Jadwiga Hałaczkiewicz

Z-ca Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich w Pelion S.A.

Od roku 1998 odpowiada za tworzenie i wdrażanie rozwiązań HRowych i komunikację z pracownikami spółek Pelion Healthcare Group – jednej z największych grup kapitałowych działającej na szeroko rozumianym rynku ochrony zdrowia w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Usługi świadczone przez Grupę obejmują wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów.

Pelion S.A., jako spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności Grupy, realizowanymi odpowiednio przez: Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. (sprzedaż hurtowa), Pharmapoint Sp. z o.o. (przedhurt), PGF Urtica Sp. z o.o. (zaopatrzenie szpitali), CEPD N.V. (sprzedaż detaliczna) i Pharmalink Sp. z o.o. (usługi dla producentów)

Od wielu lat nadzoruje program współpracy Pelion ze środowiskiem akademickim, programy praktyki staży realizowane we współpracy z Polską Radą Biznesu, z wyższymi uczelniami oraz Urzędem Miasta Łodzi („Młodzi w Łodzi”).

Absolwentka kierunku organizacja i zarządzanie Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego UŁ.