraz malarzy-realistów, którzy w połowie XIX wieku postawili sobie za cel wolne od idealizacji przedstawienie współczesnej rzeczywistości, zrywając z dotychczasowym artystycznym decorum i nawykami publiczności. Przedmiotem analiz będzie m.in. malarska twórczość Courbeta, Gierymskiego, Maneta, widziana jako forma reakcji na realia współczesnej cywilizacji i próba ich sugestywnego zapisu. Zastanowimy się nad samym pojęciem realizmu i jego wyznacznikami („obiektywizm”, „typowość”, przewaga opisu nad narracją, metonimiczna przyległość i rola szczegółu), a także nad granicami realizmu i jego dalszymi wariantami, odbiegającymi od tradycyjnych znaczeń (realizm krytyczny, realizm magiczny, realizm traumatyczny) czy stającymi się de facto ich zaprzeczeniem (realizm socjalistyczny).

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład ma być wprowadzeniem do teorii sztuki XX wieku i zaproszeniem do namysłu nad wybranymi artystycznymi eksperymentami z obszaru klasycznej awangardy i neoawangardy lat 60. i 70. Omówione zostaną wybrane przykłady z zakresu sztuk wizualnych,a także ich powiązania z eksperymentami literackimi (collage, nowa typografia, instalacja, happening, manifest i manifestacja artystyczna). Prowokacyjne artystyczne działania – mające zmieniać naszą percepcję rzeczywistości i interweniować w codzienne otoczenie – ukazane zostaną w kontekście przemian cywilizacyjnych, odkryć technicznych i naukowych, które skłaniały artystów do sięganiapo nowe środki wyrazu i redefiniowania własnej społecznej roli.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Po drugiej wojnie światowej nastąpiło odrodzenie świadomości wśród narodów, które domagały się zrzucenia europejskiej zależności kolonialnej. Państwa alianckie, w tym mocarstwa kolonialne Wielka Brytania i Francja, kończyły wojnę znacznie osłabione i nie były w stanie utrzymać zwierzchności nad swoimi posiadłościami kolonialnymi w Azji i Afryce. Przyspieszyło to proces dekolonizacji, w wyniku którego geopolityka powojennego świata uległa znacznym zmianom. Na arenie międzynarodowej pojawił się nowy gracz polityczny - kraje Trzeciego Świata. Zarówno ze strony USA i ZSRR podjęły próbę umieszczenia tych państw na orbicie swoich wpływów. Rywalizacja o dominację nad państwami Trzeciego Świata, przyczyniła się do szeregu konfliktów. Południowa część globu ziemskiego okazała się najbardziej niestabilnym obszarem w powojennej rzeczywistości.

Lekcja składa się z dwóch części. W pierwszej, prowadzący w formie wykładu przedstawia uczniom najważniejsze etapy przebiegu dekolonizacji. W drugiej części lekcja ma formę warsztatów, podczas których uczniowie analizują teksty źródłowe i pracują z mapą.

 


Forma zajęć: Wykład/Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Murale okazały się tym przejawem sztuki, który najsilniej identyfikowany jest z obecnym wizerunkiem Łodzi. Przedmiotem wykładu będzie krótka charakterystyka gatunku zewnętrznego malarstwa wielkoformatowego oraz omówienie jego znaczenia z dwóch perspektyw: estetyki miasta oraz etycznej odpowiedzialności zarówno artystów, jak i mieszkańców za przestrzeń publiczną. W ramach spotkania przewidziany jest czas na dyskusję.

 


Forma zajęć: Wykład/Dyskusja
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Celem spotkania jest wyjaśnienie pojęć „kamp”, „glamour”, „vintage” oraz umiejscowienie ich w szerszej panoramie kategorii estetycznych (jak piękno, wzniosłość czy brzydota). Zajęcia rozpoczną się od części warsztatowej. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie ze sobą niewielkiego przedmiotu, który uważają za piękny.

