ul. Jana Matejki 22/26,
90-237 Łódź

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW – LISTA TEMATÓW

Dobry zespół stworzyć – sztuka,

jednak przyda się nauka,
Jak budować, integrować
i jak się komunikować?
Jak problemy rozwiązywać,
by z zespołem móc wygrywać.

Celem zajęć jest przedstawienie sposobów ułatwiających współpracę w zespole. Uczestnicy warsztatu poznają techniki integracji zespołu i sposoby usprawniania komunikacji między członkami zespołu. Dowiedzą, się także, jakie role w zespole mogą pełnić poszczególne osoby i jakie znaczenie przypisuje się poszczególnym rolom.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 - 30 osób

Chociaż czasem bywa zły i ma bardzo ostre kły,
My się stresu nie boimy, nieźle sobie z nim radzimy!

Spotkanie podzielone będzie na dwie części. W pierwszej z nich uczestnicy dowiedzą się, czym jest stres i dlaczego go doświadczamy. Uczniowie poznają również motywacyjne aspekty stresu. Druga część spotkania zrealizowana zostanie w formie warsztatowej. Uczestnicy poznają różne techniki radzenia sobie ze stresem: elementy jogi, ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia pozwalające na natychmiastowe uwolnienie napięcia. Ponadto uczniowie dowiedzą się, jakie działania mogą podejmować w zakresie profilaktyki stresu.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 - 30 osób

Celem zajęć będzie kształtowanie u młodzieży postawy przedsiębiorczości, zwrócenie uwagi na jej w wagę w kontekście zmieniającego się rynku pracy, ponadto rozwinięcie umiejętności kreatywnego myślenia oraz umiejętności prezentacji. Cel zostanie zrealizowany poprzez warsztaty mające na celu wymyślenie innowacyjnego pomysłu (z wylosowanej kategorii: do kuchni, do łazienki, dla psa, dla sportowców, do ogrodu) i przekonywującego co, do jego użyteczności zaprezentowania go przez oceniającym jury.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 135 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 - 30 osób

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe a zarazem najistotniejsze procesy występujące w produkcji. Uczniowie będą mieli okazję zobrazować sobie jak proces produkcji wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Celem spotkania jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi wyzwaniami związanymi z prowadzeniem biznesu przy jednoczesnym uwzględnianiu praw człowieka. Uczniowie poznają podstawowe prawa człowieka oraz sposoby ich przestrzegania w przedsiębiorstwach w tym takich, które funkcjonują w krajach rozwijających się.

 


Forma zajęć: Warsztat lub wykład (w zależności od preferencji grupy)
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Wykład do 30 osób/warsztat do 20 osób

Czy nasze cechy biometryczne mogą służyć do naszej identyfikacji w systemach informatycznych? Słuchaczom wykładu zaprezentowane zostaną metody biometryczne, które są wykorzystywane w systemach informatycznych do uwierzytelniania użytkowników. Przedstawione zostaną ich główne charakterystyki, wady i zalety oraz zniesione zostaną mity z nimi związane.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 100 osób

W ramach spotkania opowiemy o kompetencjach i pracy w Łodzi, o tym co było, co jest i o tym, co nadchodzi. Zaprosimy na wędrówkę po dawnym mieście przemysłowym, współczesnym i „przyszłościowym”. Przedstawimy jak zmieniały się wymagania rynku pracy, co umieli, co potrafią i co powinni za chwilę umieć łodziacy. Opowiastki ćwiczeniami wzbogacimy i na pewno razem się nie znudzimy.


W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, co będzie miało największy wpływ na kształtowanie się rynku pracy w przyszłości i jakie kompetencje będą potrzebne pracownikom. Prowadzący zajęcia opowiedzą uczniom o specyfice i roli umiejętności społecznych oraz inteligencji interpersonalnej. Zachęcą do tego, by stawać się nieprzeciętnym, bowiem jak napisał Thomas L. Friedman: “Average is over”. (The New York Times, April 2012).

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 - 30 osób

Korzystając z Internetu zostawiamy w nim wiele informacji związanych ze swoją osobą. Czasem robimy to świadomie. Częściej nie mamy pojęcia o tym, jakie informacji są o nas gromadzone i kto oraz w jakim celu je wykorzystuje. Wykład przedstawia główne metody gromadzenie informacji o użytkownikach w sieci. Słuchacze poznają przykładowe rodzaje gromadzonych informacji. Przedstawione zostaną negatywne oraz pozytywne aspekty procederu gromadzenia informacji.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 100 osób

Gra biznesowa dla uczniów starszych klas szkół zawodowych i liceum. Powstała w ramach projektu Leonardo da Vinci „Homoresponsabilis in the Globalized World” wyróżnionego nagrodą Eduinspiracje 2016 w kategorii „Edukacja zawodowa”. Gra pozwala wcielić się w rolę przedsiębiorców. Podczas gry zespoły uczniów działające jako przedsiębiorstwa są wystawione na działanie różnych sytuacji rynkowych wymagających podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Gra pozwala lepiej zrozumieć realia rynkowe, daje materiał do dyskusji na różne tematy przewidziane w programie przedmiotu Przedsiębiorczość oraz innych przedmiotów w tym także zawodowych.

Prowadzenie: wykładowcy Wydziału Zarządzania UŁ przeszkoleni w ramach projektu Leonardo da Vinci „Homoresponsabilis in the globalized world”.

 


Forma zajęć: Gra biznesowa
Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się w pierwszej części jak współcześnie można tworzyć, planować i zarządzać atrakcjami turystycznymi opartymi na posiadanym dziedzictwie, w tym dziedzictwie poprzemysłowym. Druga część będzie miała charakter warsztatowy, której celem jest podkreślenie umiejętności kształtowania produktów w mieście skierowanych do różnych jego użytkowników.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Warsztaty mają na celu zainteresowanie uczniów tematyką marketingu miejsc, a więc takim kształtowaniem oferty miast czy regionów, by te przestrzenie w jak największym stopniu zaspokajały potrzeby użytkowników.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję nie tylko interaktywnie poznać najważniejsze obiekty dziedzictwa poprzemysłowego regionu, ale także podjąć próbę zarządzania nimi poprzez udział w grze zespołowej, która wyłoni zwycięzcę – zespół, który najlepiej umiał zaadaptować zabytki do potrzeb użytkowników miasta. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się, że są różni użytkownicy pomimo, że z pozoru wszyscy wydają się do siebie bardzo podobni.

 


Forma zajęć: Warsztat / gra
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne
Dopuszczalna liczba uczestników: Brak danych

Celem warsztatów jest rozwój umiejętności interpersonalnych wśród uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania kompetencji negocjacyjnych. Uczniowie poznają podstawowe zasady oraz etapy negocjacji. Tematem przewodnim warsztatów będą techniki negocjacyjne, pomagające formułować przekonujące argumenty. Uczniowie będą mieli szansę w praktyce przetestować zdobyte umiejętności biorąc udział w scenkach sytuacyjnych, doskonalących umiejętności szybkiego analizowania i reagowania na sytuację, asertywności, ale również sztuki ustępowania, formułowania kontrargumentów oraz dochodzenia do porozumienia ze stroną przeciwną. 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów ze specyfiką funkcjonowania współczesnych firm. Podczas warsztatów uzyskują wiedzę o tym, jak buduje się modele biznesowe, jak uzyskać przewagę konkurencyjną czy jak zapewnić sobie popyt i podaż na usługę lub produkt. W części praktycznej warsztatów uczniowie w grupach poddają analizie wybrane firmy w oparciu o wcześniej przekazaną wiedzę.


