KIERUNEK: CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE

Opis studiów

Kierunek ten adresowany jest do osób, które interesują się technologiami informatycznymi i ich zastosowaniem w organizacji. Chcą zgłębiać tematy związane z analizą, pozyskiwaniem i bezpieczeństwem danych, raportowaniem, zarządzaniem informacją.

Czy zastanawiałeś się:

 • jak firmy pozyskują dane i w jaki sposób je przetwarzają
 • czym jest Internet Rzeczy
 • jakie umiejętności trzeba posiadać i jakie narzędzia należy wykorzystać, by przygotować dobre raporty
 • na czym polega profesjonalna analityka danych
 • czym zajmuje się analityk mediów społecznościowych
 • jak przetwarza się duże zbiory danych i buduje na ich podstawie wnioski oraz strategie
 • jak projektuje się procesy biznesowe i cyfrowe rozwiązania
 • w jaki sposób chroni się dane i dba o bezpieczeństwo cyfrowe
 • w jaki sposób pozyskiwanie danych przekłada się na korzyści biznesowe?

Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź podczas zajęć na tym kierunku. Łączy on wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk ścisłych z umiejętnościami komunikacyjnymi i analitycznymi. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, laboratoriów i warsztatów projektowych z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych. Program tego kierunku powstał przy współudziale praktyków biznesu, którzy są współprowadzącymi wielu przedmiotów.

Charakterystyka kierunku.


Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Beata Gontar

Członkowie Rady Programowej: dr hab. Witold Bartkiewicz, dr Piotr Czerwonka, dr inż. Maciej Szmit, mgr Przemysław Miller (praktyk)

Główne przedmioty

 • Modelowanie i eksploracja procesów biznesowych
 • Bazy danych
 • Media cyfrowe i wyszukiwanie informacji
 • Aplikacje i usługi IT w cyfryzacji biznesu
 • Business Intelligence
 • Technologie Big Data

Plan studiów stacjonarnych.
(Siatka studiów od roku akademickiego 2022/2023)

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku:

 • posiada wiedzę dotyczącą współczesnych strategii biznesowych opierających się na ideach cyfryzacji biznesu i zarządzania danymi,
 • potrafi korzystać z nowoczesnych narzędzi i usług informatycznych,
 • umie zidentyfikować odpowiednie dane ze środowiska cyfrowego biznesu i wykorzystywać je do modelowania procesów,
 • potrafi oceniać wpływ uzyskanego rozwiązania w analizowanym kontekście biznesowym dla celów operacyjnych i strategicznych organizacji.

Kierunek pozwala absolwentom znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:

 • Specjalista zarządzania informacją
 • Analityk informacji i raportów medialnych
 • Specjalista ds. zastosowań informatyki
 • Analityk mediów społecznościowych
 • Specjalista ds. rozwoju organizacji
 • Specjalista ds. sprzedaży z dziedziny IT

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2 maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka, fizyka

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

fizyka, chemia, matematyka, informatyka, biologia, geografia, historia, WOS

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 50 51

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Zarządzania

Matejki 22/26 90-237 Łódź