 


Forma zajęć: Wykład/Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład porusza problem pamięci jako fundamentu tożsamości i koncentruje się na kwestii ważności międzypokoleniowego przekazu doświadczenia; znaczeniu postpamięci w kształtowaniu się pamięci zbiorowej i indywidualnej oraz zależności pomiędzy obiema tymi obszarami pamięci a tożsamością zbiorową i indywidualną.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Celem wykładu jest prezentacja specyfiki badań etnograficznych i ukazanie ich użyteczności na gruncie biznesowym, w oparciu o przykłady z zakresu antropologii projektowania (Design Anthropology), której zadaniem jest rozpoznanie szczegółowych potrzeb i oczekiwań społecznych w celu tworzenia nowych przedmiotów codziennego użytku (między innymi mebli, samochodów, telefonów, stron internetowych).

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład poświęcony jest zwykłym rzeczom, które znalazły się w centrum ważnych wydarzeń historycznych. To z kolei sprawiło, że obiekty te otoczono wyjątkową opieką, zostały umuzealnione, były lub są prezentowane publicznie. Zajmują one ważne miejsce w procesie kształtowaniu zbiorowych tożsamości, posiadają moc wywoływania licznych skojarzeń natury kulturowo-historycznej. Obiekty te stały się symbolami wydarzeń, epok, procesów, posiadają także związek z konkretnymi postaciami historycznymi. Innymi słowy są to rzeczy, które nie są nam obojętne. W ramach wykładu prześledzone zostaną "dzieje" kilku z nich w duchu antropologii rzeczy.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład poświęcony jest historii i współczesności muzealnictwa na wolnym powietrzu. Rozwinięta zostanie kwestia pochodzenia i zasadności użycia terminu “skansen" w odniesieniu do tego rodzaju placówek. Wykład zawierać będzie refleksje na temat konserwatorskich i pozakonserwatorskich aspektów muzeów na wolnym powietrzu, prześledzona zostanie droga rozwoju teoretycznego idei skansenowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem typologii tego rodzaju muzeów, ich znaczenia i funkcji na tle innych placówek muzealnych oraz problemu "ożywiania" przestrzeni skansenowskiej. Wykład urozmaicony jest prezentacją multimedialną.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład poświęcony jest aktywności społeczno-kulturalnej środowisk wiejskich. Szczególną rolę odgrywają w nich Koła Gospodyń Wiejskich prowadzące działalność w wielu obszarach. Ambitnym kierunkiem aktywności KGW jest działalność artystyczna. Koła inicjują i prowadzą zespoły śpiewacze, taneczne i obrzędowe, zajmują się rękodziełem. Doskonalone umiejętności są wykorzystywane w działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz regionów i lokalnych społeczności, wpisane zostają w nurt współczesnych przemian. Przede wszystkim jednak aktywność ta daje możliwość ekspresji twórczej, staje się także manifestacją indywidualnej i zbiorowej tożsamości.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład poświęcony jest praktykom kulinarnym, których kulturowa analiza i interpretacja wskazują na to, iż pożywienie zdradza systemy wartości, akcentuje społeczne stratyfikacje, ma symboliczny, religijny i rytualny charakter oraz ujawnia obszary tabu.

W trakcie zajęć, na przykładach potraw wywodzących się z różnych kultur, ukazywane są znaczenia oraz symbolika posiłków: jedzenie codzienne i świąteczne, smaki tradycyjne i zapożyczone, mody i filozofie żywieniowe.