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób

Influencer marketing jest tematem niezwykle popularnym od kilku lat. Influencerzy stali się nieodłączną częścią mediów społecznościowych, a co za tym idzie są obecni w naszym życiu każdego dnia, wywierając na nas duży wpływ w wielu dziedzinach. Warsztaty są dobrą okazją do zwrócenia uwagi uczniów na fakt wykorzystywania wielu technik perswazji w przekazach reklamowych, prezentowanych przez twórców internetowych. Podczas warsztatów licealiści dostaną brief, czyli „zlecenie” na zrealizowanie kampanii w mediach społecznościowych dla wybranej marki. Uczniowie poznają dobre praktyki tworzenia treści reklamowych, z wykorzystaniem m.in. copywritingu oraz planowania i realizowania działań nastawionych na konkretne rezultaty. 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Uczestnicy zajęć poznają specyfikę budowania relacji między dostawcami a odbiorcami w łańcuchu dostaw, ustalania warunków handlowych (w tym rabatowych i premiowych) oraz międzynarodowych warunków handlowych (tzw. INCOTERMS).


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Uczestnicy zajęć poznają specyfikę pomiaru, zarządzania i doskonalenia procesów logistycznych w łańcuchach dostaw, w tym znaczenie mapowania procesów dla zarządzania przepływami dóbr materialnych i informacji w przedsiębiorstwie.


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Uczestnicy zajęć będą mieli okazję poznać różne aspekty odpowiedzialnej i zrównoważonej produkcji. Zrozumieją globalne zależności między wyborami konsumenckimi oraz ich wpływem na środowisko i społeczeństwo. Zdefiniują, czym są globalne łańcuchy dostaw oraz na co warto zwracać uwagę w czasie procesu zakupowego. 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Uczestnicy zajęć poznają założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Zrozumieją wyzwania społeczne i środowiskowe, jakie związane są z prowadzeniem biznesu, a także poszukają rozwiązań dla przedsiębiorstw wspierających ich w bardziej odpowiedzialnym funkcjonowaniu. 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, czym jest system GS1, w szczególności w jaki sposób wykorzystywane są standardy GS1 w ramach systemów automatycznej identyfikacji i komunikacji w łańcuchach dostaw w relacjach dostawcy - odbiorcy. Kody kreskowe, RFID, RTLS.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 90 osób
 

Uczestnicy poznają taktyki negocjacyjne stosowane w procesie zakupowym. Zrozumieją istotę poszczególnych taktyk oraz sposoby obrony przed nimi, zapoznają się z przykładami z życia codziennego. Wejdą w rolę negocjatorów zasiadając po obu stronach stołu negocjacyjnego i dokonując symulacji rozmów. 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Uczestnicy dowiedzą się, jak burzliwe otoczenie XXI w., w szczególności pandemia oraz wojna, wpłynęły na globalne łańcuchy logistyczne. Poznają praktyki zapobiegawcze i reakcyjne w odniesieniu do zakłóceń pojawiających się w poszczególnych procesach logistycznych. Będą mieli okazje podzielić się w dyskusji swoimi przykładami oraz ocenić trwałość rozwiązań. 


Forma zajęć: Konwersatorium
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Uczestnicy poznają podstawy zarządzania kontraktami i zawierania umów handlowych. Przyswoją kodeksowe regulacje dotyczące umowy sprzedaży oraz pogłębią swoją wiedzę w oparciu o kazusy prawnicze. Zrozumieją mechanizmy handlowe i działanie poszczególnych klauzul i zabezpieczeń umownych. 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 90 osób
 

Co łączy krakowski Kazimierz, warszawską Pragę, nowojorski Brooklyn oraz Księży Młyn w Łodzi? Wydaje się, że niewiele, jednak istnieje wyraźny, wspólny dla nich wszystkich mianownik, którym jest zjawisko gentryfikacji. Podczas zajęć poznamy istotę tego zjawiska i jego przejawy. Wspólnie zastanowimy się, czy jest to proces pozytywny czy też może negatywny. Podczas zajęć zostaną wykorzystane narzędzia do interaktywnej komunikacji, które pozwolą w przyjemny sposób przyswajać nową wiedzę i aktywnie uczestniczyć w spotkaniu.


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 135 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Socjotechnika to pojęcie, którym określa się techniki manipulacji człowiekiem. Phishing natomiast to metody oszustwa, w której przestępcy podszywają się pod inne osoby, podmioty lub instytucje w celu wyłudzenia poufnych informacji, zainfekowanie komputera czy też nakłonienia swojej ofiary do określonych działań. Zagrożenia te są jednymi z najczęściej wykorzystywanych w cyberatakach. W trakcie trwania prelekcji słuchacze dowiedzą się, jakie metody są najczęściej wykorzystywane w przypadku takich zagrożeń, a także poznają metody ochrony przed nimi. Przedstawiona zostanie praktyczna wiedza służąca do ochrony przed takimi zagrożeniami.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Nie wszystkie gry komputerowe to wysokobudżetowe produkcje, a mechanizmy pojawiąjące się w grach są często wykorzystywane w zupełnie nierozrywkowych zastosowaniach. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jakie narzędzia są wykorzystywane podczas procesu powstawania gier komputerowych i wezmą udział w tworzeniu gry przy pomocy środowiska Unity. Dowiedzą się również, jakie umiejętności są niezbędne, żeby móc brać czynny udział w zespole pracującym nad tego typu produktami - od zarządzania zespołem, poprzez programistów, animatorów, grafików, testerów.... Warsztaty mogą mieć krótką formę: np. 2-3h, ale mogą mieć również postać cykliczną (dla starszych uczniów). W przypadku krótkiego spotkania uczestnicy tworzą prostą grę z przygotowanych komponentów. Spotkania cykliczne to bardziej zaawansowany projekt, podczas którego można symulować pracę zespołu developerskiego i pokazać poszczególne elementy gry bardziej dokładnie.


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Czy warto być kreatywnym? Co może zmienić w naszym życiu kreatywne podejście? W jaki sposób rozwijać kreatywność? Warsztaty mają na celu pokazanie uczestnikom, na czym polega twórcze myślenie i generowanie innowacyjnych pomysłów, a także w jaki sposób kreatywność wzbogaca nasze życie i pomaga w nauce. 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Jak wpływa na nasze życie postawa optymizmu lub pesymizmu? Od czego zależy, czy jesteśmy pozytywnie nastawieni do życia czy nie? W jaki sposób wzmacniać optymizm? Czy bycie optymistą oznacza bycie szczęśliwym? Zajęcia pomagają przyjrzeć się swojemu nastawieniu do życia i przeanalizować, co jest dla nas bardziej korzystne i co byłoby warto zmienić.


Forma zajęć: Wykład i warsztat 
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Co to znaczy szczęście i jak je znaleźć? Co robić, by czuć się szczęśliwym? Czy każdy ma równe szanse w odnalezieniu szczęścia? Zajęcia pozwalają przyjrzeć się swojej osobowości i nastawieniu do życia. Mają charakter motywacyjny i skłaniający do zmian myśli i zachowań niesprzyjających dobrej jakości życia.


Forma zajęć: Wykład i warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Uczestnicy zapoznają się z zasadami i narzędziami do tworzenia infografik. Będą mogli w ramach warsztatu stworzyć swoją infografikę na zadany temat za pomocą darmowych narzędzi dostępnych w Internecie.


Forma zajęć: Warsztat 
Czas trwania zajęć: 120 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Praca u innych? A może praca na własny rachunek? Głównym celem spotkania jest rozwijanie przedsiębiorczości i odpowiedź na podstawowe pytania o związek postawy przedsiębiorczej z karierą zawodową. 


Forma zajęć: Wykład i warsztat 
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Czy to, co mówisz, jest najważniejsze? Czy może ważne jest to, jak wyglądasz? Jaki wpływ ma wygląd, a jaki słowa i tonacja głosu na postrzeganie Ciebie przez innych? Praktyczne rady, wskazówki i zasady.


Forma zajęć: Wykład i warsztat 
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Wykreuj siebie. Nie daj się zaskoczyć. Bądź najlepszy. Udowodnij, że jesteś przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej i gotowy do przyszłej pracy. Praktyczne rady, wskazówki i zasady.


Forma zajęć: Wykład i warsztat 
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Nieustający postęp technologii oraz digitalizacja kolejnych obszarów społeczeństwa wywiera istotny wpływ na wszystkie aspekty życia człowieka – również na jego funkcjonowanie w miejscu pracy. Czy za 20-30-50 lat pracownikiem będzie człowiek czy komputer? Gdzie jest miejsce człowieka w pracy przyszłości?


Forma zajęć: Wykład i warsztat 
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Tematem zajęć jest proces podejmowania decyzji, a także czynniki utrudniające i wydłużające ten proces. Podczas spotkania uczestnicy poznają techniki ułatwiające podejmowanie decyzji, będą także rozwiązywać testy i planować swoją drogę edukacyjną lub zawodową.


Forma zajęć: Wykład i warsztat 
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

W grupie siła, czyli o umiejętnościach pracy zespołowej
Warsztaty poświęcone rozwojowi umiejętności pracy w grupie dotyczą takich zagadnień jak: pojęcie grupy, role zespołowe, problemy pojawiające się w grupach (konformizm, myślenie grupowe, próżniactwo społeczne) i sposoby radzenia sobie z nimi. Podczas zajęć uczestnicy poznają wybrane metody grupowego rozwiązywania problemów (np. burza mózgów, metoda sześciu kapeluszy).
 


Forma zajęć: Wykład i warsztat 
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Tematem warsztatów jest skuteczna autoprezentacja poprzez wykorzystanie swoich mocnych stron, znajomość technik autoprezentacji i podstawowych zasad savoir vivre obowiązujących w relacjach z ludźmi. Warsztaty pozwalają uświadomić sobie swój własny wizerunek i jego oddziaływanie na innych, a także budować własny wizerunek sprzyjający dobrym relacjom z otoczeniem i osiąganiu sukcesów.


Forma zajęć: Warsztat z elementami wykładu
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat umiejętności efektywnego zarządzania rozwojem i technik zarządzania czasem. Udział w spotkaniu umożliwi przyjrzenie się swoim wartościom i priorytetom po to, by efektywnie zarządzać sobą w czasie i wykonywać rzeczy ważne, które są dla nas źródłem satysfakcji i szczęścia. 


Forma zajęć: Warsztat 
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Czym jest pasja i jakie jest jej znaczenie w procesie kształtowania kariery? W jaki sposób dokonać wyboru, by był trafny? Warsztat pozwala uświadomić sobie swoje zainteresowania i pasje w kontekście planowania drogi zawodowej, podpowiada, jak wykorzystać własne umiejętności i mocne strony w odkrywaniu pasji i rozbudzeniu swojego potencjału.


Forma zajęć: Warsztat 
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 30 osób
 

Uczestnicy zapoznają się z metodyką Design Thinking, poznają kolejne etapy metody myślenia projektowego, odkrywają pokłady empatii i wyobraźni. Rozwijają swoją kreatywność i umiejętności wychodzenia poza schemat, współpracy i komunikacji w zespole. Wartością dodaną warsztatów są wypracowane pomysły możliwe do wdrożenia przez grupę. Zajęcia są prowadzone w innowacyjny sposób i pozwalają uczyć się nowych metod pracy poprzez zabawę.


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 180 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 20 – 30 osób

Celem zajęć jest zrozumienie znaczenia partycypacji społecznej i aktywności obywatelskiej w życiu społecznym, poznanie narzędzi i form partycypacji społecznej, a także zachęcenie uczestników do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, w tym składania wniosków do budżetu obywatelskiego. Scenariusz spotkania zakłada aktywny udział uczniów, pracę w grupach, dyskusję, analizę studium przypadku.


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Współczesna rachunkowość to dziś nie tylko księgowania. To proces transparentnego przygotowania i efektywnego wykorzystania informacji finansowej i niefinansowej w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Spróbuj odnaleźć się w świecie skandali finansowych, kryzysów gospodarczych i konfliktów zbrojnych. Dowiedz się, w jaki sposób możesz uczestniczyć w ochronie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Odpowiedz na pytanie, dlaczego informacja biznesowa jest obecnie tak ważna.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30