KIERUNEK: FILOLOGIA ROSYJSKA

Opis studiów

Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zakończone są egzaminem licencjackim (połączonym z obroną pracy dyplomowej przygotowywanej w formie rozprawy). Egzamin dyplomowy potwierdza uzyskanie tytułu licencjata filologii rosyjskiej ze specjalnością ogólnofilologiczną z drugim językiem obcym (angielskim) lub językiem rosyjskim w turystyce i biznesie. Ukończenie jednej ze specjalności umożliwia znalezienie zatrudnienia w wielu obszarach życia społecznego, w których istnieje potrzeba dobrej znajomości języka rosyjskiego i kultury rosyjskiego obszaru językowego, m.in w biurach podróży oraz instytucjach branży turystycznej, w przedsiębiorstwach, w biurach tłumaczeń, w instytucjach kultury.

Program studiów jest zgodny z wymogami Polskich Ram Kwalifikacji (efektami kształcenia przyjętymi dla kierunku). Zajęcia dydaktyczne przedmiotów kierunkowych i zgodnie ze specjalnością prowadzone są głównie w języku rosyjskim oraz w języku wybranej specjalności. W programie studiów uwzględniono: blok przedmiotów z praktyczną nauką języka rosyjskiego dla osób zaawansowanych (z maturą z tego języka) oraz od podstaw (grupa początkująca) i rozszerzonym kursem z drugiego języka nowożytnego (język angielski), blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa, literatury, kultury i historii rosyjskiej oraz blok przedmiotów z dziedziny biznesu i turystyki. Przedmioty oceniane są na podstawie egzaminów lub zaliczeń końcowych.

Specjalności

  • Filologia rosyjska, specjalność: język rosyjski z językiem angielskim  

Absolwent filologii rosyjskiej, specjalność Filologia rosyjska, specjalność: język rosyjski z językiem angielskim – posiada znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2+; posiada przygotowanie w zakresie języka angielskiego na poziomie B2; ma uporządkowaną wiedzę o literaturze, kulturze i historii Rosji oraz kraju języka angielskiego; może podjąć pracę w tych placówkach oświatowych i kulturalnych, gdzie niezbędne są podstawowe kwalifikacje filologiczne w obu obszarach językowych.

  • Filologia rosyjska, specjalność: język rosyjski z językiem ukraińskim  

Absolwent filologii rosyjskiej, specjalność Filologia rosyjska, specjalność: język rosyjski z językiem ukraińskim – posiada znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2+; posiada przygotowanie w zakresie języka ukraińskiego na poziomie B1; ma uporządkowaną wiedzę o literaturze, kulturze i historii Rosji oraz podstawową wiedzę o literaturze, kulturze i historii Ukrainy; może podjąć pracę w tych placówkach oświatowych i kulturalnych, gdzie niezbędne są podstawowe kwalifikacje filologiczne w obu obszarach językowych.

  • Filologia rosyjska, specjalność: język rosyjski w biznesie i turystyce

Absolwent filologii rosyjskiej, specjalność Filologia rosyjska, specjalność: język rosyjski w biznesie i turystyce – posiada dodatkowe kompetencje w zakresie rosyjskiego specjalistycznego języka biznesu na poziomie ponadpodstawowym B1 oraz w zakresie języka turystyki na poziomie RET 1 zgodnie z normami Międzynarodowego certyfikatu z języka w sferze turystyki; językiem specjalistycznym w działalności związanej z turystyką oraz biznesem; może podjąć pracę w tych placówkach kulturalnych oraz podmiotach gospodarczych, gdzie niezbędne są  podstawowe kwalifikacje filologiczne z języka rosyjskiego, w tym znajomość leksyki biznesowej oraz leksyki z branży turystycznej.

Główne przedmioty

  • praktyczna nauka języka rosyjskiego (m.in. moduły: gramatyka praktyczna i funkcjonalna, kręgi leksykalne, wypowiedź ustna, wypowiedź pisemna, analiza tekstów)
  • blok zajęć językoznawczych (m.in. historia języka rosyjskiego, gramatyka opisowa języka rosyjskiego, gramatyka kontrastywna polsko-rosyjska, fonetyka funkcjonalna)
  • historia literatury rosyjskiej
  • kultura rosyjska z elementami historii

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku FILOLOGIA ROSYJSKA po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mogą pracować w różnych instytucjach gospodarczych, administracyjnych lub w szeroko pojętym sektorze kultury. Dotyczy to zarówno absolwentów specjalności filologia rosyjska z drugim językiem obcym (angielskim), którym znajomość dwóch języków obcych stwarza możliwości dalszego rozwoju w zawodach związanych ze współpracą międzynarodową, jak i specjalności filologia rosyjska z językiem rosyjskim w biznesie i turystyce.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

2 maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, geografia, filozofia, drugi język obcy

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym albo innego języka obcego na poziomie co najmniej B1, znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: filolog@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 665 51 06

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Filologiczny

Pomorska 171/173 90-236 Łódź

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności