KIERUNEK: LOGISTYKA

Opis studiów

Kierunek LOGISTYKA uwzględnia dorobek naukowy dyscyplin funkcjonujących w dziedzinach ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Dostarcza on wiedzy uwzględniającej wieloaspektowy charakter sektora Transportu-Spedycji-Logistyki. Studenci poznają też sposoby zastosowania narzędzi informatycznych w procesie wspomagania i optymalizacji decyzji logistycznych ukierunkowanych na projektowanie i organizowanie przepływu usług logistycznych w ramach łańcucha dostaw. 

Specjalności

 • Informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych (studia stacjonarne i  niestacjonarne); 
 • Logistyka w przedsiębiorstwie (studia stacjonarne i  niestacjonarne); 
 • Logistyka transgraniczna (studia stacjonarne i niestacjonarne); 
 • Zasoby w sieciach dostaw (studia stacjonarne i niestacjonarne). 

Główne przedmioty

 • Infrastruktura transportowo-magazynowa
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Ekonomika transportu
 • Optymalizacja w logistyce
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w korporacjach międzynarodowych i dowolnych innych przedsiębiorstwach w działach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz logistyki i spedycji. Ponadto są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach handlowych w działach organizacji dostaw  i obsługi klienta oraz w jednostkach administracyjnych sektora publicznego, nie wykluczając podjęcia własnej działalności biznesowej. Mogą zajmować stanowiska różnego szczebla obejmujące swoim zakresem m.in:  

 • zarządzanie zapasami,  
 • zarządzanie przepływami magazynowymi,  
 • nadzór i zarządzanie transportem oraz flotą pojazdów,  
 • obsługę zamówień a także najważniejsze etapy procesu obsługi klienta. 

Ukończenie studiów I stopnia, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, zwiększa szanse zaistnienia na rynku pracy, a także pozwala na proces dalszego kształcenia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

 

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1 maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2 maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3 maksymalnie dwa (nie wymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5 4 5 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5 1 1,25

Co dalej?

Kontakt dla kandydata

E-mail: rekrutes@uni.lodz.pl
Telefon: (42) 635 51 32
Strona: www.eksoc.uni.lodz.pl
YouTube

Dane wydziału i lokalizacja

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

POW 3/5 90-255 Łódź