Uczestnicy dowiadują się o zwyczajach, zakazach i nakazach związanych z przyrządzaniem oraz spożywaniem posiłków, które określają daną tradycję kulinarną. Przekonują się, że w tym, jak, co, z kim i kiedy jemy, znajdują swój wyraz nasze przekonania i wartości; że jedzenie jest swoistym systemem komunikacyjnym, dzięki któremu manifestujemy swoją kulturową odrębność.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Możliwość wyobrażenia sobie czy przedstawienia życia za pomocą dźwięków dowodzi, że dźwięk jest „opisowy”, że w dźwięku zawiera się świat. A dźwięki sączą się przecież zewsząd. Panoszą się w przestrzeni publicznej i prywatnej. Czasami próbujemy od nich uciec, z czasem się do nich przyzwyczajamy. W ten sposób zgadzamy się niepostrzeżenie na stępienie naszego ucha. Tymczasem warto się skoncentrować i otwierać na percepcję dźwięków codziennych, których obecności i sensu ucho niekiedy nie odbiera. Słuchanie jest bowiem postawą, którą należy świadomie kształtować – nie tyle słyszenie, ile słuchanie, otwieranie się na bogactwo i różnorodność pejzażu dźwiękowego, wędrowanie po nim, błądzenie, tak jak oko błądzi po krajobrazie.

Warsztaty poświęcone są percepcji miejskich pejzaży dźwiękowych (citysoundscape). Uczestnicy tworzą miejskie narracje na podstawie wysłuchanych zapisów dźwiękowych, będących rejestracją miejskiej fonosfery, ale także na podstawie utworów i eksperymentów muzycznych zainspirowanych miastem. Warsztaty nawiązują do założeń i metod antropologii zmysłów oraz antropologii audialnej, która bada znaczenia, jakie miały i mają dla nas dźwięki.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 - 30 osób

Bohaterem warsztatów jest Łódź, tematem zaś tożsamość miasta. Uczestnicy dekonstruują tożsamość Łodzi sięgając do jej przeszłości, przywołując opinie, stereotypy, miejskie mity oraz odnosząc się do oficjalnych strategii wizerunkowych. Celem warsztatów jest uwrażliwienie na „kwestię miejską” oraz zaproszenie do odpowiedzialnej i krytycznej dyskusji na temat Łodzi. Zajęcia wpisują się w perspektywę antropologii miasta, która bada miasto jako przestrzeń zdarzeń, egzystencji i kulturowych znaczeń.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 - 30 osób

Dom w kulturze: od przedmiotu do sytuacji egzystencjalnej bycia u siebie, poczucia swojskości a wyrzucenia na margines, oraz szukanie dla siebie miejsca w strukturach społecznych.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Tożsamość płciowo-rodzajowa jako rezultat przenikania się kultury i natury oraz konstrukt społeczny, dzięki któremu zyskujemy identyfikację.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Na ogół CIESZYMY SIĘ zdrowiem, a CIERPIMY na chorobę. Jednak kultura przewiduje, że może być odwrotnie. Warsztaty mają na celu uzmysłowić, jak złożonymi oraz kulturowo i historycznie zmiennymi są pojęcia zdrowia i choroby; pokazać, jak różnie definiują je lekarze i pacjenci; przybliżyć, jak kultura, w której żyją ludzie, kształtuje normy wyznaczające granicę między zdrowiem i chorobą. Warsztaty stanowią wstęp do antropologii medycznej – subdyscypliny antropologii kulturowej. Hołdując aktywnym metodom, wymagają od osób biorących w nich udział, współpracy, pracy w grupie i chęci dzielenia się własnymi doświadczeniami i refleksjami związanymi z byciem zdrowym i chorym.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 - 30 osób

Wykład przedstawia różne sposoby funkcjonowania współczesnego folkloru w kontekście kultury popularnej. Zjawisko to ma niewiele wspólnego ze stereotypowo kojarzoną barwną tradycyjną kulturą chłopską, a dotyczy przede wszystkim twórczości różnych środowisk w kulturze miasta oraz przekazów o charakterze interspołecznym, funkcjonujących zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i za pośrednictwem mediów i Internetu.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Figuracje i konteksty ciała są zawsze determinowane wewnętrzną dynamiką kultury oraz założeniami społeczno-kulturowymi. Gęsta sieć powiązań, wzajemnych wpływów ciała, społeczeństwa, kultury, historii oraz filozofii pokazuje, że cielesność różnicuje się oraz kreuje w poszczególnych etapach istnienia ludzkiego świata.

