KIERUNEK: CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU

Opis studiów

Kierunek CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU jest unikatowym kierunkiem w skali kraju, gdyż łączy ze sobą nie tylko umiejętności pracy w laboratorium chemicznym, ale również wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami branży kosmetycznej i farmaceutycznej.

Studia na kierunku CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU przeznaczone są dla studentów, którzy pragną zdobyć wszechstronną i gruntowną wiedzę w zakresie zarówno chemii eksperymentalnej (w tym kosmetyków i suplementów diety) jak i szeroko pojętej wiedzy ekonomicznej. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie najnowszych, współczesnych osiągnięć podstawowych działów chemii - chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej. Poznają również nowoczesne i klasyczne metody analizy chemicznej oraz syntezy zarówno organicznej jak i nieorganicznej. Studenci zapoznają się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych. Studenci zdobywają także wiedzę z zakresu chemii farmaceutyków, oraz umiejętność wykorzystania surowców w przemyśle kosmetycznym. Wiedza teoretyczna wspierana jest w trakcie studiów licznymi zajęciami praktycznymi: ćwiczeniami laboratoryjnymi, wizytami w zakładach produkcyjnych, praktykami zawodowymi itp. Studentom zapewniamy nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową najnowszej generacji, a także dostęp do literatury fachowej z interesujących ich dziedzin (abstraktowe i pełnotekstowe bazy danych, e-czasopisma, e-książki; światowe zasoby wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych; dostęp do e-źródeł).

Program dostarcza szerokiej, rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności kształtowania postaw przedsiębiorczych, odwołując się do dorobku naukowego i praktycznego szeregu dyscyplin z obszaru kształcenia nauk społecznych w tym, ekonomii, nauk o zarządzaniu, finansów oraz prawa. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa (w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, zarządzania produkcją i usługami czy zarządzania jakością produktu). Student w toku studiów poznaje również narzędzia informatyczne oraz narzędzia ilościowe wykorzystywane w badaniach ekonomicznych służące do rozwiązywania problemów praktyki gospodarczej.

Uzyskanie podstawowej wiedzy ekonomicznej w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami w zakresie chemii kosmetyków i farmaceutyków pozwolą skutecznie i efektywnie pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za świadome zarządzanie procesem kontroli jakości w przedsiębiorstwie.

W trakcie studiów:

 • zdobędziesz wszechstronną i gruntowną wiedzę zarówno w zakresie chemii eksperymentalnej (w tym kosmetyków i suplementów diety) jak i szeroko pojętej wiedzy ekonomicznej
 • poznasz nowoczesne i klasyczne metody analizy chemicznej oraz syntezy zarówno organicznej jak i nieorganicznej
 • zapoznasz się z metodami i procedurami badawczymi współcześnie stosowanymi w naukach chemicznych i pokrewnych
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu chemii leków oraz umiejętności wykorzystania surowców w przemyśle kosmetycznym
 • pozystasz wiedzę dotyczącą gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa (w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, zarządzania produkcją i usługami czy zarządzania jakością produktu)
 • w wyniku procesu kształcenia staniesz się partnerem i doradcą biznesowym w obszarze chemii kosmetyków i leków
 • odbędziesz praktyki w laboratoriach zakładów przemysłowych, głównie przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego

Główne przedmioty

 • Chemia ogólna
 • Chemia nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia analityczna
 • Chemia surowców kosmetycznych i farmaceutycznych
 • Receptura kosmetyków
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy zarządzania jakością
 • Praktyki zawodowe kierunkowe
 • Komputerowe wspomaganie produkcji

Sylwetka absolwenta

Głównym celem kształcenia na omawianym kierunku jest opanowanie przez studenta podstawowych działów chemii, co pozwalać będzie na właściwe analizowanie problemów i szukanie rozwiązań w oparciu o zdobytą w czasie studiów wiedzę.

Student uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu chemii i ekonomii. W studentach kształtujemy także umiejętność krytycznego myślenia, wiązania faktów z różnych obszarów wiedzy i wyciągania wniosków z posiadanych danych.

Student w wyniku procesu kształcenia stanie się partnerem i doradcą biznesowym w obszarze chemii kosmetyków i farmaceutyków. Z tego powodu absolwent tego kierunku będzie miał przewagę na rynku pracy, gdyż będzie posiadał wiedzę i umiejętności na temat kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem w przedsiębiorstwach branży kosmetycznej i farmaceutycznej.

Absolwenet kierunku CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU może:

 • kontunuować kształcenie w tej dziedzinie na studiach drugiego stopnia lub podjąć studia drugiego stopnia na kierunkach chemicznych lub pokrewnych
 • rozwijać swoje umiejętności praktyczne, podejmując pracę w przemyśle chemicznym

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka, geografia

Wymagana znajomość języka angielskiego.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: dziekanat@chemia.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 58 58

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Chemii

Tamka 12 91-403 Łódź

Pomorska 163/165 90-236 Łódź