KIERUNEK: ANALITYKA BIZNESU

Opis studiów

Każda firma, zarówno przedsiębiorstwo rodzinne jak i spółka giełdowa, potrzebuje profesjonalnej analizy biznesowej.  Właściwa analiza oznacza trafne decyzje operacyjne i strategiczne w firmie. 

Czy zastanawiałeś się:

 •  jakie umiejętności trzeba posiadać, by przygotować wszechstronną analizę biznesową przedsiębiorstwa,
 •  jakie elementy tworzą kompleksową ocenę sytuacji firmy,
 •  jak sprawdza się pozycję rynkową i sytuację finansową przedsiębiorstwa,
 •  czym różni się praca analityka w dużych i małych firmach?

Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy na stanowiskach analityków w firmach produkcyjnych i usługowych, a także w firmach konsultingowych oraz funduszach inwestycyjnych. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych zdobędziesz również kompetencje przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wśród kadry, która opracowała treści programowe i prowadzi zajęcia na kierunku, oprócz nauczycieli akademickich, poznasz także  praktyków gospodarczych – osoby mające doświadczenie  jako menedżerowie, konsultanci, członkowie zarządów dużych spółek.


Charakterystyka kierunku.

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Grzegorz Urbanek
Koordynator kierunku: dr hab. Leszek Bohdanowicz, prof. UŁ

Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Jan Jeżak, dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ, Michał Zawisza (praktyk)

Główne przedmioty

 • Analiza branży i pozycji konkurencyjnej biznesu,
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Analiza danych w Internecie
 • Metody ilościowe w analizie danych
 • Metody jakościowe w analizie danych
 • Raportowanie i komunikacja biznesowa
 • Analiza kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

Plan studiów stacjonarnych.
(Siatka studiów od roku akademickiego 2022/2023)

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Analityka biznesu potrafi:

 •  sporządzać projekcje finansowe dla firm, 
 •  dokonywać analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 •  analizować opłacalność projektów inwestycyjnych,
 •  przygotować plan marketingowy związany z wprowadzaniem nowego produktu na rynek, 
 •  określić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa w branży. 

Kierunek przygotowuje do pracy na samodzielnych stanowiskach:

 •  analityków, 
 •  doradców finansowych, 
 •  specjalistów ds. analizy rynku, 

jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2 maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 50 51

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Zarządzania

Matejki 22/26 90-237 Łódź