W trakcie wykładu zostaną omówione wątki dotyczące antropologii ciała, wzorców i kanonów piękna- od kreowania kształtów materialnych po modę i ubiór, po historię cielesności w kontekście sztuki, religii i nauki.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład dotyczy wizualizacji Afryki i jej mieszkańców w sztuce dawnej i współczesnej, wpływu afrykańskich artefaktów na kubizm i futuryzm, przedstawia przykłady dzieł tradycyjnej i nowoczesnej sztuki z kontynentu afrykańskiego.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć:
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład omawia problemy oceny walorów artystycznychwspółczesnej sztuki, prezentuje szokujące eksperymenty twórców, dostarcza krótkiej prezentacji kierunków i ruchów artystycznych na przestrzeni ostatniego stulecia.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć:
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Założeniem wykładu jest próba uchwycenia poprzez dzieła malarskie pewnego fenomenu kultury XVII-wiecznej Holandii, który miał wiele cech wspólnych ze współczesnymi założeniami slow life. Na wybranych przykładach zostanie zaprezentowane w jaki sposób barokowi artyści w kompozycjach z gatunku martwych natur zawierali krytykę materializmu, pochwałę umiarkowania i harmonii, idee doceniania uroków prostego życia oraz zachętę do rozwijania duchowości.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć:
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

W latach 1918-1939 Łódź ustępowała tylko Warszawie w ilości zorganizowanych konkursów architektonicznych. Ich liczba wzrosła po 1945 r. Jak doszło do tego, że zdecydowana większość efektownych i śmiałych koncepcji nie została zrealizowana? Jak wyglądałaby dzisiaj Łódź, gdyby architektom dane było wcielić w życie nierzadko nietuzinkowe wizje?

 


Forma zajęć:
Czas trwania zajęć:
Dopuszczalna liczba uczestników:

Krzesło stanowi pozornie banalny element naszej codzienności. Tymczasem jego historia na przestrzeni ostatnich 200 lat odzwierciedla przemiany jakim podlegało spojrzenie na estetykę, ergonomię, wykorzystanie konkretnych materiałów, a nawet – ochronę środowiska.

 


Forma zajęć:
Czas trwania zajęć:
Dopuszczalna liczba uczestników:

Pierwsze lata niepodległości to okres, kiedy Łódź zmienia swój dotychczasowy status miasta robotniczego, a władze i mieszkańcy dokładają starań by „Ziemia Obiecana” stała się metropolią. W 1919 roku utworzono województwo łódzkie, a rok później w Łodzi została erygowana diecezja kościoła rzymskokatolickiego. Kolejnym ważnym wydarzeniem była utworzenie garnizonu wojska polskiego w 1921 roku. Nowe funkcje miały charakter miastotwórczy i nie tylko wpływały znacząco na rosnący prestiż Łodzi, ale także determinowały rozwój oraz kolejne inwestycje. Znaczna ilość podjętych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ukończonych realizacji unaocznia ambicje międzywojennej Łodzi, która aspirowała aby w niepodległej Polsce dołączyć do najważniejszych ośrodków miejskich.

 


Forma zajęć:
Czas trwania zajęć:
Dopuszczalna liczba uczestników:

Dziedzictwo architektury XX wieku w Polsce to nie tylko osiedla bloków z wielkiej płyty. Rodzime budownictwo, zarówno przed, jak i po II wojnie światowej, nawiązywało do najlepszych wzorów światowej architektury. Polscy projektanci osiągali sukcesy na arenie międzynarodowej, a ich dzieła zyskiwały powszechne uznanie. Historia architektury w II RP oraz PRL-u stanowi obraz poszukiwań tożsamości kształtowanej przez lokalną tradycję oraz wpływy nurtów obowiązujących na świecie (klasycyzm, modernizm, postmodernizm).

 


Forma zajęć:
Czas trwania zajęć:
Dopuszczalna liczba uczestników:

Wykład przedstawia historię budowy rzymskiej bazyliki Św. Piotra na Watykanie oraz przekształceń, jakim podlegała jej koncepcja w dobie renesansu i baroku.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć:
Dopuszczalna liczba uczestników:

Wykład przedstawia główne nurty i przykłady renesansowej sztuki polskiej. Najważniejsze cechy renesansowego przełomu w sztuce polskiej I poł. XVI w. Prezentacja przemian w architekturze sakralnej i rezydencjonalnej XVI w.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć:
Dopuszczalna liczba uczestników:

Wykład przedstawia główne zjawiska i przykłady architektury pałaców Europy epoki nowożytnej od XV do połowy XVIII w. Zebrani zapoznają się ze specyfiką rezydencji w różnych kręgach kulturowych.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć:
Dopuszczalna liczba uczestników:

Wykład przedstawia arcydzieła rzeźby europejskiej doby renesansu i baroku od XV do poł. XVIII w. Prowadzący prezentuje zróżnicowanie form i treści.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć:
Dopuszczalna liczba uczestników:

Portret staropolski jako dzieło kultury Rzeczypospolitej w okresie nowożytności.

 


Forma zajęć:
Czas trwania zajęć:
Dopuszczalna liczba uczestników:

Wykład porusza kwestie zmieniającej się mody kobiecej, która w okresie międzywojennym odgrywała ważną rolę w procesie emancypacji. Zjawisko zostanie omówione w kontekście historii Łodzi. Oprócz kolejnych przemian ubioru, słuchacze będą mieli szansę poznać łódzkie środowisko modowe (pokazy, rewie, artykuły o modzie, itp.), historię lokalnych domów mody, pojawiających się w mieście trendów i nowinek z zakresu dbania o urodę, a także sposobów w jaki powyższe kwestie pomagały kształtować wizerunek nowoczesnej Łodzianki.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć:
Dopuszczalna liczba uczestników:

