Wiesława Kuberska

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Bezpośrednio po studiach podjęła pracę w wymiarze sprawiedliwości. Po odbyciu aplikacji sędziowskiej nieprzerwanie orzeka w wydziałach cywilnych łódzkich sądów wszystkich szczebli. Od 1997 r. prowadzi aktywną działalność szkoleniową. Szkoli sędziów, radców prawnych oraz aplikantów sędziowskich, referendarskich, radcowskich i adwokackich. Została odznaczona złotą odznaką „Zasłużony dla Samorządu Radcowskiego” i „Medalem XXX Samorządu Radcowskiego”. Od 2010 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Jest współautorką serii casebooków z zakresu procedury cywilnej wydanych przez Krajową Szkołę oraz licznych publikacji naukowych z zakresu szeroko rozumianej cywilistyki. Od 25 lat jest członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w latach 2004 – 2007 była wiceprezesem jego Zarządu, a od maja 2009 r. jest prezesem Zarządu łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia.


Mentor w Projekcie mentorskim: edycja XI, 2023/2024

Miejsce spotkań: w miejscu pracy Mentora; Łódź

Liczba podopiecznych w tej edycji: 1

Język spotkań: polski

Obszar wsparcia mentee:

  • wybór ścieżki zawodowej po ukończeniu studiów
  • wybór tematu pracy magisterskiej
  • poszerzenie wiedzy w zakresie prawa cywilnego i procedury cywilnej