KIERUNEK: FINANSE I INWESTYCJE

Opis studiów

Kierunek prowadzony jest przez Katedrę Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa reprezentowaną przez wybitnych ekspertów w dziedzinie finansowania i inwestycji w przedsiębiorstwach. Dodatkowo współpraca z praktykami reprezentującymi firmy i instytucje finansowo-doradcze pozwala poznać realia zarządzania finansami i inwestycjami.

Te studia są dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • zdobyć wysoko wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, 
 • dowiedzieć się, jak przebiega realizacja inwestycji rzeczowych oraz kapitałowych,
 • poznać rynki finansowe i specyfikę projektów inwestycyjnych, 
 • poznać systemy bankowe, podatkowe i ubezpieczeniowe.

W toku studiów wykorzystywane są gry symulacyjne oparte na nowoczesnych narzędziach informatycznych. Pozwalają one lepiej zrozumieć mechanizm zarządzania finansami i podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach. Studenci mają możliwość praktycznego sprawdzenia posiadanej wiedzy  poprzez udział w symulacji biznesowej TOPSIM II. Jest to gra finansowa oparta na realistycznym modelu zarządzania firmą, wykorzystywana między innymi na uczelniach niemieckich. Umożliwia szybkie zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia w środowisku wolnym od ryzyka.

Wszystkim zainteresowanym zgłębianiem wiedzy na temat finansów przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego polecamy Studenckie Koło Naukowe Strategiczny Stratolog. W ramach swojej działalności organizuje ono między innymi TOP SIM Management challenge, projekt StratoWeek – cykl szkoleń z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, audytu oraz marketingu.

Charakterystyka kierunku.


Skład Rady Programowej kierunku:

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Jerzy Różański
Koordynator kierunku: dr Paweł Sekuła

Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Dorota Witkowska, dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ, Krzysztof Garbacz (praktyk)
 

Główne przedmioty

 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Bankowość
 • Rynki finansowe
 • Finanse firm rodzinnych
 • Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi
 • Finansowanie przedsięwzięć z funduszy europejskich
 • Zarządzanie finansami osobistymi

Plan studiów.
(Siatka studiów od roku akademickiego 2024)

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku jest  przygotowany do pełnienia funkcji specjalistów w przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania finansami oraz w instytucjach finansowych (banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie), w szczególności do pracy na stanowiskach: 

 • analityk giełdowy,
 • analityk kredytowy, 
 • projektant pakietów usług finansowych, 
 • specjalista ds. factoringu, 
 • analityk finansowy, 
 • broker reasekuracyjny, 
 • pośrednik finansowy, 
 • dealer aktywów finansowych, 
 • makler papierów wartościowych, 
 • specjalista ds. bankowości.
   

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2 maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia. fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 50 51

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Zarządzania

Matejki 22/26 90-237 Łódź