Badania archeologiczne krypt wymagają od badaczy szczególnego przygotowania i interdyscyplinarności. Z jakimi wyzwaniami zmagają się archeolodzy podczas takich prac? Jakich używają metod? W jaki sposób dokumentuje się krypty? Jak dokonuje się identyfikacji pochówków? Prowadząca wyjaśni specyfikę prac „pod ziemią”.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład skoncentrowany będzie na nieinwazyjnych badaniach archeologicznych, t.j. takich które w przeciwieństwie do tradycyjnych wykopalisk, nie powodują zniszczenia historycznych nawarstwień zalegających pod ziemią. Przedstawione zostaną techniki prospekcji nieinwazyjnej, przykłady zastosowań oraz powody, dla których stają się coraz ważniejszym nurtem we współczesnej archeologii.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Na wykładzie omówione zostaną badania realizowane w latach 2014-2019 w projekcie naukowym „Miejsca pamięci i zapomnienia Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaprezentowane zostaną przykłady zagadek z niedawnej przeszłości, które dzięki uzupełnieniu metod archeologicznych o wywiady etnograficzne i ich analizy, zostały wyjaśnione lub wzbogacone o nowe, często zaskakujące, możliwości rozwiązań.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Wykład ma na celu przybliżenie archeologii jako dyscypliny naukowej, badającej przeszłość człowieka przy pomocy charakterystycznych dla siebie metod. Podczas wykładu prezentowane są różne aspekty archeologii, możliwości jej wykorzystania, a także współpraca z innymi obszarami nauk, zarówno humanistycznych, jak i ścisłych. Dla uczniów u progu wyboru dalszego kierunku kształcenia, wykład może być wskazówką, czego można się spodziewać na tym kierunku studiów.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Ludy i kultury środkowej i północnej Europy w czasach dominacji cesarstwa rzymskiego. Wielkie odkrycia archeologiczne świadczące o tym, że świat owych „barbari” nie był ani prostacki ani prymitywny. Na dowód odkrycia wspaniale wyposażonych grobowców, np. gockich lub markomańskich oraz materiały archeologiczne pochodzące z osiedli, które wskazują na ich wszechstronny i efektywny rozwój.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Celem wykładu jest opowiedzenie historii łódzkiego getta poprzez pryzmat codziennego życia jego mieszkańców. Wykład przygotowany zostanie w oparciu o pamiętniki, dzienniki i relacje, które uzupełnią fotografie z epoki. Słuchacze uzyskają dzięki temu opis kilkuletnich zmagań zamkniętych w getcie Żydów z niepewną i ciągle zmieniającą się rzeczywistością. Dowiedzą się, jak diametralnie zmieniło się codzienne życie dziesiątek tysięcy Żydów i jak starali się oni do tych warunków dostosować.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Wykład opowiada o sportowcach i kibicach w starożytnym Rzymie. Bardzo popularną formą masowej rozrywki były wówczas wyścigi rydwanów, organizowane w ogromnych, mieszczących kilkudziesięciotysięczną widownię, hipodromach. Organizację występów zajmowały się profesjonalne kluby sportowe, które współpracowały z fanklubami zrzeszającymi kibiców. Bywało, że dochodziło do walk między kibicami na trybunach, ale także na ulicach i placach miast. Szczególnie groźne były bunty kibiców z różnych klubów, ale walczących ramię w ramię z władzami.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Trwająca w Syrii wojna domowa doprowadziła do zniszczeń wielu cennych zabytków. Media chyba najczęściej informowały o zniszczeniach dokonywanych przez terrorystów tzw. państwa islamskiego w Palmyrze. Wykład przedstawia dzieje Palmyry, która w III wieku n.e. była potężnym i bogatym państwem, rywalizującym o wpływy na Bliskim Wschodzie z cesarzami rzymskimi. Szczególną uwagę przyciąga postać ambitnej królowej Palmyry, Zenobii, śmiało walczącej z rzymskim imperatorem Aurelianem. Wykład skoncentrowany jest przede wszystkim na zabytkach palmyreńskich z okresu największej świetności tego miasta. Prowadzący omawia stan zachowania zabytków – głównych ulic, placów, kolumnad, pomników, świątyń, grobowców – przed wybuchem wojny w roku 2011 oraz zniszczenia do których doszło później.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Warsztat ma na celu przybliżenie problemu zagrożenia atakami terrorystycznymi, m.in. sytuacji tzw. aktywnego strzelca występującymi ostatnio znacznie częściej przy udziale młodych ludzi. Temat ten zostanie uzupełniony o omówienie przykładów ataków z użyciem broni w szkołach, gdzie sprawcami byli uczniowie W trakcie warsztatu uczniowie dowiedzą się, jak zachowywać się w sytuacji zakładniczej, jak rozpoznać potencjalnego terrorystę po wyglądzie i sposobie zachowania oraz na jakie nietypowe rzeczy w naszym otoczeniu należy zwracać szczególną uwagę (pozostawione przedmioty w miejscach publicznych). Uczestnicy dowiedzą się także, jak zachować się w sytuacji skażenia chemicznego lub biologicznego. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną metody zachowania w sytuacji, gdy stajemy się świadkami podłożenia bomby, ataku terrorystycznego, ataku tzw. aktywnego strzelca, oraz rozpoznania nietypowego zachowania osób trzecich.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Awangarda i inni. Łódzcy artyści w dwudziestoleciu międzywojennym

Wykład ma przedstawić różnorodność łódzkiego środowiska artystycznego, w którym aktywny udział brali przedstawiciele skrajnie odmiennych opcji stylistycznych: od twórców awangardowych zrzeszonych wokół Władysława Strzemińskiego oraz związanych z nurtem ekspresjonizmu malarzy i grafików z grupy „Jung Jidysz” po reprezentujących tendencje bardzo konserwatywne członków stowarzyszenia „Ryngraf”.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń