Wojciech Kryński

Prezes Zarządu Ground Frost Sp. z o.o. oraz Ground Frost Outsourcing Sp. z o.o.

Jeden z założycieli i wspólnik Ground Frost. Był członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczącym Komitetu Audytu PKN Orlen SA.

Wojciech Kryński posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania międzynarodowych i amerykańskich zasad rachunkowości. Z rachunkowością międzynarodową związany jest od 1998 roku. Prowadził liczne projekty w Polsce, Ukrainie, Chorwacji, Grecji, Rumunii, Ghanie i Nigerii. Wielokrotnie pełnił funkcję doradcy w projektach Banku Światowego. 

W Ground Frost kieruje doradztwem księgowym w zakresie MSSF i US GAAP, modelowaniem finansowym oraz relacjami z kluczowymi klientami. Jest odpowiedzialny za kształtowanie polityk rachunkowości spółek giełdowych, bierze udział w tworzeniu umów posiadających później odzwierciedlenie w księgowości. Wojciech uczestniczy również w transakcjach przejęć i połączeń jednostek, w których kieruje wycenami, procesami badań przedinwestycyjnych oraz przygotowywaniem umów sprzedaży akcji (SPA).

W latach 2008 oraz 2016 był konsultantem Banku Światowego w projekcie „Edukacja profesjonalna dla Księgowych i Biegłych Rewidentów w Polsce”. W latach 2010-2016 pełnił społecznie funkcję prezesa zarządu Koła Terenowego nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Wojciech Kryński jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse in Bankowość, a także podyplomowych studiów w zakresie Rachunkowości i Zarządzania Finansowego (UŁ) oraz członkiem (fellow) stowarzyszenia Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).