KIERUNEK: AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - BPA

Opis studiów

Kierunek przygotowuje wykwalifikowanych specjalistów do realizacji zadań związanych z robotyzacją i automatyzacją procesów biznesowych. Umożliwia poznanie specyfiki pracy w środowisku rzeczywistym i wirtualnym. Przygotowuje studenta do pracy w różnych obszarach w przedsiębiorstwie, w tym do pełnienia ról kierowniczych.

Podczas sześciu semestrów studenci poznają odpowiedź, m.in. na następujące pytania:

 • W jaki sposób robot komunikuje się z człowiekiem?
 • Czym różni się praca w środowisku rzeczywistym i wirtualnym?
 • Czy cyfrowe rozwiązania mogą zastąpić wszystkie czynności wykonywane przez pracowników?
 • Na czym polega proces automatyzacji, jak go zaprojektować i wdrożyć?
 • Jak wykorzystuje się robotyzację i automatyzację do optymalizacji procesów biznesowych?
 • Jak kierować cyfrowym pracownikiem i usprawniać jego działanie?
 • Czy rozwój sztucznej inteligencji i digitalizacji otwiera nieograniczone możliwości zmian w organizacjach?
 • Jak odnaleźć się w zespole stechnologizowanym?
 • Jakie kompetencje są niezbędne, by zarządzać zmianą i wdrażać nowatorskie rozwiązania?
 • Do czego służy platforma Blue Prism?
 • Jak analizuje się i testuje procesy biznesowe?

Jeśli ciekawią Cię odpowiedzi na te pytania, Automatyzacja procesów biznesowych – BPA to kierunek dla Ciebie. Powstał on w ścisłej współpracy z biznesem. Partnerem inicjującym jest Nordea, natomiast do grona partnerów należą obecnie: Fujitsu, Digital Workforce, Digital Teammates, DXC Technology, B/S/H, Mindbox, Inwedo. Przedstawiciele tych firm prowadzą zajęcia dla studentów. Opiekę nad kierunkiem sprawują: Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją oraz Centrum Inteligentnych Technologii. Studenci tego kierunku posiadają darmowy dostęp do programu Blue Prism, pozwalającego automatyzować procesy organizacyjne.

Charakterystyka kierunku.

Poznajcie naszych partnerów biznesowych. 


Skład Rady Programowej kierunku:

Kierownik kierunku: dr Artur Modliński - kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją
Koordynator kierunku: dr Marta Olasik

Członkowie Rady Programowej: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ dr Dominika Kaczorowska-Spychalska - kierownik Centrum Mikser Inteligentnych Technologii oraz przedstawiciele firm: Agnieszka Belowska Gosławska - Nordea Marek Moczkowski - B/S/H Magdalena Adamczewska - Digital Teammates Kinga Chelińska-Barańska - Digital Workforce Michał Regiński - DXC Technology Jacek Siedlecki, Joanna Sowińska – Fujitsu Konrad Jakubiec - Mindbox

Główne przedmioty

 • Cyfrowa transformacja w zarządzaniu
 • Komunikacja w środowisku wirtualnym
 • Współpraca człowieka z maszyną
 • 4 semestry praktycznej nauki Blue Prism
 • i-Management
 • Investor speech

Plan studiów stacjonarnych.
(Siatka studiów od roku akademickiego 2023)

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku:

 • posiada wiedzę na temat procesów i systemów organizacyjnych oraz czynników wpływających na rozwój i doskonalenie procesów
 • posługuje się wybranymi programami komputerowymi w celu zautomatyzowania / zrobotyzowania procesu biznesowego
 • potrafi współpracować w zespole, w tym zespołach interdyscyplinarnych, w których osią tworzenia relacji staje się technologia
 • dostrzega szanse i zagrożenia dla organizacji pod względem etycznym, prawnym i przedsiębiorczym.

Kierunek pozwala absolwentom znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:

 • Administrator RPA
 • Analityk biznesowy
 • Analityk RPA
 • Developer RPA
 • Konsultant RPA
 • Kontroler robotów
 • Pasterz robotów (jeden z nowych zawodów na rynku pracy, związanych z rozwojem technologii cyfrowych)
 • Specjalista ds. automatyzacji procesów
 • Specjalista ds. obsługi procesów (np. procurement, supply chain, HR, itp.)
 • Specjalista ds. optymalizacji procesów biznesowych
 • Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
 • Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2 maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka, geografia, język obcy nowożytny

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 50 51

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Zarządzania

Matejki 22/26 90-237 Łódź