ul. Pomorska 149/153,
90-236 Łódź

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW – LISTA TEMATÓW

Wokół nas zachodzi wiele zjawisk, które nie są postrzegane bezpośrednio przy pomocy wzroku. Za pomocą technik pośrednich można jednak zobrazować je i zwyczajnie zobaczyć. Przy zastosowaniu technik termowizyjnych będzie można się dokładniej przyjrzeć procesom cieplnym i wytłumaczyć zjawiska z tym związane. Stosując proste sposoby da się ujawnić między innymi obecność i wygląd pola magnetycznego czy elektrycznego. Efekt stroboskopowy pozwoli nam zobaczyć niektóre procesy zbyt szybkie dla naszego wzroku.

 


Forma zajęć: Pokaz
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 200 osób

Pod tym tytułem kryje się seria doświadczeń fizycznych, które są wykonywane przy użyciu tego co możemy znaleźć w naszej kuchni. Okazuje się, że przy użyciu kuchennych przedmiotów i niektórych środków spożywczych da się wykonywać ciekawe doświadczenia ilustrujące i wyjaśniające zjawiska fizyczne. Doświadczenia dotyczą między innymi optyki, mechaniki, elektrostatyki, hydrostatyki. Zajęcia są skierowane głównie dla najmłodszych widzów, którzy nie mieli jeszcze kontaktu z przedmiotem FIZYKA. Jednak i ci, którzy otarli się już o ten przedmiot znajdą tu coś ciekawego.

 


Forma zajęć: Doświadczenia
Czas trwania zajęć: 45 - 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 200 osób

Wykład ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z własnościami światła, prawami dotyczącymi jego zachowania i odpowiedź na pytanie czym ono jest? Wykład będzie stanowił odpowiedź na szereg pytań dotyczących natury światła m.in. skąd wśród jaskrawych kolorów biorą się cienie, czym jest odbicie, na czym polega mieszanie barw, dlaczego zachodzące słońce jest czerwone, chmury są białe a niebo niebieskie, na czym polega załamanie światła, na jakiej zasadzie działają okulary przeciwsłoneczne, na czym polega termowizja i wiele innych.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 200 osób

Na wykładzie zostaną szeroko omówione i poparte licznymi pokazami zagadnienia dotyczące ruchu drgającego i falowego. Wykonane będą doświadczenia obrazujące m.in.: ruch harmoniczny prosty, zjawiska charakterystyczne dla fal tj. dyfrakcję i interferencję oraz zjawisko Dopplera, a także przyjrzymy się falowej naturze światła.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 200 osób

Podczas wykładu zostaną omówione i poparte pokazami zagadnienia związane z zasadami dynamiki Newtona oraz historia ich odkrycia. Wykonane będą doświadczenia obrazujące pojęcia związane z opisem ruchu m.in.: prędkość poruszających się ciał i niezależność ich ruchu, przyspieszenie i warunki od jakich zależy, bezwładność oraz spadek swobodny.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 200 osób

Z elektrycznością mamy do czynienia w różnych przyrządach i urządzeniach. W obecnym wieku techniki znajomość podstaw elektryczności jest niezbędna. Prosty obwód elektryczny kryje w sobie wiele ciekawej fizyki. Wykład będzie stanowił odpowiedź na wiele pytań dotyczących elektryczności i magnetyzmu. Wykonane będą doświadczenia obrazujące m.in.: sposoby elektryzowania ciał, powierzchniowy rozkład ładunku, model linii pola elektrycznego, indukcji elektromagnetycznej. Wyjaśnione zostanie dlaczego żarówka świeci a przewody nie, czemu łatwiej wytworzyć prąd elektryczny w drucie długości setek kilometrów niż w kilkucentymetrowym izolatorze, skąd się biorą błyskawice i czemu służą odgromniki na dachach, jak odchylić strumień wody z kranu przy użyciu grzebienia czyli o jej polaryzacji. Pokazane zostanie jak wytworzyć prądu przy użyciu magnesów, jak dielektryk wpływa na długość fali elektromagnetycznej i inne.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 200 osób

Celem wykładu jest elementarne wprowadzenie do sztucznej inteligencji. Omówiony będzie stan obecny, perspektywy rozwoju, a także potencjalne zagrożenia związane z coraz powszechniejszym wykorzystaniem AI.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń