KIERUNEK: INFORMATYKA

Opis studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku INFORMATYKA na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego przeznaczone są dla wszystkich kandydatów zainteresowanych wykorzystaniem informatyki w przyszłej pracy zawodowej, zarówno w firmach, jak i urzędach czy instytucjach edukacyjnych. 

Ideą studiów na kierunku INFORMATYKA jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej informatyki. Studia te gwarantują wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim, o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Poza przygotowaniem matematycznym i solidnymi podstawami z programowania, algorytmiki, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania, student uzyskuje też konkretne umiejętności w wybranych przez siebie węższych gałęziach informatyki, poprzez wybór ścieżek specjalnościowych

Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA I stopnia jest: 

 • wykształcenie specjalistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych działów informatyki; 
 • przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informatycznych, w tym algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych oraz projektowania systemów informatycznych; 
 • wykształcenie u absolwentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalających na rozwiązywanie praktycznych problemów, wymagających zaadaptowania odpowiednich technologii informatycznych; 
 • nauka języka angielskiego pozwalająca absolwentowi osiągnąć umiejętności komunikacyjne na poziomie B2; 
 • zaznajomienie studentów z podstawami przedsiębiorczości i elementami prawa, m.in. w zakresie ochrony danych;  
 • przygotowanie absolwentów do prowadzenia badań, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych. 
   

Różnorodne formy zajęć, między innymi liczne zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci 3-go roku mieli możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu ERASMUS na jednej z uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy.

Wydział Matematyki i Informatyki współpracuje m. in. z następującymi firmami: ABB, ACCENTURE, AEGON, ATOS, CERI, Comarch, Commerzbank, Citi, CMF, DBMS, ERICSSON, Focus Telecom, GFT, mBank, Transition Technologies. Część zajęć w toku studiów jest prowadzona przez specjalistów z tych firm.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.

Specjalności

Studia dają możliwość wyboru własnej ścieżki rozwoju w różnych gałęziach informatyki, takich jak: sieci komputerowe, programowanie, grafika, programowanie gier czy bazy danych. W zależności od wybranych ścieżek specjalnościowych można zostać:  

 • specjalistą na stanowiskach wymagających umiejętności projektowania i utrzymywania systemów informatycznych, audytu i zapewnienia bezpieczeństwa takich systemów, zarządzania i administrowania systemami sieciowymi. 
 • specjalistą w zakresie tworzenia oprogramowania realizującego wyznaczone cele w szerokim spektrum dziedzin, wykorzystując narzędzia pozwalające na uzyskanie efektu końcowego w sposób optymalny pod względem obiektywnie sprawdzalnej jakości.  
 • specjalistą w zakresie projektowania graficznego, tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej oraz grafiki 3D, projektowania interfejsów graficznych, tworzenia animacji i efektów specjalnych, edycji materiałów wideo, projektowania stron internetowych i aplikacji multimedialnych. 
 • specjalistą w zakresie projektowania oraz tworzenia gier, tworzenia grafiki na ich potrzeby oraz projektowania scen i map dla danych rozgrywek. 
 • specjalistą w zakresie projektowania, implementacji (w szczególności rozwiązań business intelligence), wdrożenia oraz utrzymania systemów baz danych.
   

Każda ze ścieżek specjalnościowych uwzględnia najnowsze trendy na rynku pracy.  Wydział Matematyki i Informatyki współpracuje bowiem z wieloma firmami związanymi z branżą ITC, m. in.: ABB, ACCENTURE, AEGON, ATOS, CERI, Comarch, Commerzbank, Citi, CMF, DBMS, ERICSSON, Focus Telecom, GFT, mBank, Transition Technologies. Część zajęć w toku studiów jest prowadzona przez specjalistów z tych firm.

Główne przedmioty

 • Matematyka dyskretna z elementami logiki
 • Wprowadzenie do programowania
 • Systemy operacyjne
 • Wstęp do informatyki
 • Aspekty prawne informatyki
 • Algebra z teoria liczb
 • Analiza matematyczna
 • Programowanie obiektowe
 • Sieci komputerowe
 • Inżynieria oprogramowania
 • Podstawy grafiki użytkowej 
 • Podstawy Baz Danych
 • Algorytmy
 • Automaty i języki formalne
 • Rachunek prawdopodobieństwa ze statystyką
 • Projekt zespołowy
 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Bezpieczeństwo systemów z el. kryptografii
   

Sylwetka absolwenta

W zależności od wyboru ścieżki specjalizacyjnej:

 • będziesz mógł zostać częścią ekscytującego świata nowych technologii, planując dalej swoją karierę jako: programista, administrator systemów informatycznych, administrator baz danych, webmaster, specjalista od zabezpieczeń systemów informatycznych. Będziesz też mógł pracować jako administrator sieci komputerowych, posiadający wiedzę teoretyczną z zakresu sposobu działania sieci, jak również umiejętności praktyczne związane z projektowaniem oraz tworzeniem sieci komputerowych.
 • możesz w przyszłości pracować: w firmach programistycznych (projektowanie, implementacja i modyfikacja oprogramowania), w studiach graficznych i fotograficznych (tworzenie i obróbka obrazu), w przemyśle rozrywkowym (realistyczne gry komputerowe), przy produkcji filmowej i telewizyjnej (animacje komputerowe, efekty specjalne), przy projektowaniu stron internetowych (tworzenie szaty graficznej stron, tworzenie animacji), w instytucjach naukowych (symulacje komputerowe).
 • będziesz mógł być częścią ekscytującego świata nowych technologii, planując dalej swoją karierę jako: programista, administrator systemów informatycznych, administrator baz danych, webmaster, specjalista od zabezpieczeń systemów informatycznych.

Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych będziesz mógł również podjąć zawód nauczyciela informatyki.

 

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka

2 maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

Wyboru specjalności Computer Science (Informatyka ogólna) kandydaci dokonują podczas rekrutacji. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutacja@wmii.uni.lodz.pl

Telefon: (42) 635 59 55 (czynny w okresie rekrutacyjnym)

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Matematyki i Informatyki

Stefana Banacha 22 90-238 Łódź