KIERUNEK: ANALITYKA BIZNESU (Grupa Kierunków Zarządzanie)

Opis studiów

Każda firma, zarówno przedsiębiorstwo rodzinne jak i spółka giełdowa, potrzebuje profesjonalnej analizy biznesowej. Właściwa analiza oznacza trafne decyzje operacyjne i strategiczne w firmie. 

Czy zastanawiałeś się:

 • jakie umiejętności trzeba posiadać, by przygotować wszechstronną analizę biznesową przedsiębiorstwa,
 • jakie elementy tworzą kompleksową ocenę sytuacji firmy,
 • jak sprawdza się pozycję rynkową i sytuację finansową przedsiębiorstwa,
 • czym różni się praca analityka w dużych i małych firmach?

Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy na stanowiskach analityków w firmach produkcyjnych i usługowych, a także w firmach konsultingowych oraz funduszach inwestycyjnych. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych zdobędziesz również kompetencje przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wśród kadry, która opracowała treści programowe i prowadzi zajęcia na kierunku, oprócz nauczycieli akademickich, poznasz także  praktyków gospodarczych – osoby mające doświadczenie  jako menedżerowie, konsultanci, członkowie zarządów dużych spółek.
Studia niestacjonarne na kierunku ANALITYKA BIZNESU należą do Grupy kierunków ZARZĄDZANIE. Grupa ta obejmuje następujące kierunki studiów: Analityka biznesu, Marketing, Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, Zarządzanie, Zarządzanie miastem, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kandydaci zapisują się w procesie rekrutacji na Grupę kierunków Zarządzanie. Wybór kierunku następuje do końca pierwszego roku studiów.

Charakterystyka kierunku.

Skład Rady Programowej kierunku:

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Grzegorz Urbanek
Koordynator kierunku: dr hab. Leszek Bohdanowicz, prof. UŁ

Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Jan Jeżak, dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ, Michał Zawisza (praktyk)

Główne przedmioty

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Planowanie finansowe
 • Metody pomiaru i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Analiza branży i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Psychologia biznesu
 • Przygotowanie biznes planu

Plan studiów.

Sylwetka kandydata

Absolwent kierunku Analityka biznesu potrafi:

 • sporządzać projekcje finansowe dla firm, 
 • dokonywać analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • analizować opłacalność projektów inwestycyjnych,
 • przygotować plan marketingowy związany z wprowadzaniem nowego produktu na rynek, 
 • określić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa w branży. 

Kierunek przygotowuje do pracy na samodzielnych stanowiskach:

 • analityków, 
 • doradców finansowych, 
 • specjalistów ds. analizy rynku, 

jak również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2 maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia. fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 50 51

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Zarządzania

Matejki 22/26 90-237 Łódź