Dariusz Lis

Managing Partner, Innovation Consultant, Executive Coach

Miejsce spotkań: online / w miejscu pracy Mentora - Łódź / w miejscu uzgodnionym z Mentee

Meeting place: online / at the Mentor workplace - Łódź / place agreed with Mentee 

Ilość podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition : 1-2

Język spotkań / Language: Polski/ English


Prezes Zarządu i Właściciel Spółki InnoMentors, doradza międzynarodowym organizacjom w obszarach: strategii, procesów, wartości i wewnętrznej kultury innowacji. Pasjonat Design Thinking, zwinnych metodyk zarządzania, technologii, coachingu i mechanizmów rozwoju osobistego poprzez metody auto-programowania świadomego i podświadomego.
Wcześniej od 2006 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Poland Solution Center w Transition Technologies S.A., był odpowiedzialny za zarządzanie, działającym również w Łodzi, centrum programistycznym, R&D i konsultingowym, które dostarcza rozwiązania dla największych korporacji przemysłowych na świecie. TT zatrudnia ponad 600 osób w Polsce, zrealizowało setki projektów na wszystkich zamieszkałych kontynentach, dla wiodących przedsiębiorstw z sektora przemysłowego w tym firm z sektorów: Aerospace, Defense, Automotive, High-Tech, Healthcare, Energy & Gas.
Wcześniej jako Dyrektor oddziału był odpowiedzialny za tworzenie struktur i rozwój działu programistycznego i R&D, krzewienie wewnętrznej kultury innowacji, ścieżek rozwoju pracowników, procesów rekrutacyjnych, procesów doskonałości operacyjnej. Wcześniej jako lider zespołów i architekt oprogramowania i programista tworzył rozwiązania klasy enterprise dla największych producentów przemysłowych.
Magister Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, Executive MBA na University of Illinois at Urbana-Champain, jak i Uniwersytetu Warszawskiego.
Obszary specjalizacji: Zarządzanie strategiczne, modele biznesowe, systemy motywacji, kultura innowacji w organizacjach, metodyki zwinne i optymalizacja procesowa.