prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

 

Od ukończenia studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (1978) pracuje w Katedrze Prawa Cywilnego tego Wydziału. W 1980 r. zdała egzamin sędziowski w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi. W 1987 r. uzyskała Diplme Suprieur de Droit Compar na Międzynarodowym Wydziale Prawa Porównawczego w Strasburgu. Odbyła staże zagraniczne we Francji i w Niemczech. Wykładała na Wydziale Prawa w Nantes, Grenoble i Tours. Doktorat uzyskała w 1987 r., stopień doktora habilitowanego w 1995 r., tytuł profesora – w 2003 r., od 2006 r. jest profesorem zwyczajnym UŁ. W 2010 r. otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu Franois Rabelais w Tours.

Autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii: Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, Uznanie długu, Potrącenie w prawie cywilnym, a także obszernych fragmentów Systemu Prawa Prywatnego, poświęconych: prawu podmiotowemu (2007), wielości podmiotów w zobowiązaniu (2006), wygaśnięciu zobowiązania i ochronie wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (2009) oraz ugodzie (2004), współautorka i redaktor Komentarza do Kodeksu cywilnego (2009).

Od 2012 r. kieruje Katedrą Prawa Cywilnego na WPiA UŁ. Kilkakrotnie pełniła funkcję prodziekana tego Wydziału, a w latach 2008-11 r. była jego dziekanem. W 2003 r. współorganizowała na WPiA UŁ Szkołę Prawa Francuskiego, którą prowadzi we współpracy z uniwersytetem w Tours. W latach 2000-2011 pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, a od 2006 do 2010 r. była członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości. W styczniu 2011 r. została wybrana przez Sejm RP na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także przyznanym przez Rząd Republiki Francuskiej tytułem Chevalier dans l’Ordre des Palmes acadmiques. W 2015 r. Prezydent Francji mianował ją Kawalerem Legii Honorowej.