ul. Stefana Banacha 22,
90-237 Łódź

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW – LISTA TEMATÓW

Trudno o bardziej precyzyjny język, niż język matematyki, gdzie proste fakty czy też skomplikowane twierdzenia dowodzone są z "chirurgiczną" dokładnością i starannością. Nieumiejętne obchodzenie się z matematyczną aparaturą może doprowadzić do dość zaskakujących, ale jednak fałszywych wniosków - tzw. sofizmatów matematycznych. W ramach wykładu, wykorzystując chwilę nieuwagi, spróbujemy przekonać słuchaczy między innymi do tego, że każdy okrąg ma dwa środki, dwa dowolne koła mają takie same obwody, a każda liczba naturalna jest zerem!

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

Na przykładzie wybranych kilku nietrudnych zadań, które można rozwiązać według procedur standardowych, prezentujemy rozwiązania niestandardowe. Tymi przykładami pragniemy zwrócić uwagę, że przed wyborem niewątpliwie dobrze opanowanej rutynowej metody rozwiązania warto niekiedy wnikliwie dokonać analizy treści zadania, by zindywidualizować jego rozwiązanie. Takie niestandardowe rozwiązanie posiada szereg zalet, o czym szerzej na prezentacji.

 


Forma zajęć: Prezentacja
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

Jakże by inaczej?! - ciśnie się na usta. W czasie wykładu będzie można obserwować, jak zmierzą się intuicja z matematycznym porządkiem i rozwieją tytułowe wątpliwości na temat kształtu koła. Uczniowie poznają różne sposoby mierzenia odległości.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

W szkole poznajemy wzory na pole kwadratu, prostokąta, trapezu itd. Co jednak w przypadku, gdy rozważany wielokąt ma nieregularny kształt i nie należy do żadnego zbioru znanych nam figur geometrycznych. Okazuje się, że istnieje bardzo wygodna metoda mierzenia pól takich wielokątów. Metoda ta to tzw. wzór sznurowadłowy Gaussa. Celem zajęć będzie przybliżenie tej w gruncie rzeczy prostej i pomysłowej metody, uzasadnienie jej poprawności i zobrazowanie jej na przykładach.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: brak danych

Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z wybranymi zagadnieniami sztucznej inteligencji oraz możliwościami zastosowania ich w projektowaniu gier komputerowych. Na przykładzie konkretnych gier zostaną przedstawione mechanizmy sztucznej inteligencji, które można wykorzystać do ich implementacji.


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: brak danych